Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Kinh Đức Thánh Micae Tổng Lãnh Thiên Thần

 

Kinh Đức Thánh Micae Tổng Lãnh Thiên Thần

 

Đức Thánh Cha Lio 13 muốn rằng: Sau thánh lễ, vị linh mục quỳ dưới chân bàn thờ đọc 3 kinh Kính Mừng, 1 kinh Lạy Nữ Vương và đọc: “Lạy Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin cầu cho chúng con, đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa”.  

 

Rồi đọc kinh thứ 1: 
“Lạy Chúa là Đấng bàu chữa cùng là Thần lực chúng con, xin Chúa ái tuất đoái thương mà nhận lời dân Chúa đang kêu thấu Chúa, và cậy vì Đức Nữ Đồng Trinh Maria hiển vinh và khiết tịnh Đức Mẹ Chúa Trời, cùng vì Thánh cả Giuse là bạn thánh Người, và hai thánh cả tông đồ Phêrô và Phaolô, cùng các thánh nguyện giúp, cầu thay thì chúng con mới dám xin Chúa lân mẫn nhân từ khấng nhận lấy những lời chúng con nguyện xin cho kẻ có tội được biết đàng ăn năn trở lại, cho Hội thánh là Mẹ chúng con được tự do an bình thịnh trị, cậy vì công nghiệp Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen”.  

 

Kinh thứ 2: Cầu cùng Thánh Tổng lãnh thiên thần Micae.
 “A Thánh Micae Tổng lãnh Thiên thần xin giúp trong cơn hiểm nguy; lại xin hộ vực cho chúng con lướt thắng những mưu sầu chước hiểm của ác quỷ tà ma. Chúng con sấp mình cúi xin Đức Chúa Trời giam cầm và chế trị nó, cùng xin Tổng lãnh Đạo binh Thiên quốc thừa chưng Thần oai Thánh lực Đức Chúa Trời mà hạ ngục cấm cố Satan cùng các quỷ dữ đang rảo quanh thế giới này nhiễu hại nhiều linh hồn thiên hạ. Amen”.

Đến thời Đức Giáo Hoàng Pio 10, Ngài truyền đọc thêm 3 lần: “Chúng con kính lạy Rất Thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu, xin thương xót chúng con”.