Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Thư Viện Lời Nhạc Thánh Ca

Giờ Vĩnh Biệt

 

 

TỪ GIÃ HỌ HÀNG ...(GIỜ VĨNH BIỆT)

 

1. Từ giã họ hàng người thân yêu ơi giờ vĩnh biệt. Từ giã bạn bè xóm ngõ gần xa xin ở lại tôi đi .

 

ĐK. Giờ Chúa gọi con không chần chừ trì hoãn .Giờ Chúa gọi con không một giây chối từ . Thôi chí tay những người thân yêu hỡi. Hãy xin tình yêu Chúa tha tội khiên.

 

2. Từ giã mọi người lời cuối ra đi giờ vĩnh biệt . Từ giã tiền tài danh vọng trần gian xin ở lại tôi đi.

 

3. Từ giã cuộc đời và chốn nhân gian về với trời . Từ giã đời này vĩnh biệt từ đây xin gặp lại mai sau .