Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Đối phó với những mưu mô, cạm bẫy và hành động của ma quỉ

 

Phòng bệnh hơn chữa bệnh:

Đối phó với những mưu mô, cạm bẫy và hành động của ma quỉ

 

I- Đối phó với những mưu mô của ma quỉ làm lung lạc đức tin của ta.  

Mưu mô 1:

Ma quỉ nói với ta rằng hãy giải quyết những vấn đề khó khăn qua bàn tay con người. Chúng cố gắng thuyết phục ta ra tay hành động trước khi suy nghĩ.

Mátthêu 4:2 “Người ăn chay ròng rã bốn mươi đêm ngày, và sau đó, Người thấy đói. Bấy giờ tên cám dỗ đến gần Người và nói: "Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì truyền cho những hòn đá này hoá bánh đi!"

Giải quyết 1:

Hãy yêu mến Chúa và tin tưởng vào thánh ý của Người hơn là cố gắng giải quyết những vấn đề khó khăn bằng bàn tay con người.

Mátthêu 16:23 “Nhưng Đức Giê-su quay lại bảo ông Phê-rô: "Xa-tan, lui lại đàng sau Thầy! Anh cản lối Thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người".

Hãy nhớ rằng Thiên Chúa quan tâm, lo lắng cho chúng ta.

Philíphê 4:19 “Thiên Chúa của tôi sẽ thoả mãn mọi nhu cầu của anh em một cách tuyệt vời, theo sự giàu sang của Người trong Đức Ki-tô Giê-su”.

Sáng thế 48:15.

Mưu mô 2:

Ma quỉ thuyết phục ta suy nghĩ theo kiểu thế giới trần tục.

Gioan1, 2:16 “Vì mọi sự trong thế gian: như dục vọng của tính xác thịt, dục vọng của đôi mắt và thói cậy mình có của, tất cả những cái đó không phát xuất từ Chúa Cha, nhưng phát xuất từ thế gian”

Giải quyết 2:

Hãy tìm đọc Kinh thánh vì đó là Lời của chân lý và sự sống.

Mátthêu 4:4 “Nhưng Người đáp: "Đã có lời chép rằng: Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra".

Rôma 12:2.

Cầu xin Chúa cho đầu óc ta sáng suốt, và tìm ra câu trả lời.

Giacôbê 1:5 “Nếu ai trong anh em thiếu đức khôn ngoan, thì hãy cầu xin Thiên Chúa, Người sẽ ban cho. Vì Thiên Chúa ban cho mọi người cách rộng rãi, không quở trách”.

Timôtê 1:7.

Hãy yêu mến Chúa hơn yêu mến thế gian này.

Gioan 1, 2:15 “Anh em đừng yêu thế gian và những gì ở trong thế gian. Kẻ nào yêu thế gian thì nơi kẻ ấy không có lòng mến Chúa Cha”

Hãy để Chúa và Lời Chúa đổi mới trí óc và thần khí của ta.

Thánh vịnh 51:12 “Lạy Thiên Chúa xin tạo con một tấm lòng trong trắng, đổi mới tinh thần cho con nên chung thuỷ”

Mưu mô 3:

Ma quỉ dụ dỗ ta để đầu óc ta vào sự giầu sang của thế gian này.

Mátthêu 4:8 “Quỷ lại đem Người lên một ngọn núi rất cao, và chỉ cho Người thấy tất cả các nước thế gian,và vinh hoa lợi lộc của các nước ấy”

Giải quyết 3:

Hãy cho ma quỉ biết rằng, chúng ta chỉ tôn thờ một Thiên Chúa mà thôi, không phải sự giàu có của thế gian này.

Mátthêu 4:10 “Đức Giê-su liền nói: "Xa-tan kia, xéo đi! Vì đã có lời chép rằng: Ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và phải thờ phượng một mình Người mà thôi".

Hãy nhớ rằng những sự giàu có thế gian này sẽ chóng qua đi.

Gioan 1, 2:17 “mà thế gian đang qua đi cùng với dục vọng của nó. Còn ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa thì tồn tại mãi mãi”.

Mưu mô 4:

Ma quỉ thuyết phục ta nghĩ rằng mọi khó khăn, đau khổ trên đời đến từ Thiên Chúa. Gióp 2,7-8 “Vậy Satan hành hạ ông Gióp, khiến ông mắc phải chứng ung nhọt từ bàn chân tới đỉnh đầu. Ông ngồi giữa đống tro lấy mảnh xành mà gãi”.

