Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Kinh Thánh Thiên Thần Bản Mạnh

 

Kinh Thánh Thiên Thần Bản Mạnh

 

Lạy Thiên thần Chúa là Đấng chăm sóc con, xin Thiên thần soi sáng, trông coi, nâng đỡ và điều khiển con là kẻ được chính lòng nhân hậu Chúa trao phó cho Thiên thần gìn giữ. Amen.

Lạy Thiên thần Chúa là Đấng gìn giữ con, xin Thiên thần soi sáng tâm trí con, gìn giữ trái tim con, nâng đỡ thân xác con và hướng dẫn con, vì con được tình yêu Thiên quốc giao phó cho Thiên thần chăm sóc. Amen.

 

=============

KINH ĐỨC THÁNH THIÊN THẦN BẢN MẠNH

Chúng tôi lạy Đức thánh Thiên thần Bản mạnh, xin hằng bênh vực che chở chúng tôi đang khi chiến trận cùng kẻ thù ở thế gian này.

Chúng tôi xin Đức Chúa Thánh Thiên thần cầu cho chúng tôi.

Đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.

Lạy ơn Đức Chúa Trời hay thương vô cùng, đã định liệu cho có Đức thánh thiên thần coi sóc gìn giữ chúng tôi, thì chúng tôi xin Đức Chúa Trời thương đến chúng tôi là kẻ Đức thánh Thiên thần coi sóc, cho chúng tôi đáng chịu ơn Người bầu cử  chúng tôi trước mặt Đức Chúa Trời, cho ngày sau chúng tôi được hưởng phần phúc cùng Người đời đời. Vì Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng tôi. Amen.