Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Tuần Cửu Nhật Dâng Kính Đức Mẹ Camêlô

Tuần Cửu Nhật Dâng Kính Đức Mẹ Camêlô
 

Ngày 16 tháng 7 hàng năm là ngày lễ kính Đức Mẹ Camêlô. Sau đây là tuần Cửu Nhật để kính dâng Đức Mẹ Camêlô. Xin Mẹ cứu chúng con khỏi lửa hỏa ngục và lửa luyện ngục. Amen.

NGÀY THỨ NHẤT:
Lạy Đức Mẹ là đóa hoa đẹp đẽ của núi Camêlô, là cây nho đầy hoa trái, là ánh huy hoàng của Thiên Đàng, Mẹ thánh thiện và khiết trinh. Mẹ đã sinh con Thiên Chúa nhưng vẫn đồng trinh. Xin Mẹ hãy cứu giúp chúng con khi chúng con thiếu thốn. Ôi lạy Mẹ là Ngôi Sao Biển, xin giải cứu và bảo vệ chúng con. Xin Mẹ chứng tỏ cho chúng con biết Mẹ chính là Mẹ của chúng con.

(Ngừng lại để xin ơn lành của Mẹ.)

(Đọc Kinh Lạy Cha, Kinh Kính Mừng và Kinh Sáng Danh)

Lạy Đức Mẹ núi Camêlô, xin cầu cho chúng con!

NGÀY THỨ HAI:
Lạy Mẹ Maria, Mẹ rất thánh thiện.Mẹ đã nhận lời cầu xin của người con Mẹ chọn là thánh Simon Stock. Vì lòng yêu thương chúng con, Mẹ đã ban cho chúng con Áo Đức Bà với tất cả lòng tin và sự nhiệt thành. Xin cho việc mặc Áo Đức Bà là dấu chỉ của lòng chúng con ao ước được trưởng thành trong sự thánh thiện.

(Ngừng lại để xin ơn lành của Mẹ.)

(Đọc Kinh Lạy Cha, Kinh Kính Mừng và Kinh Sáng Danh)

Lạy Đức Mẹ núi Camêlô, xin cầu cho chúng con!

NGÀY THỨ BA:
Lạy Nữ Vương Thiên Đàng, Mẹ đã ban cho chúng con Áo Đức Bà như là một dấu hiệu bên ngoài cho chúng con biết mình là con cái trung thành của Mẹ. Xin Mẹ cho chúng con luôn mang Áo Đức Bà với niềm vinh dự, để chúng con xa lánh tội lỗi và bắt chước sống theo các nhân đức của Mẹ. Xin Mẹ giúp chúng con trung thành với ý nguyện này.

(Ngừng lại để xin ơn lành của Mẹ.)

(Đọc Kinh Lạy Cha, Kinh Kính Mừng và Kinh Sáng Danh)

Lạy Đức Mẹ núi Camêlô, xin cầu cho chúng con!

NGÀY THỨ TƯ:
Lạy Mẹ Nhân Lành, khi Mẹ ban cho chúng con Áo Đức Bà. Mẹ đã gọi chúng con là tôi tớ của Mẹ và là con cái của Mẹ nữa. Chúng con nài xin Mẹ hãy xin ơn Chúa Giêsu để chúng con xứng đáng sống làm con cái Mẹ trong sự vui tươi, bình an và yêu thương.

(Ngừng lại để xin ơn lành của Mẹ.)

(Đọc Kinh Lạy Cha, Kinh Kính Mừng và Kinh Sáng Danh)

Lạy Đức Mẹ núi Camêlô, xin cầu cho chúng con!

NGÀY THỨ NĂM:
Ôi, lạy Mẹ của Tình Yêu vô biên, qua lòng nhân đức của Mẹ, chúng con được làm con cái của Mẹ, chúng con được kêu gọi để sống trong tinh thần núi Camêlô. Xin Mẹ giúp chúng con sống bác ái, yêu thương nhau, sống đời cầu nguyện như Tiên Tri Elia ngày xưa, và luôn trung thành với ơn gọi làm mục vụ tông đồ cho dân Chúa.

(Ngừng lại để xin ơn lành của Mẹ.)

(Đọc Kinh Lạy Cha, Kinh Kính Mừng và Kinh Sáng Danh)

Lạy Đức Mẹ núi Camêlô, xin cầu cho chúng con!

