Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Sổ Ơn Gọi Vần T

Tên thân nhân Tên người xin
TERESA MARIA VŨ THỊ TRÚ GĐTHĐC
SIMON MARIA NGUYỄN BẰNG THƯỞNG GĐTHĐC
MARIA LƯU THỊ THO GĐTHĐC
LUCIA MARIA BÙI THỊ THỊNH GĐTHĐC
ANTÔN MARIA PHẠM VĂN TỤNG GĐTHĐC
MARIA NGUYỄN THỊ TRIỀU GĐTHĐC
ANNÊ MARIA TRẦN THỊ THUỴ GĐTHĐC
MARIA PHẠM THỊ THỤC GĐTHĐC
GIUSE MARIA VŨ VIẾT TẮT GĐTHĐC
MARIA NGUYỄN THỊ TÚC GĐTHĐC
LM Gioakim Trần Kim Thượng Pet Trình Vân
LM Phero Nguyễn Minh Thắng , OH Phero Trần Quang Vinh
LM Gabrien Nguyễn Ngọc Tuấn Phero Trần Quang Vinh
Linh Mục Giuse NGUYỄN VĂN THÚ [SN 01.08.1958 , LM 24.11.1992 ] Phero Trần Quang Vinh
Linh Mục Anton Lâm Trọng Thi Phero Trần Quang Vinh
Linh Mục Giuse Nguyễn Thanh Tùng Phero Trần Quang Vinh
Linh Mục Galgano Trần quốc Toàn Lê thị Kim Anh
teresa thảo thảo
Giuse Đỗ Văn Thông Thông
Gioan Baoti Xita Vũ Đức Thanh Maria
Đominicô Đinh Bảo Toàn Giuse Đinh Viết Hùng
Giu Se Nguyen Tien The Maria Nguyen Thi Tham
Maria(Luca) Nguyen Thi Thuong Maria Nguyen Thi Tham
Thầy Phó Tế Giuse Nguyễn Thanh Tùng Pet Trình Vân
Giuse Maria Nguyễn Quốc Tuấn Monica Trần Vũ Hoài Thụy Phượng Uyên
Giuse Trung Maria
ANTON [ Thầy Phó Tế ] Lâm Trọng Thi , thực tập phục vụ tại GX Tam Kỳ , GP Đà Nẵng Pet Trình Vân
Maria Đỗ Thị Thu Trang Maria Đỗ Thị Thu Trang
Giuse Phạm Quang Tuyến Maria Thu Đông
Giuse Phạm văn Thế Giuse Pham Minh thuan
Sr Têrêsa Thanh Thùy Maria Phạm Thị Thu Đông
Sr Anna Bích Thảo Maria Phạm Thị Thu Đông
Sr Anna Bích Thảo Maria Phạm Thị Thu Đông
Phê-rô Nguyễn Văn Thái Nguyễn Văn Thái
Peter LM NGUYEN TAN TUONG ANNA MARIA
GiuSe LM NGUYEN V THANH Con Maryann Nguyen
Maria Van Thi Kim Thoa Isave Nguyen Thi Kim Tuyen
an tôn Trần đức thiện An tôn trần đức thiện
Giuse Phạm Công Thiện Giuse Phạm Công Thiện
giuse vu van tan maria dang thi tuyet van
Giuse Vương văn Tuấn Giuse Vương Tuấn
Maria 15/08 Nguyễn Thị Thoa Maria Thoa (Dự tu Đan Viện Cát Minh Sài Gòn)
Ga NguyenVanTien NguyenvanLy
Giuse Cao Văn Toàn Giuse Cao Văn Sơn
phê-rô Phạm Hùng Thăng Giuse Cao Văn Sơn
Lm. Phêrô Lê Minh Tú Võ Minh Tý
giuse Hoàng Văn Tuấn Tomaso phuong
giuse Nguyễn Văn Tiệp Tomaso phuong
Joseph Nguyễn Văn Trực Võ Minh Tý
Phêrô Võ Minh Tý Matta. Nhan Thị Kim Vân