Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Sổ Ơn Gọi Vần Đ

Tên thân nhân Tên người xin
Linh Muc Phero Nguyen De Gioan Baotixita Dao quang Linh
Giacobe Lê Quý Đạt Anna Trần thuỳ Dương
LM Gioan Baotixita NGUYỄN VĂN ĐÁN Phero Trần Quang Vinh
LM Gioan Baotixita Lê Quí Đức Phero Trần Quang Vinh và Lucia Lê thị Hường
LINH MỤC MARTINO TRẦN VĂN ĐOÀN Lucia Lê thị Hường
LINH MỤC PHERO NGUYỄN HỮU ĐĂNG LUCIA LÊ THỊ HƯỜNG