Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Sổ Ơn Gọi Vần T

Tên thân nhân Tên người xin
Đa Minh Nguyễn Phạm Đức Thịnh Đa Minh Nguyễn Phạm Gia Vương
Maria Nguyễn vũ Ngân Tiên Maria Nguyễn vũ Ngân khanh
PHÊ RÔ VŨ ĐÌNH THÀNH PHÊ RÔ VŨ ĐÌNH HÒA
Augustino LM Võ Văn Tâm Maria Võ Thị Kim Ánh
Giuse Nguyễn Văn Thuận Nguyễn Văn Thuận
Lm:Bonaventura Mai Thai M.Claire
Maria Dinh Thi Tuyet Dimh Thi Tuyet
Phao Lô Nguyễn Thiên Triều Maria Nguyễn Thị Ngọc Tuyết xin cho con trai của con bền đỗ trong ơn gọi
Phao Lô Nguyễn Thiên Triều Maria Nguyễn Thị Ngọc Tuyết xin cho con trai của con bền đỗ trong ơn gọi
An - tôn Nguyễn Đức Tiên Na Lucy
Giu se Phạm Văn Thuyết Phanxicô Phạm Văn Thụ xin cho con trai sống trong ơn gọi của Chúa
Maria Nguyễn Thị Thùy Trang MicaE Nguyễn Đức Hòa
Joan Tẩy Giả Mai Văn Tâm Mai Văn Thành
giuse LÊ VĂN TÂM GIOAN LÊ BÌNH MINH
GIU SE LÊ VĂN TÂM phê rô lê thế anh
Maria Sr. Ngo Nhat Thien Thanh Maria Lan
GIUSE LÊ VĂN TÂM LÊ BÌNH MINH
Maria Phạm Thanh Thủy Giọt Lệ Giêsu
GIU SE lê văn tâm GIOAN LÊ BÌNH MINH
GIU SE lê văn tâm maria trần thị truyền
giuse lê văn tâm maria tran thi truyen
giuse lê văn tâm phê rô lê thế anh
GIU SE lê văn tâm phê rô lê đức trung
Giuse Lê Quang Thiện Maria Lê Phương Hoa
Linh Mục Antôn Lâm Trọng Thi Con Lucia Lê Thị Bích Ngọc
maria Trần Thị Ánh Tuyết Maria Lê Phương Hoa
Gioan Trần Đình Thủ Trần Đình Thủ
Maria Nguyen Thi Tuoi NGUYEN THI TUOI
MARIA Hoàng Thị Thin Maria Trần Thị Thoa
Maria Trần Thị Thoa Maria Hoàng Thị Thin
Mađalena Lý thùy trang lý thùy trang
Gioan Pham Anh Tuan cac linh hon mo coi
Gioan Hà Ngọc Trường Phạm Quốc Hưng
Rosa Trần Minh Thư Phaolo Trần Quốc Việt
Rosa Trần Bảo Thy Phaolo Trần Quốc Việt
Phêrô Trịnh Quốc Trưởng (Thày) Phêrô Trịnh Quốc Thảo
Phêrô Trịnh Thiên Thanh Phêrô Trịnh Quốc Thảo
Giuse Nguyễn Trần Minh Tân Phaolo Trần Quốc Việt
dòng mến thánh giá thủ thiêm- quận 02 thành phố hồ chí minh phero đồng minh phúc
Vincente Trần Văn Tăng Vinc.Thuận
Cha Gabrien Nguyễn Ngọc Tuấn CĐLTXC
LM Giuse Vũ văn Trúc GĐHTDC
TÊRÊSA MARIA NGUYỄN THỊ TÝ GĐTHĐC
PHÊRÔ MARIA BÙI VĂN THUẬT GĐTHĐC
GIÊRÔNIMÔ MARIA ĐỖ VĂN THẤT GĐTHĐC
GIOANBAOTIXITA MARIA ĐỖ SĨ TRUNG GĐTHĐC
MARIA TRẦN THỊ TIN GĐTHĐC
ROSA MARIA VŨ THỊ TIN GĐTHĐC
GIOAN MARIA PHẠM BÁ TUYỀN GĐTHĐC
TERESA MARIA TRƯƠNG THỊ THÊM GĐTHĐC