Giải quyết 4:

·        Phần nhiều trở ngại trong đời sống đến từ Satan, một số khác do con người gây ra.

Mưu mô 5:

·        Satan sử dụng “những người chúng ta yêu thương” để làm giảm đức tin chúng ta. Gióp 2:9 “Bấy giờ vợ ông bảo: ông còn kiên vững trong đường lối vẹn toàn của ông nữa hay thôi. Hãy nguyền rủa Thiên Chúa và chết đi cho rồi!”

Giải quyết 5:

·        Hãy nhớ rằng chỉ có Chúa là công minh, chính trực trong mọi thời gian và không gian. Đệ nhị luật 32:4 “Người là núi đá, sự  nghiệp người hoàn hảo vì mọi đường lối Người đều ngay thẳng. Chúa thành tín không gian dối. Người quả chính trực công minh”

II- Những mưu mô của ma quỉ gây khó khăn cho Giáo hội

Mưu mô 1:

Gây nên sự thiếu tha thứ.

Côrintô 2,2:10-11 ‘Anh em tha thứ cho ai, thì tôi cũng tha thứ cho người ấy. Và nếu tôi đã tha thứ -trong trường hợp phải tha thứ-, thì cũng là vì anh em, trước mặt Đức Ki-tô, kẻo chúng ta bị Xa-tan phỉnh gạt, vì chúng ta không lạ gì ý đồ của nó”

Giải quyết 1:

Hãy trở nên giống Chúa Giêsu, tha thứ cho anh em nhanh chóng.

Luca 23:34 “Bấy giờ Đức Giê-su cầu nguyện rằng: "Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm". Rồi họ bắt thăm mà chia nhau áo của Người”

Luca 6:37, Thánh vịnh 86:5.

Mưu mô 2:

Ma quỉ tạo ra cay đắng, hận thù.

Hôsê 12:15 “Ep ra im đã xúc phạm đến Người và đã làm cho Người phải xót xa cay đắng. Nó đã đổ máu thì phải chịu tội”

Giải quyết 2:

Hãy bỏ qua mau chóng.

Ephêsô 4:31 “Đừng bao giờ chua cay gắt gỏng, nóng nảy giận hờn, hay la lối thoá mạ, và hãy loại trừ mọi hành vi gian ác”.

Giảng viên 7:9, Cách ngôn 14:17, 16:32, 29:22.

III- Những mưu mô ma quỉ dụ dỗ chúng ta phạm tội

Mưu mô 1:

Ma quỉ dấu lưỡi câu nhọn trong miếng mồi thơm tho, ngon ngọt.

Mátthêu 4:8-9 “Nghe lời mẹ xui bảo, cô thưa rằng: "Xin ngài ban cho con, ngay tại chỗ, cái đầu ông Gio-an Tẩy Giả đặt trên mâm". Nhà vua lấy làm buồn, nhưng vì đã trót thề, lại thề trước khách dự tiệc, nên truyền lệnh ban cho cô”.

Gioan 1,2:16-17, Sáng thế 3:1-6, Cách ngôn 23:31-32, Samuen 11:2.

Giải quyết 1:

Hãy tránh xa tội lỗi và đừng để nó trong đầu.

Rôma 12:9 “Lòng bác ái không được giả hình giả bộ. Anh em hãy gớm ghét điều dữ, tha thiết với điều lành”

Cách ngôn 5:8, Thêxalôlica 1,5:22, Isaia 33:15, Philiphê 2:5-7, Côlôxê  3:1-2.

Hãy nhớ rằng tội lỗi là thuốc độc.

Gióp 20:12-14 “Nếu trong miệng nó, gian ác đã nên như kẹo ngọt cho nó ngậm dưới lưỡi,  và vì tiếc của nó không dám bỏ đi nên đã giữ lại trong cổ họng thì sớm muộn gì trong bụng nó  thức ăn sẽ biến thành nọc độc giết người”

Hãy nhớ rằng tội lỗi mang đến sự mất mát cho phần linh hồn.

Mátthêu 16:26 “Vì nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống, thì nào có lợi gì? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình?”

Gioan 12:25.

