Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Sổ Ơn Gọi Vần P

Tên thân nhân Tên người xin
LM ANRE TÔN THẤT PHÁI Phero TRAN QUANG VINH
LINH MỤC ANRE TÔN THẤT PHÁI LUCIA LÊ THỊ HƯỜNG
ANDRE LM PHAM QUANG PHONG Phero Tran Quang Vinh