Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

KINH ĐỨC THÁNH THIÊN THẦN RAPHAE

KINH ĐỨC THÁNH THIÊN THẦN RAPHAE

 

 

Lạy ơn Đức Thánh Raphae là quan tướng rất mạnh bạo, là Đấng Thiên thần rất sáng láng, chúng tôi xin Người thương nhớ đến chúng tôi là kẻ yếu đuối mọi đàng.

Chúng tôi xin Đức thánh Raphae cầu cho chúng tôi.

Đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.

Lạy ơn Đức Chúa Trời có phép vô cùng xưa đã sai Đức Thánh Raphae Tổng lành Thiên thần gìn giữ ông Tôbia, thì rầy chúng tôi cũng xin Chúa tôi thương đến chúng tôi là tôi tá Chúa tôi được chịu ơn Người gìn giữ chúng tôi. Vì Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng tôi. Amen.