Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Lời Nguyện Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa

 

Sách Lễ Roma

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Tuần 1 Mùa Thường Niên

Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa

Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa thay cho Chúa Nhật 1 Thường Niên

 

Lời nguyện nhập lễ

Lạy Chúa nhân từ, này dân Chúa đang hiệp lời cầu khẩn; nguyện xin Chúa dủ thương chấp nhận, để giúp chúng con biết nhìn thấy những việc phải làm và đủ sức thi hành trọn vẹn. Chúng con cầu xin...

 

Lời nguyện tiến lễ

Lạy Chúa, xin vui lòng chấp nhận của lễ chúng con đang thành khẩn tiến dâng, để nhờ của lễ này, chúng con được thánh hoá, và đạt được những điều chúng con tha thiết cầu xin. Chúng con cầu xin...

 

Lời nguyện hiệp lễ

Lạy Thiên Chúa toàn năng, Chúa đã nuôi dưỡng chúng con trong thánh lễ này; xin cũng cho chúng con hằng biết sống thánh thiện mà phụng sự Chúa. Chúng con cầu xin...