Hãy nhớ rằng tội lỗi là cha đẻ của lường gạt và quyến rũ.

Dothái 3:13 “Trái lại, ngày ngày anh em hãy khuyên bảo nhau bao lâu còn được gọi là ngày hôm nay, kẻo có ai trong anh em ra cứng lòng vì bị tội lỗi lừa gạt”.

Mưu mô 2:

Ma quỉ làm cho tội lỗi nhìn giống như được người đời trọng vọng. Satan không muốn người ta nhìn biết tội và nó cố giấu diếm mọi cách. Vì thế, nó cho đánh bóng những tên gọi, tước hiệu.

Isaia 5:20 “Khốn thay những kẻ bảo cái tốt là xấu, cái xấu là tốt, những kẻ biến tối thành sáng, sáng thành tối, biến cay đắng thành ngọt ngào, ngọt ngào thành cay đắng”

Châm ngôn 17,15.

Giải quyết 2:

Hãy nhớ rằng cho dù tội lỗi có dáng vẻ đẹp đẽ, vinh dự, đạo đức tới đâu, nó thực sự do bẩn, suy đồi, đáng khinh.

Đệ nhị luật 20:18 “Chúng (những kẻ phản bội Chúa) sẽ không dạy anh em học đòi mọi điều ghê tởm chúng làm để kính các thần của chúng, khiên anh em phạm tội phản nghịc cùng Thiên Chúa”.

Châm ngôn 24:9.

Hãy nhớ rằng càng tội lỗi càng có sơn bóng bảy bề ngoài thì càng nguy hiểm cho tâm hồn ta.

Giacôbê 1:15 “Rồi một khi dục vọng đã cưu mang thì đẻ ra tội; còn tội khi đã phạm rồi, thì sinh ra cái chết”.

Edêkien 18:4.

Để nhìn thấy hậu quả của tội, bạn sẽ không phải chờ đợi lâu.

Giacôbê 1:15 “Rồi một khi dục vọng đã cưu mang thì đẻ ra tội; còn tội khi đã phạm rồi, thì sinh ra cái chết”.

Isaia 64:6

Ngay cả tội mà Satan làm ra vẻ đạo đức cũng trả bằng giá máu của Chúa Giêsu.

Khải huyền 1:5 “Người đã yêu mến chúng ta và lấy máu mình rửa sạch tội lỗi chúng ta”

Gioan 1:7

Mưu mô 3:

·        Bằng cách làm cho tội nặng có vẻ giảm bớt, nhẹ tội đi.

Sáng thế 19:20 “Kìa có 1 thành khá gần, có thể trốn vào đấy được, thành ấy lại nhỏ. Xin cho tôi trốn vào đó – thành đó nhỏ mà – để tôi được sống”

Diễm ca 2:15.

Giải quyết 3:

·        Tội dù nhỏ nhưng cũng làm Thiên Chúa nổi cơn thịnh nộ.

Giacôbê 2:10-11 “Thật vậy, Đấng đã phán: Ngươi không được ngoại tình, cũng đã phán: Ngươi không được giết người. Vậy nếu bạn không ngoại tình, nhưng lại giết người, thì bạn cũng thành kẻ vi phạm Lề Luật”. 

·        Nếu ta để mình phạm tội nhỏ, thì ta cũng sẽ dọn đường cho tội lớn.

Thánh vịnh 1:1, Giảng viên 10:13

·        Thật là đáng buồn chỉ vì ta chống lại Thiên Chúa chỉ bằng một thứ rẻ tiền (thí dụ như trái cấm). Rôma 5:12.

·        Thật là nguy hiểm những tội gọi là nhỏ mọn. Côrintô 1,5:6-8.

·        Một số các thánh chọn sự đau đớn to lớn hơn là một phạm tội nhẹ. Do thái 12:4, 4:15, 11:24-25.

·        Tâm hồn ta không thể chỗi dậy dưới sự ray rứt và đè nặng của các tội nhẹ, khi Chúa Thánh Thần tỏ ra cho ta thấy trong chúng ta. Thánh vịnh 51:3, 38:3.

·        Hãy nhớ rằng có đầy sự chết và ma quỉ trong tội hơn là trong tai ương lớn. Rôma 6:23.

