Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Tuần Cửu Nhật Kính Tình Yêu Chúa Cha

Tuần Cửu Nhật Kính Tình Yêu Thiên Chúa Cha

(đọc chín ngày liên tiếp kính Chúa Cha, Ngài sẽ ban muôn phước lành trên cuộc đời của bạn)

"Nhờ Người, với Người, và trong Người"
 

Bấm nghe Tuần Cửu Nhật Chúa Cha MP3

 

Thiên Chúa là Cha tôi

 

Lạy Cha trên trời của con, thật ngọt ngào biết bao, khi được biết Cha là Cha của con và con là con nhỏ của CHA!

 

Nhất là khi bầu trời linh hồn con u ám và thập giá của con càng lúc càng nặng trĩu, con cảm thấy cần phải thưa lại với CHA: lạy CHA, con tin tưởng vào tình yêu thương CHA dành cho con!

 

Vâng, con tin CHA là Hiền Phụ đối với con trong từng giây phút của cuộc đời con, và con là con nhỏ của CHA!

 

Con tin CHA yêu thương con bằng một tình yêu vô biên! Con tin CHA chăm sóc con suốt ngày thâu đêm và không một sợi tóc nào trên đầu con rụng xuống mà không được CHA cho phép!

 

Con tin, trong Thượng Trí Khôn Ngoan vô cùng của CHA, CHA biết điều gì có ích lợi cho con còn hơn chính con biết.

 

Con tin, trong quyền năng vô cùng của CHA, CHA có thể biến điều dữ nên điều lành cho con.

 

Con tin, trong sự tốt lành vô cùng của CHA; CHA làm mọi sự có lợi cho kẻ yêu mến CHA, ngay cả dưới bàn tay của những kẻ đánh con, con xin hôn yêu lên bàn tay chữa lành của CHA!

 

Con tin, nhưng xin CHA hãy gia tăng đức tin, đức cậy, và đức mến trong con!

 

Xin CHA luôn dạy con nhìn thấy tình yêu CHA là sự hướng dẫn trong mọi biến cố của cuộc đời con.

 

Xin CHA dạy con biết phó mình đầu phục CHA như một trẻ thơ trong cánh tay mẹ dịu hiền.

 

Lạy CHA, CHA biết tất cả, CHA thấy tất cả, CHA biết con còn hơn con biết chính mình; CHA có thể làm được mọi sự, và CHA yêu thương con!

 

Lạy CHA, vì CHA muốn chúng con luôn hướng về CHA, nên cùng với Chúa Giêsu và Mẹ Maria, con tin tưởng nài xin CHA... (kể ra điều muốn xin)

 

Vì ý nguyện ấy, và hợp với Thánh Tâm Cực Trọng, con xin dâng lên CHA mọi khấn nguyện, mọi hy sinh, mọi khổ hạnh, mọi hoạt động và lòng trung thành lớn lao hơn với các bổn phận của con (1)

 

Xin CHA ban cho con ánh sáng, ơn thánh, và quyền năng của Chúa Thánh Thần!

 

Xin củng cố con vững mạnh trong Chúa Thánh Thần, để con không bao giờ mất Người, không bao giờ làm phiền lòng Người, và không bao giờ để Người trở nên yếu kém trong con.

 

Lạy CHA, con nài xin ơn này nhân danh Chúa Giêsu, Con CHA! Và lạy Chúa Giêsu, xin mở rộng Thánh Tâm Chúa và xin đặt vào trái tim con, cùng trái tim Mẹ Maria, để dâng lên Chúa CHA chí thánh! Xin Chúa thương ban cho con những ơn cần thiết!

 

Lạy CHA chí thánh, xin CHA kêu gọi mọi người đến cùng CHA. Xin CHA cho toàn thể thế giới tuyên xưng lòng nhân lành hiền phụ và lòng thương xót rất thánh của CHA!

 

Xin CHA hãy là CHA dịu hiền của con, và xin bảo vệ con mọi nơi, như con ngươi trong mắt CHA. Xin cho con luôn là người con trai, con gái xứng đáng của CHA; xin CHA dủ lòng thương xót con!

 

Lạy CHA chí thánh, niềm hy vọng ngọt ngào của linh hồn chúng con, nguyện xin CHA được mọi người nhận biết, tôn vinh và yêu mến!

 

Lạy CHA chí thánh, lòng nhân lành vô biên của CHA đã tuôn đổ trên mọi dân tộc, nguyện xin CHA được mọi người nhận biết, tôn vinh và yêu mến!

 

Lạy CHA chí thánh, giọt sương mai từ ái của nhân loại, nguyện xin CHA được mọi người nhận biết, tôn vinh và yêu mến! Amen.

 

- Đọc kinh Lạy Cha.

 

Mẹ Eugenia

*******************
Sắc Lệnh Ân Xá

 

+ GIRARD, đại diện tông tòa giáo phận Cairo
Ngày 9 tháng 10 năm 1935
+Hồng Y JEAN VERDIER
Tổng giám mục Paris
Ngày 8 tháng 5 năm 1936

(1) Nếu đọc kinh này suốt một tuần chín ngày, xin đọc thêm: "Con hứa sẽ sống quảng đại hơn nữa, nhất là trong chín ngày này, trong trường hợp..., với người..."