Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

KINH ĐỨC THÁNH THIÊN THẦN GABRIEL

KINH ĐỨC THÁNH THIÊN THẦN GABRIEL

 

Lạy ơn Đức Thánh Gabriel Tổng lảnh Thiên thần, xưa đã hiện xuống chào mừng Rất thánh Đồng trinh Maria rằng: Kính mừng Maria đấy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà. Chúng tôi xin Đức thánh Gabirie cầu cho chúng tôi.

Đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.

Lạy ơn Đức Chúa Trời lòng lành vô cùng đã chọn Đức thánh Gabirie Tổng lãnh Thiên thần truyền tin rất mầu nhiệm Đức Chúa Con ra đời chuộc tội cho cả loài người ta, thì chúng tôi xin Đức Chúa Trời thương đến chúng tôi là kẻ kính mừng Đức thánh Gabirie, cho được ăn mày ơn Người phù hộ cầu bầu cho chúng tôi trước mặt Đức Chúa Trời. Vì Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng tôi. Amen.(i)

(i) Ai đọc kinh này hay kinh khác đủ tuần 9 ngày, thì mỗi ngày được ân xá 5 năm một lần, có đọc liên tiếp đủ 9 ngày; lại xưng tội, chịu lễ viếng nhà thánh và cầu như ý Đ.G.H thì được ân đại xá (N 412)