Mưu mô 4:

1.      Phơi bày cho ta thấy “tội lỗi của người thánh thiện”, nhưng che giấu lòng đạo đức của họ; cho ta thấy tội họ nhưng dấu không cho ta thấy sự ăn năn và xám hối của họ.

Giải quyết 4: 

2.      Nhờ hoán cải tội lỗi, Thần khí Thiên Chúa cho họ chỗi dậy khi rơi vào con đường tội lỗi. Gióp 40:4-5, 42:66, Mátthêu 26:74-75.

3.      Những người thánh thiện không giao dịch với tội lỗi. Đó không phải là con đường của cuộc sống họ. Công vụ 13:22, Phêrô 2,2:14

4.      Thiên Chúa sẽ luận phạt dân người vì tội lỗi của họ. Thánh vịnh 51:8, 89:30-33, Dothái 12:7.

5.      Hãy nhớ rằng có ít nhất hai lý do để Thiên Chúa giúp người thánh thiện trong sự sa ngã:

·        Giúp chúng ta khỏi sa ngã chính mình. Phêrô 1,5:12.

·        Giúp những người đã sa ngã không bị tuyệt vọng. Dothái 13:5, Giosua 23:14.

6.      Hãy làm tuần kính mến Chúa, để đền tạ lòng thương xót Chúa. Đệ nhị luật 10:17, Rôma 2:11-12.

Mưu mô 5:

·        Ma quỉ làm chúng ta nghĩ rằng Thiên Chúa xót thương hết mọi sự không cần hoán cải.

Giải quyết 5:

·        Thiên Chúa sẽ và phải xét đoán tội lỗi. Những tâm hồn tội lỗi sẽ phải chết. Edêkien 18:20,

·        Thiên Chúa là Đấng xót thương và đồng thời cũng công chính. Hãy nhìn vào cách Thiên Chúa đối xử thế nào với các thiên thần (của Lucifer) bất trung tín. Phêrô 2,4:6.

·        Người càng xúc phạm đến lòng thương xót Chúa nhiều thì sự kết án càng cao. Dothái 2:3.

·        Lòng thương xót của Chúa ưu đãi những người yêu mến và vâng phục Người. Xuất hành 20:6, Thánh vịnh 25:10.

Mưu mô 6:

·        Làm cho sự hoán cải là một việc làm nhìn hết sức dễ dàng.

Giải quyết 6:

·        An năn xám hối là công việc không dễ dàng. Đó là sự đánh đổi nhiều để được Chúa Giêsu. Công vụ 5:31, Timôtê 2,2:25.

·        Hãy nghĩ kỹ xem hoán cải thực sự nghĩa là gì. Là sự thay đổi về toàn diện con người từ tỗi lỗi để trở nên giống Chúa.

·        Hãy nhớ rằng xám hối thật sự là một hành động liên tục không ngừng nghỉ. Ta phải đi từ đức tin tới đức tin (nghĩa là không ngoài đức tin). Thánh vịnh 101:3.

·        Hãy nên nhớ là xám hối không phải dễ dàng như Satan làm cho ta lầm tưởng. Nếu quả thật dễ dàng như thế, thì đã có nhiều người làm rồi. Gióp 42:6.

·        Hãy nhớ rằng khi người ta không phạm tội chính là “hồng ân Thiên Chúa làm”. Thánh vịnh 26:3-5.

·        Hãy nhớ rằng Satan bây giờ thì nói với chúng ta xám hối thật dễ dàng, nhưng sau đó lại nói với chúng ta cách khác, cốt ý để làm chúng ta chán nản, thất vọng. Gióp 2:7, Máccô 4:15.

Mưu mô 7:

·        Ma quỉ cố gắng làm cho chúng ta không lo sợ khi sống trong tội lỗi.

Giải quyết 7:

·        Hãy nghĩ tới những Sách thánh khuyến khích ta tránh xa mọi dịp tội. Trên thực tế, dưới bất cứ hình dáng nào của ma quỉ. Thexalônica 1,5:22.

·        Nếu ta không tránh xa dịp phạm tội, thì thử hỏi tâm hồn chúng ta ở đâu? Chúng ta yêu mến Chúa hay tội lỗi? Mátthêu 6:24, Rôma 6:6.

·        Hãy nhớ rằng những người có đức tin khác cũng tránh xa tội lỗi do bởi quyền năng của Thiên Chúa. Sáng thế 39:10-11, Gióp 31:1, Thánh vịnh 26:4-5.

