Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

KINH CẦU KHIÊM NHƯỜNG

 

KINH CẦU KHIÊM NHƯỜNG
(Đức Hồng Y  Raphael Merry Del Val)

 

Lạy Chúa Giêsu hiền lành và khiêm nhường trong lòng, xin đóai nghe lời con.

Lạy Chúa xin giải thóat con :

 • Khỏi lòng ham ước được quí chuộng

 • Khỏi lòng ham ước được yêu mến

 • Khỏi lòng ham ước được tôn vinh

 • Khỏi lòng ham ước được trọng kính

 • Khỏi lòng ham ước được ca tụng

 • Khỏi lòng ham ước được ưu đãi hơn người

 • Khỏi lòng ham ước được tín nhiệm,

 • Khỏi lòng ham ước được hoan hô

 • Khỏi lo sợ bị hạ nhục

 • Khỏi lo sợ bị khinh chê

 • Khỏi lo sợ bị khiển trách

 • Khỏi lo sợ bị vu khống

 • Khỏi lo sợ bị lãng quên

 • Khỏi lo sợ bị cười chê

 • Khỏi lo sợ bị xử bất công

 • Khỏi lo sợ bị nghi ngờ

Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho con lòng ao ước :

 • Cho người khác được yêu mến hơn con

 • Cho người khác được quí chuộng hơn con

 • Cho, trước dư luận thế gian, người khác được đề cao, còn con phải hạ xuống

 • Cho người khác được tuyển chọn, còn con bị lọai bỏ

 • Cho người khác được ca tụng, còn con bị quên lãng

 • Cho người khác được ưu đãi hơn con trong mọi sự

 • Cho người khác được thánh thiện hơn con, miễn là con được nên thánh theo nghĩa vụ con

Lạy Chúa Giêsu hiền lành và khiêm nhường trong lòng, xin uốn lòng con nên giống Chúa.
Lạy Mẹ Maria là Mẹ và là gương mẫu khiêm nhường, xin cầu cho con.
Lạy Thánh Cả Giuse là Đấng che chở những người khiêm nhường, xin cầu cho con.  Amen.