Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

KINH DÂNG GIA ÐÌNH

 

KINH DÂNG GIA ÐÌNH


Lạy trái tim Mẹ đồng trinh Maria, là gương mẫu các gia đình, chúng con hết dạ trung thành, dâng cho Mẹ gia đình chúng con, mọi người, mọi của, mọi sự phiền sầu đau khổ, sự sống sự chết, xin Mẹ làm Nữ Vương chỉ huy căn nhà bé nhỏ này.

 

- Gia đình con cơ hàn tân khổ.

T. Xin Mẹ thống trị gia đình con (câu nào cũng thưa như vậy).

- Gia đình con muốn noi gương gia đình Nagiarét.

- Gia đình con xin cho danh Mẹ cả sáng.

- Gia đình con xin cho nước Mẹ trị đến.

- Gia đình con xin Mẹ ban hằng ngày dùng đủ

- Gia đình con xin Mẹ ban cho trên thuận dưới hoà, con cái thảo hiếu, vợ chồng thương nhau

- Gia đình con xin Mẹ chớ để một ai sa hoả ngục.

- Gia đình con khi lầm than vất vả, Mẹ ban sức phấn khởi vui tươi,

- Gia đình con khi có ai qua đời bệnh hoạn, Mẹ ban ơn vui lòng chịu khó.

- Gia đình con khi có người khô khan mất nết, Mẹ ban ơn thay dạ đổi lòng.

- Gia đình con khi có con trẻ mới sinh, Mẹ nhận lấy giữ gìn coi sóc.

- Gia đình con khi thanh thiếu niên bước vào tuổi trưởng thành, Mẹ hướng dẫn qua những gian nguy.

- Gia đình con khi có kẻ đi kết hôn, Mẹ giữ gìn trong sạch.

- Gia đình con khi có người đi vắng, Mẹ duy trì tình thân ái.

- Gia đình con khi có ai được Chúa gọi đi tu, Mẹ giúp vâng ơn Chúa đến cùng.

- Gia đình con xin nguyền không dám trái phép công bình.

T. Cho con giữ trọn lời nguyền (câu nào cũng thưa như vậy).

- Gia đình con xin nguyền không dám dâm ô.

- Gia đình con xin nguyền không dám hằn thù ghen ghét.

- Gia đình con xin nguyền thi hành ba mệnh lệnh Fatima.

- Gia đình con xin nguyền trung tín với lễ dâng gia đình này, khuya sớm quây quần dưới bóng Mẹ lành.