Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Hành Trình 40 Ngày Mùa Chay

Tác giả: 
Cát Minh

 

  
HÀNH TRÌNH 40 NGÀY MÙA CHAY

CHỦ ĐỀ: " Đừng xé áo, nhưng hãy xé lòng" (Giôen 2,13).
TÂM NIỆM: Tin điều Kinh Thánh bạn đọc, rao giảng điều Kinh Thánh bạn tin, thực hành điều Kinh Thánh bạn rao giảng.  
 Download bản chữ viết: | Word | Acrobat pdf 

Lời Ngỏ:
Mùa Chay là mùa trở về, sám hối, tha thứ, cầu nguyện và làm phúc bố thí. Là con người mang thân phận mỏng dòn, yếu đuối và tội lỗi, vì thế sự trở về với nguồn Yêu Thương, nguồn Sức Mạnh và nguồn Ánh Sáng của Thiên Chúa thật là cần thiết. Trở về để được Chúa yêu thương; trở về để được Ngài tha thứ; trở về để được Chúa đổi mới và chữa lành. Trở về để thấy rằng mình luôn yếu đuối và nhận ra mình luôn cần đến Chúa. Lời Chúa qua tiên tri Giôen 2,12-13: "Các ngươi hãy hết lòng trở về với Ta, hãy ăn chay, khóc lóc, và thống thiết than van. Đừng xé áo, nhưng hãy xé lòng". Hãy trở về với tâm hồn than khóc, sám hối ăn năn với cả trái tim. Thiên Chúa luôn nhìn những gì bên trong con người; ngược lại con người thì thường nhìn những gì ở bên ngoài. Hãy trao chiếc áo tâm hồn rách nát, sầu khổ, tội lỗi cho Chúa để Ngài thanh tẩy, chữa lành, và ban tràn đầy ơn cứu độ cho chúng ta.

 Mạng Lưới Cầu Nguyện thanhlinh.net kính mời Quý vị cùng làm một hành trình 40 ngày Mùa Chay trở về với chính mình, với tha nhân và với Chúa dựa trên Lời Chúa. Mỗi ngày, chúng ta Đọc Lời ChúaSuy Niệm Lời ChúaThực Hành Lời Chúa, Ghi Nhớ Lời Chúa và Cầu nguyện theo sự tác động của Chúa Thánh Thần nơi mỗi người.

Nguyện xin Chúa chúc phúc, và ban sức mạnh cho Quý vị sống một Mùa Chay thánh thiện và đẹp lòng Chúa.

Cát Minh


 TRANG MỤC LỤC 

- Ngày thứ 01: Thật lòng trở về với Chúa
- Ngày thứ 02: Hãy chọn lựa sự sống
- Ngày thứ 03: Biết tội lỗi của mình
- Ngày thứ 04: Loại bỏ xấu xa khỏi tâm hồn

- Chúa Nhật 1 Mùa Chay: Chịu đựng và chống lại cám dỗ
- Ngày thứ 05: Làm vì chính Chúa, vì Danh Chúa
- Ngày thứ 06: Hãy lắng nghe để Chúa nói
- Ngày thứ 07: Hãy chỗi dậy
- Ngày thứ 08: Muốn người ta làm cho mình thì hãy làm cho người ta
- Ngày thứ 09: Hỏi mình trước khi hỏi Chúa
- Ngày thứ 10: Hãy bước đi trong đường lối Chúa

- Chúa Nhật 2 Mùa Chay: Dâng cho Chúa lễ vật tốt nhất
- Ngày thứ 11: Hãy kính sợ Thiên Chúa
- Ngày thứ 12: Việc làm đi với lời nói
- Ngày thứ 13: Phục vụ chứ không phải để được phục vụ
- Ngày thứ 14: Phần thưởng cho những người theo Chúa
- Ngày thứ 15: Thập giá và Thánh giá
- Ngày thứ 16: Chúa ném mọi tội lỗi tôi xuống đáy biển

- Chúa Nhật 3 Mùa Chay: Đừng để tâm hồn vắng Chúa
- Ngày thứ 17: Hãy tin phép lạ trước mắt
- Ngày thứ 18: Hãy tha thứ bảy mươi lần bảy
- Ngày thứ 19: Tuân giữ lề luật Chúa
- Ngày thứ 20: Hãy đi trong đường lối của Chúa
- Ngày thứ 21: Từ bỏ mê tín, dị đoan, thờ ngẫu tượng
- Ngày thứ 22: Xin thương xót con là kẻ có tội

- Chúa Nhật 4 Mùa Chay: Chúa đã yêu tôi đến nỗi đã ban Con Một mình
- Ngày thứ 23: Hãy hân hoan và nhảy mừng
- Ngày thứ 24: Đừng phạm tội nữa kẻo phải khốn hơn trước
- Ngày thứ 25: Chúa an ủi và xót thương tôi
- Ngày thứ 26: Hãy cầu thay cho người khác
- Ngày thứ 27: Tội làm cho ta mù quáng
- Ngày thứ 28: Cầu nguyện với Kinh Thánh

- Chúa Nhật 5 Mùa Chay: Hãy gieo hạt giống đức tin
- Ngày thứ 29: Hãy bỏ hòn đá xuống
- Ngày thứ 30: Chúa ở cùng chúng ta
- Ngày thứ 31: Hễ ai phạm tội thì làm nô lệ cho tội
- Ngày thứ 32: Nếu tôi tự tôn vinh chính mình, thì vinh quang sẽ không giá trị gì
- Ngày thứ 33: Chúa ở trong tôi và tôi ở trong Chúa
- Ngày thứ 34: Thà một lần chết đi còn hơn đời đời bị tiêu diệt

- Chúa Nhật Lễ Lá: Hãy tỉnh thức và cầu nguyện để khỏi sa chước cám dỗ
- Ngày thứ 35: Hãy vui mừng vì tôi sẽ sống lại với Chúa
- Ngày thứ 36: Con sẽ theo Thầy
- Ngày thứ 37: Khi tôi là Giuđa
- Ngày thứ 38: Hãy rửa chân cho nhau
- Ngày thứ 39: Hãy được chữa lành
- Ngày thứ 40: Đời sống mới trong Đức Kitô

Download: | Word | Acrobat pdf |