NGÀY THỨ SÁU:
Ôi, lạy Mẹ Thương Yêu, với sự chăm sóc Từ Mẫu của Mẹ, Mẹ đã bao bọc chúng con trong Áo Đức Bà của Mẹ, để chiếc Áo này làm khiên thuẫn bảo vệ chúng con khỏi sự thống trị của ma quỷ. Qua sự phù giúp của Mẹ, xin cho chúng con luôn mở rộng tâm hồn chào đón Con Mẹ là Chúa Giêsu KiTô, dù chúng con luôn phải chiến đấu với quyền lực của ma quỷ.

(Ngừng lại để xin ơn lành của Mẹ.)

(Đọc Kinh Lạy Cha, Kinh Kính Mừng và Kinh Sáng Danh)

Lạy Đức Mẹ núi Camêlô, xin cầu cho chúng con!

NGÀY THỨ BẢY:
Lạy Mẹ Maria, Mẹ là Đấng luôn phù giúp các Ki-Tô hữu, Mẹ đã dặn chúng con hãy đeo Áo Đức Bà để Mẹ giữ gìn chúng con khỏi sự dữ. Xin Mẹ luôn bảo vệ chúng con cả thể xác lẫn linh hồn. Xin cho những điều chúng con làm đều đẹp lòng Chúa Giêsu và Mẹ.

(Ngừng lại để xin ơn lành của Mẹ.)

(Đọc Kinh Lạy Cha, Kinh Kính Mừng và Kinh Sáng Danh)

Lạy Đức Mẹ núi Camêlô, xin cầu cho chúng con!

NGÀY THỨ TÁM:
Lạy Mẹ của Lòng Thương Xót, Mẹ ban cho chúng con niềm hy vọng, vì qua Áo Đức Bà, chúng con sẽ được nhanh chóng thoát khỏi lửa luyện ngục để về Thiên Đàng, Vương Quốc của Chúa Giêsu. Xin Mẹ luôn là Đấng An Ủi và Nguồn Cậy Trông của chúng con. Xin Mẹ giúp cho chúng con luôn trung thành với Chúa Giêsu Con Mẹ và Mẹ. Sau khi chết, chúng con sẽ nhanh chóng ở trong sự hiện diện của Chúa Giêsu và các Thánh.

(Ngừng lại để xin ơn lành của Mẹ.)

(Đọc Kinh Lạy Cha, Kinh Kính Mừng và Kinh Sáng Danh)

Lạy Đức Mẹ núi Camêlô, xin cầu cho chúng con!

NGÀY THỨ CHÍN:
Ôi, lạy Mẹ Rất Thánh của núi Camêlô, khi một vị thánh xin Mẹ ban muôn ơn lành cho tu viện Camêlô, thì Mẹ đã ban tình yêu cho chúng con và những ai trung thành với Mẹ và Con Mẹ. Xin Mẹ bảo vệ chúng con là con cái của Mẹ. Chúng con được Mẹ bảo vệ khi mặc Áo Đức Bà, và chúng con cũng thuộc một gia đình với tu viện Camêlô. Khi mang áo Đức Bà, chúng con được Mẹ che chở khi sống, khi chết và ngay cả sau khi chết.

Ôi lạy Mẹ là Cửa Thiên Đàng, xin Mẹ hãy nhìn xuống chúng con, và những người đang hấp hối trong giờ chết. Xin Mẹ hãy nhìn xuống chúng con với lòng thương xót. Ôi, Lạy Đức Nữ Đồng Trinh, đóa hoa của núi Camêlô. Xin cứu giúp những ai đang cần Mẹ giúp đỡ. Xin Mẹ hãy nhìn xuống chúng con với lòng Nhân Từ.

Ôi lạy Mẹ của Đấng Cứu Thế, xin thương xót những ai không biết rằng họ là con của Mẹ. Xin Mẹ Nhân Hậu thương xót chúng con!

Ôi lạy Nữ Vương các Thánh, xin thương xót các linh hồn đang đau khổ!

(Ngừng lại để xin ơn lành của Mẹ.)

(Đọc Kinh Lạy Cha, Kinh Kính Mừng và Kinh Sáng Danh)

Lạy Đức Mẹ núi Camêlô, xin cầu cho chúng con!