·        Tránh xa những dịp tội là chứng minh rằng chúng ta là con cái Thiên Chúa. Gioan 14:15, 14:23, 15:10

Mưu mô 8:

·        Bằng cách chỉ cho chúng ta thấy bề ngoài của một người phạm tội.

Giải quyết 8:

·        Thiên Chúa ghét mọi tội lỗi và sẽ phán xét tội lỗi. Hiện tại, chúng ta không thấy được sự phán xét của Thiên Chúa, nhưng Người có thể làm và sẽ phán xét mọi tội lỗi. Dân số 11:23.

·        Hãy nhớ rằng người nào sống phúc lợi nhờ tài sản của người tội lỗi, là họ đang tiếp tay tiêu diệt ước muốn xám hối của họ.

·        Hãy nhớ rằng kẻ tội lỗi mất mát nhiều hơn là được lợi. Mátthêu 16:26

·        Nhiều điều chúng ta nghĩ có giá trị thì lại không có, vì đó là tội lỗi. Isaia 55:2.

·        Những điều một người làm và suy nghĩ, (trừ khi là xám hối) sẽ trở lại với họ còn gây tai hại hơn nhiều.

·        Hãy nhớ rằng những thú vui trong tội lỗi thì ngắn ngủi, và vui thì ít mà đau thương thì nhiều. Dothái 11:25.

·        Chúng ta chỉ sống một thời gian ngắn ngủi trên trái đất để thờ phượng Chúa, tại sao lại bỏ lỡ cơ hội?

Mưu mô 9:

·        Ma quỉ làm cho chúng ta nghĩ rằng chỉ có đau khổ trong đau khổ, làm gì có hạnh phúc trong đó.

Giải quyết 9:

·        Thiên Chúa làm mọi sự trở nên lợi ích. Rôma 8:28.

·        Hãy nhớ rằng phần thưởng sẽ lớn lao hơn cái giá mà ta phải trả. Luca 6:23.

·        Con đường của Chúa là mang sự bình an đến cho ta. Rôma 14:19

·        Hãy nhớ rằng khi chúng ta đến với Chúa, Satan không thể làm hại thần trí chúng ta, hay tách rời chúng ta xa Chúa. Rôma 8:37-39.

·        Hãy nhớ rằng những đau đớn không phải là vĩnh viễn. Do thái 10:36-37. Gioan 16:21-22.

·        Có thể Thiên Chúa dùng những điều đó để làm chúng ta trưởng thành. Gióp 23:10. Đệ Nhị Luật 8:2.

·        Hãy nhớ rằng “những con đường không có ơn cứu độ” thì khó khăn và nhiều rắc rối. Isaia 57:20-21.

Mưu mô 10: 

·        Mang so sánh chúng ta với những người xấu xa, tội lỗi hơn chúng ta để chúng ta nghĩ mình là người tốt.

Giải quyết 10:

·        Chúng ta trở thành kẻ đạo đức giả nếu chúng ta chỉ nhìn vào tội lỗi của những người khác. Mátthêu 7:3-5

·        Qui luật của cuộc sống chúng ta là không dựa vào những lời của người phàm nhưng là Lời của Thiên Chúa. Timôtê 2,3:15. Thánh vịnh 19:8. Châm ngôn 30:5.

·        Hãy nhớ rằng Chúa Giêsu đã chết vì tội lỗi chúng ta, không kể tội ta nhiều hay ít. Thánh vịnh 103:10. Mátthêu 1:21, 3:6, Rôma 3:25, Corintô 1,15:3.

·        Hãy nhớ rằng tất cả mọi tội lỗi đều làm hại đến linh hồn ta. Isaia 1:5. Diễm ca 2:15.

·        Hãy nhớ rằng điều chúng ta nhìn và suy nghĩ là thuộc về con người xác thịt, không sâu rộng bao la như Thiên Chúa chí thánh. Isaia 55:8-9.


Làm sao để đối phó, nhận diện những tư tưởng xấu từ ma quỉ và thần dữ 

1.      Gian trá là tật bẩm sinh của ma quỉ (evils) và thần dữ (demons)

            Khải huyền 12:9, Các vua  1,22:22

2.      Ta phải biết rằng ma quỉ có thể cho ta thấy thị kiến

Luca 4:6, Gioan 4:1, Gioan 1,4:2-3, 2:20.

