Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Sổ Ơn Gọi Vần C

Tên thân nhân Tên người xin
LM PHERO Trương Đắc CẦN phero Trần văn Trang
LM PHANXICO XAVIE ĐẶNG ĐÌNH CANH PHERO TRẦN QUANG VINH
Đa minh Phan Quang Chung Đaminh Phan Quang Chung
Stephanô Trần Ngọc Chi Trần Ngọc Chi, M. Goretti Huyền Trang
Cecillia Phạm Thi Ca Phạm Thi Ca
Sơ Anna Nguyễn Thị Canh Nguyễn Thị Lan
Lm Giuse Bùi Văn Cẩm Vũ Ngọc Cương
Josheph Thanh Cao M. Huyền Trang
Thầy Phạm Đình Chân Huỳnh Nhật Nguyên
Têrêsa Mỹ Châu Thanh Việt
Maria Chi M. Huyền Trang
Phêrô Hữu Chiến Ngô Thị My
Souer Maria Trần Thi Ca Trần Thị Ca
Frère GBaotixita Trương Văn Cách Nguyễn Paul
Giuse Nguyễn Văn Canh Đỗ Văn Lương
Giuse Đinh Ngọc Cảnh Đinh Ngọc Cảnh
Lm GMaria Vũ Thanh Cảnh Therese Diệu Linh
Lm Giuse Cao Xuân Cảnh Nguyễn Nam Tiến
Nguyễn Thị Thu Cảnh Nguyễn Việt Thiên
Guse Nguyễn Văn Cảnh Nguyễn Văn Cảnh, Nguyễn Nhứt Trương
Lm Giuse Bùi Văn Cẩm Huỳnh Đỗ Minh Hiếu
Lm Gioan Trần Minh Cần Nguyễn Minh
Lm Lưu Viết Cẩn Huỳnh Nhật Nguyên
Lm FX Lê Văn Cao Nguyễn Thị Kim Nguyên
Thầy Giuse Đinh Văn Cao Lê Thị Ngọc Quyên
Em Diễm Cao TL Nguyễn
Lm Đoàn Văn Cát Thái Mỹ Lan
Maria Hand M Hương Catherine Hồ Thị Thanh Hương
M.Goretti Nguyễn Hương Cậy M.Goretti Huyền Trang
Maria Nguyễn Thị Châm Nguyễn Văn Khánh
Sơ Maria Châm Nguyễn Ngọc Biển
Lm Inhaxiô Nguyễn Đức Chấn Theresia Linh
Lm Giuse Nguyễn Minh Chánh Têrêxa
Vincentê Phạm Văn Chất Lê Thị Bích Quyên
Thầy Tôma Nguyễn Hải Châu Nguyễn Tề Dân
Lm Phaolô Nguyễn Văn Châu Nguyễn Văn Thống
Frère Genes Nguyễn Văn Châu Nguyễn Paul
Lm MicaeHy Nguyễn Văn Châu Vũ Ngọc Cương
Maria Diễm Châu Vũ Trọng Tường Linh
Maria Vũ thị Châu Nguyễn Thị Tuyết
Maria Vũ thị Quỳnh Châu Vũ Thị Quỳnh Châu
Têrêsa Nguyễn Thị Minh Châu Nguyễn Thị Minh Châu
Bạn Maria Mỹ Châu Nguyễn Thanh Việt
Thầy Giuse Phạm Trọng Châu Võ Thị Ái Mỹ
Lm Vincent Phạm Châu TL Nguyễn
Lucia Đặng T Kim Chi Đặng T Ngọc Giàu
Maria Nguyễn Thị Kim Chi Nguyễn Thị Kim Chi
Lm Paul Chu Văn Chi Trần Viết Cư
Thầy Giuse Trần Cao Chỉ Nguyễn Trần Trúc Hương
Thầy Jos Trần Chí Vũ Kim Ứng