Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Kinh Cầu Nguyện để chiến thắng Satan

Kinh Cầu Nguyện để chiến thắng SatanÔi, Lạy Cha Hằng Hữu, trong sự hiệp nhất với Chúa Con và Chúa Thánh Thần, và qua Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Ðức Mẹ, con nài xin Ngài hãy tiêu diệt quyền lực của kẻ thù nguy hiểm là các quỷ dữ.

Xin hãy tống chúng vào đáy hỏa ngục và xiềng chúng ở lại đó đời đời! Xin hãy dành lại Vương Quốc thuộc về Ngài mà chính Ngài đã dựng nên.

Lạy Cha trên trời, xin cho Thánh Tâm Chúa Giêsu và Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ Maria hiển trị.

Con xin đọc Kinh này với tình yêu tinh tuyền dành cho Ngài với từng nhịp đập của trái tim và hơi thở con. Amen.