3.      Ma quỉ cũng có thể cho thấy nhiều thiên hình vạn trạng khác nhau

Sáng thế 3:1, Côrintô 2,11:14, Khải huyền 12:9

4.      Chúng có thể nói chuyện thẳng với một người

Sáng thế 3:1, Mátthêu 4:9.

5.      Satan muốn chúng ta nghĩ rằng Thiên Chúa sẽ chẳng cứu giúp chúng ta

Khải huyền 12:10.

Bởi vì nếu Satan làm cho chúng ta nghĩ rằng Thiên Chúa không yêu thương, không giúp đỡ chúng ta, thì chúng ta sẽ chẳng còn ai để mà cầu cứu nữa.

Gióp 2:4-5.

Kinh thánh dạy rằng Thiên Chúa yêu thương chúng ta.

Gioan 3:16-18, Gioan 14:21

Và muốn giúp chúng ta.

Thánh vịnh 103:11.

6.      Thần khí ma quỷ biết nhiều về Kinh thánh, về Thiên Chúa và nhiều điều khác nữa hơn chúng ta.

Giacôbê 2:19, Máccô 5:7, Timôtê 1,4:1, Công vụ 19:15, Côrintô 11:3, 11:14.

Thiên Chúa là Đấng thông suốt mọi sự.

Isaia 55:9, Rôma 11:33

7.      Có khi ma quỉ dùng người khác, kể cả người thân để gieo tư tưởng xấu trong đầu ta.

Gioan 1,2:15-17

Chúng ta có thể chống lại bằng cách tập trung trí óc chúng ta vào Chúa

Sử biên 1,28:9

8.      Satan làm việc đắc lực để giữ ta khỏi tìm ra sự thật vì gian trá là nghề của chúng

Côrintô 2,4:4

Nhưng Thiên Chúa sẽ mở trí những người đến và đón nhận Ngài làm cứu Chúa. Côrintô 2,3:14

9.      Satan và thần khí ma quỉ lãnh đạo những người không được ơn cứu độ trong thế giới này

Gioan 12:31, Gioan 14:30, Ephêsô 2:2

Nhưng những người tái sinh có Chúa, Thánh Thần sống trong họ để giúp họ chiến thắng Satan và thần dữ

Gioan 14:23, 14:15, 14:21, 14:17

Những người được cứu và tái sinh không sợ thế gian này

Gioan 8:23, 18:36, Côrintô 1,1:20, 1,2:6, 1,3:19.

Và chúng ta sống trong thế gian, nhưng không thuộc về thế gian

Gioan 18:36, Côrintô 1:20

Những người thuộc về thế gian này thì thần khí yếu đuối.

Máccô 4:19.

10.  Cuộc chiến đấu của người Kitô không phải với phàm nhân, mà là với thần linh ác quái chốn trời cao.

Ephêsô 6:12

Nếu chúng ta trung thành với Thiên Chúa, chúng ta được hứa ban nước trời

Giacôbê 2:5, Khải huyền 11:15.

Những cách để tà khí có thể chiếm hữu một người

·        Bởi không kiểm soát thần khí của họ

Châm ngôn 25:28, Côrintô 1,14:32-33, Timôtê 2,1:7

·        Để trí óc của họ vào những điều sai lầm.

Côlôxê 3:2, Mátthêu 5:8, 6:21

·        Không dùng thân xác họ theo thánh ý Thiên Chúa.

Côrintô 1,6:12-13, Côrintô 1,9:27

·        Để cuộc sống trống rỗng những điều thuộc về Chúa.

Mátthêu 11:29, 12:43-45

·        Không đi xưng tội, hay sống trong tội lỗi. Tội thường là cửa ngõ cho tà khí bước vào.

Samuel 16:14-15, 28:15, Châm ngôn 14:14, Luca 11:24-26, Thủ lãnh 9:23.

·        Thờ lạy các thần linh khác.

Côrintô 1,10:14, 19-20. Đệ nhị luật 32:17-20.

·        Ước muốn của họ trật đường với thánh ý Thiên Chúa.

Gioan 1,5:14, Gioan 1,2:17

·        Không có đức tin vào Thiên Chúa thật.

Đệ nhị luật 32:20, Mátthêu 9:29, Galát 6:7, Dothái 11:6.