Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Lời Nguyện Lễ Thánh Gia

 

Sách Lễ Roma

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chúa Nhật Trong Tuần Bát Nhật Giáng Sinh

Thánh Gia Thất: Chúa Giêsu, Ðức Maria, Thánh Giuse

Lễ kính

Năm không có Chúa Nhật này, thì cử hành vào ngày 30 - 12

 

Ðọc kinh Vinh Danh

 

Lời nguyện nhập lễ

Lạy Chúa, Chúa đã muốn đề cao Thánh Gia như tấm gương xán lạn để mọi người bắt chước. Xin làm cho chúng con cũng biết noi gương để ăn ở đúng lễ nghĩa gia phong, sống đùm bọc lẫn nhau trong tình yêu mến, hầu được chung hưởng niềm an vui vĩnh cửu trong nhà Chúa trên trời. Chúng con cầu xin...

 

Lễ cử hành vào Chúa Nhật thì đọc kinh Tin Kính

 

Lời nguyện tiến lễ

 

Lạy Chúa, chúng con dâng của lễ đền tạ này lên trước Tôn Nhan: vì lời Thánh Mẫu Ðồng Trinh và thánh cả Giuse cầu thay nguyện giúp, xin Chúa làm cho mọi gia đình chúng con được sống vững vàng trong ơn nghĩa Chúa và được luôn trên thuận dưới hoà. Chúng con cầu xin...

 

Lời tiền tụng Giáng Sinh

 

Lời nguyện hiệp lễ

Lạy Cha nhân từ, Cha đã nuôi dưỡng chúng con nơi bàn tiệc Thánh Thể, xin cho chúng con hằng biết noi gương Thánh Gia Thất, để sau đời khổ ải, được cùng Chúa Giêsu Kitô, Ðức Mẹ và thánh cả Giuse hưởng vinh phúc muôn đời. Chúng con cầu xin...