Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

KINH CẦU CHO CÁC LINH MỤC 4

 

KINH CẦU CHO CÁC LINH MỤC 4

 

Lạy Chúa Giêsu là Linh Mục đời đời, là Ðấng tế lễ chí thánh, vì tình Chúa dạt dào yêu thương loài người là anh em Chúa, đã xui khiến Thánh Tâm Chúa thiết lập chức linh mục công giáo, xin hãy tiếp tục tuôn xuống trên các Linh mục Chúa, những dòng ơn hằng sống bởi Tình yêu vô hạn Chúa.

Xin Chúa hãy sống trong các Linh mục, làm cho các đấng biến hoá nên Chúa, và nhờ ơn thánh Chúa, các đấng sẽ trở nên dụng cụ lòng từ bi của Chúa.

Xin Chúa hãy hành động trong các đấng và nhờ các đấng, xin làm cho các Linh mục, được trung thành bắt chước các nhân đức chí thánh của Chúa, được mặc lấy chính mình Chúa, như thế, các đấng sẽ vì danh thánh Chúa, và nhờ sức mạnh Chúa Thánh Thần, mà làm những công việc, mà chính Chúa đã chu toàn để cứu chuộc thế gian.

Lạy Ðấng cứu chuộc các linh hồn, xin hãy nhìn xem đám đông, những kẻ đang còn ở trong bóng tối lầm lạc. Xin Chúa hãy thương đến những giáo hữu theo đàng tội lỗi, đang men theo vực sâu. Xin Chúa hãy đoái nhìn đám đông người nghèo khổ,  đói khát, mê muội và yếu đuối, đang rên xiết trong cảnh bơ vơ tất bạt.

Xin Chúa hãy dùng cho các Linh mục, mà ở lại với chúng con. Xin Chúa hãy sống trong mình các Linh mục. Xin Chúa dùng các Linh mục mà hành động, và trở lại dưới thế gian này, để dạy dỗ, tha thứ, yên ủi, tế lễ, và kết hiệp mọi tình yêu mến, ràng buộc lòng Chúa, và loài người chúng con cho đến trọn đời. Amen.