Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Sổ Ơn Gọi Vần N

Tên thân nhân Tên người xin
Giuse Trần Văn Ninh Trần Quốc Bảo
Micae Thầy Trần Trung Năng Têrêxa Nguyễn Thị Hồng Thiện
giuse truong thien nhan maria pham thi ai
sr maria giuse hiển Ngô thị Ngoãn (MC BC) Lê Văn Dũng
Cecilia Lucia Phạm thị Bạch NGUYỆT Phero Trần Vinh
LM Anton Trương Gia NINH Lucia Lê Thị HƯỜNG
Phero PHẠM NGỌC Phero Trần Vinh
Maria Trương Thục Nhi Teresa Lưu thị Kim Thoa
Gioan Nguyễn Hữu Nghĩa Têrêxa Nguyễn Thị Hồng Thiện
Maria Hoang Thi Yen Nhi Maria Luong Thi Bich
Hieronimo-Gieronimo Luong Duc Bao Nguyen Maria Luong Thi Bich
catarina to ngoc nguyen truc
Giuse Nguyen The Ngoc Maria Thu Hang Nguyen
Giuse Nguyen Van Thinh Maria Thu Hang Nguyen
Thầy Gioan Baotixita Nhâm GH.La Dày và Nhóm Simon Hòa Hiền Gx.Tân Lạc
Vincente Pham Hoai Nam Maria Luong Thi Bich
Teresa Trần thị Hằng Nga Giuse Nguyễn Thành Sơn
Thầy Phanxico Xavie Lê Đông Nhật [ gx Gia Phước , thực tập gx Hòa Khánh , gp ĐNẵng VN ] Giuse Phạm Nguyên Huy
Giuse Đặng Quang NGỌC Phero Phan Đình Lập
Phero TRẦN NGỌC Bonaventura Mai Thái
Giuse Joseph Thien Nguyen LeQuyen Ngo
LINH MỤC GIUSE TRƯƠNG NGỮ PHÊ RÔ TRẦN QUANG VINH , gx Thanh Đức gp Đà Nẵng VN
MARIA NGUYEN-NGOC-THIEN-NHIEN(NHON) MARIA TRAN-THI-HUYNH
TERESA TRAN-HIEN-NHON MARIA TRAN-THI-HUYNH
Phaolô Đổng NGUYỄN VŨ MINH NHẬT Maria Vũ Kim Chi
Lm.FX. Nguyễn Xuân Nam Nguyễn Xuân Nam GiuSe Nguyễn Văn Hùng
phao lo nguyễn hồng ngọc phao lo Nguyễn thanh Oai
Phaolô Phan Vũ Thập Nhân Giuse Nguyễn Đoàn Đức Duy
maria nguyễn thị bích ngọc các bạn
maria maria nguyen thi nhiem nhiem
phero. thuần trần văn nam nam
Teresa Hai Dong Giesu Nguyen Kim Ngan Maria Ngo Kim Hoang
maria nguyen thi ngoc nguyen thi ngoc
Pet Trịnh Khánh Bình Anton Nguyễn Trường Thăng
Anton Truong Gia Ninh Philipphe Thái Hoàng Vi
Pham Đức Nam Phero Vi nhân
Stephano Trần Ngọc Nhơn Gianxinta Philipphe Hoàng Nhân Sinh
Leo gioan Hoàng Nhất Tiến Nhân Hoàng Nhất Nhì
LM. Phero Tran van Nam Lam
Giuse Phí việt Nam Gioan Khổng Khẩn Đinh
Phanxico PHẠM ĐỨC NAM Phero VŨ LÊ HOÀNG
Teresa Nga Nguyen Trần Thi
Giuse Dang Quang Ngoc Dang quang NGOC
Maria Vu Nga Khanh Ha
LINH MỤC ANTON TRƯƠNG GIA NINH LUCIA LÊ THỊ HƯỜNG
giuse nguyen huu nhat nguyen huu nhat
LINH MỤC BERNADO NGUYỄN QUANG NHUNG PHERO TRẦN QUANG VINH
LINH MỤC GIUSE NGUYỄN KIM NHẬT PHERO TRẦN QUANG VINH
Giuse Võ David Như Vo LUU THi Vinh
Anna Vo luu thi vinh Vo David Nhu