Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Sổ Ơn Gọi Vần H

Tên thân nhân Tên người xin
GIUSE TRAN HUY HOANG TRAN HUY HOANG
Lucia gianxinta Phan Hồng Hà Huệ Phero Văn Vĩnh Vang
SOUER MARIA NGUYỄN THỊ HƯƠNG LUCIA LÊ THỊ HƯỜNG
LM Phanxico Assisi Lưu văn Hoàng Phero Trần Quang Vinh
Linh Mục PHANXICO XAVIE Nguyễn Thanh HOÀI , SJ Phero Trần Quang Vinh và Lucia Lê thị Hường
LINH MỤC PHERO LÊ HƯNG Teresa Trần thị Hằng Nga
Giuse Nguyen Duy Hoang Maria Nguyen Doan Kim Trang
Linh Muc Gioan Nguyen van HOANG Phero Tran van Trang
LM PHERO TRẦN NGỌC HOÀNG Phero TRAN QUANG VINH
LINH MỤC PHERO LÊ NHƯ HẢO PHERO TRẦN QUANG VINH