Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Tuần Cửu Nhật Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu của cha Padre Pio

Tuần Cửu Nhật Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu của cha Padre Pio


(Tuần cửu nhật này được đọc mỗi ngày bởi cha Padre Pio cho những ai xin Ngài cầu nguyện cho họ)

 

I. Lạy Chúa Giêsu, Ngài đã phán, “Thật, Ta bảo cùng các con, hãy xin thì sẽ được, hãy tìm thì sẽ thấy, hãy gõ thì sẽ mở cho”. Vì thế, con xin gõ, tìm kiếm và xin ơn ...

Lạy Cha, Kính Mừng, Sáng Danh. Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu chúng con xin đặt hết tin tưởng nơi Ngài.

II. Lạy Chúa Giêsu, Ngài đã phán, “Thật, Ta bảo cùng các con, những gì các con xin cùng Chúa Cha nhân Danh Ta, Ngài sẽ ban cho các con”. Vì thế, trong Danh Ngài, con xin cùng Chúa Cha ơn ...

Lạy Cha, Kính Mừng, Sáng Danh. Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu chúng con xin đặt hết tin tưởng nơi Ngài.

III. . Lạy Chúa Giêsu, Ngài đã phán, “Thật, Ta bảo cùng các con, trời đất này rồi sẽ qua đi nhưng Lời Ta nói không bao giờ qua được”. Vì thế, con xin dựa vào Lời xác thực này của Ngài, con xin Ngài ơn...

Lạy Cha, Kính Mừng, Sáng Danh. Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu chúng con xin đặt hết tin tưởng nơi Ngài.


Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu, nơi Ngài chỉ có một việc mà không thể làm được, đó là không tỏ lòng thương cảm cho người bị sầu khổ, xin thương xót chúng con, là những tội nhân khốn cùng và ban cho chúng con ơn sủng mà chúng con xin, nhờ vào Trái Tim Thương Khó và Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ Maria, Mẹ dịu hiền của Ngài và của chúng con.

Ðọc kinh Lạy Nữ Vương và thêm vào, “Lạy Thánh Giuse, cha nuôi của Chúa Giêsu, xin cầu cho chúng con.”