Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Lời Nguyện Lễ Riêng Tháng Bảy

 

Sách Lễ Roma

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Phần Riêng Các Thánh

Tháng Bảy

 

Ngày 3 tháng bảy

Thánh Tô-Ma, Tông đồ

Lễ kính

 

Lời nguyện nhập lễ

Lạy Thiên Chúa toàn năng, hôm nay chúng con hoan hỷ mừng lễ thánh Tô-Ma Tông đồ. Xin nhận lời thánh nhân cầu thay nguyện giúp mà củng cố lòng tin của chúng con để chúng con được sống muôn đời khi cùng với thánh nhân tuyên xưng Ðức Giêsu Kitô là Chúa. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.

 

Lời nguyện tiến lễ

Lạy Chúa, chúng con dâng lễ vật này để tỏ lòng kính tôn thần phục và để kính nhớ thánh Tô-Ma Tông đồ đã tuyên xưng đức tin, xin Chúa thương chấp nhận và gìn giữ ơn thánh Chúa trong chúng con luôn mãi. Chúng con cầu xin...

 

Lời tiền tụng các Tông Ðồ,

 

Lời nguyện hiệp lễ

Lạy Chúa, trong bí tích này, chúng con đã thực sự rước Mình và Máu Ðức Kitô, Con Một Chúa. Cùng với thánh Tô-Ma tông đồ chúng con tuyên xưng Ðức Kitô là Chúa và là Thiên Chúa của chúng con, xin cho chúng con biết lấy cả cuộc đời mà diễn tả niềm tin ấy. Chúng con cầu xin...

 

Ngày 11 tháng bảy

Thánh Biển-đức, viện phụ

Lễ nhớ

 

Lời nguyện nhập lễ

Lạy Chúa, Chúa đã đặt thánh viện phụ Biển-đức làm tôn sư lỗi lạc để dạy những ai muốn hiến thân phục vụ Chúa. Xin cho chúng con hằng yêu mến Chúa trên hết mọi sự, để tâm hồn được thảnh thơi rảo bước trên con đường theo Chúa. Chúng con cầu xin...

 

Lời nguyện tiến lễ

Lạy Chúa, xin thương nhận của lễ chúng con dâng trong ngày lễ kính thánh Biển-đức. Xin cho chúng con dõi theo gương người để chỉ tìm kiếm và phụng sự một mình Chúa mà thôi, nhờ vậy chúng con sẽ được sống bình an và hiệp nhất. Chúng con cầu xin...

 

Lời nguyện hiệp lễ

Lạy Chúa, chúng con vừa lãnh nhận Mình và Máu Thánh Con Một Chúa là bảo chứng cuộc sống muôn đời. Xin cho chúng con biết theo lời thánh Biển-đức chỉ dạy là trung thành thờ phượng Chúa và hết tình yêu mến anh em. Chúng con cầu xin...

 

Chúa nhật thứ 3 trong tháng 7

Lễ Chúa Cứu Thế

 

Lời nguyện nhập lễ

Lạy Cha, Cha đã đặt Con Cha làm Ðấng cứu chuộc trần gian, và nhờ Người, Cha đã lấy lòng từ bi nhân hậu mà phục hồi chúng con nhờ sự sống mới, sau khi đã chiến thắng tử thần. Xin Cha cho chúng con, là những người tưởng niệm những hồng ân ấy, được gắn bó với Cha bằng một tình yêu vững bền, và đáng được hưởng hiệu quả do ơn cứu chuô�c của Cha mang lại. Chúng con cầu xin...

 

Lời nguyện tiến lễ

Lạy Cha, chúng con xin Cha nhận lễ vật chúng con dâng lên Cha là những lễ vật lấy từ những ân huệ của Cha. Chớ gì lễ vật Cha ban cho chúng con để tôn thờ Cha ở đời tạm này trở nên phần thưởng, do ơn cứu chuộc vĩnh cửu đem lại cho chúng con được hưởng nhờ. Chúng con cầu xin...

 

Lời nguyện hiệp lễ

Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã cho chúng con được thông phần vào Mình Thánh và Máu Thánh châu báu của Chúa mang lại ơn cứu chuộc cho chúng con. Xin Chúa duy trì ân huệ của Chúa nơi Chúng con, và sau khi chúng con được cứu thóat khỏi sự dữ đời này, xin Chúa đưa chúng con vào hưởng những hồng ân vĩnh cửu. Chúa là Ðấng hằng sống...

 

Ngày 15 tháng bảy

Thánh Bô-na-ven-tu-ra giám mục, tiến sĩ Hội Thánh

Lễ nhớ

Lấy lễ chung các thánh mục tử, hoặc các thánh tiến sĩ Hội Thánh,

 

Lời nguyện nhập lễ

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con đang họp nhau mừng ngày thánh giám mục Bô-na-ven-tu-ra về trời. xin cho chúng con vừa được đức khôn ngoann phi thường của thánh nhân soi sáng, vừa được lòng bác ái nồng nhiệt của người khích lệ. Chúng con cầu xin...

 

Ngày 16 tháng bảy

Ðức Mẹ núi Cát-minh

Lấy lễ chung Ðức Mẹ,

 

Lời nguyện nhập lễ

Lạy Chúa, vì lời Ðức trinh nữ Ma-ri-a cầu thay nguyện giúp, xin Chúa luôn bảo vệ và hướng dẫn chúng con trên đường đời để chúng con thẳng tiến về núi thánh là Ðức Giêsu Kitô, Người hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.

 

Ngày 22 tháng bảy

Thánh nữ Ma-ri-a Ma-đa-lê-na

Lễ nhớ

 

Lời nguyện nhập lễ

Lạy Chúa Cha hằng hữu, thánh nữ Ma-ri-a Ma-đa-lê-na là người thứ nhất được Con Một Chúa giao cho sứ mạng loan Tin Mừng Phục Sinh. Nhờ lời thánh nữ chuyển cầu, xin cho chúng con cũng biết noi gương người rao giảng mầu nhiệm Chúa Kitô phục sinh, để mai sau được vào Nước Trời chiêm ngưỡng Chúa Kitô là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.

 

Lời nguyện tiến lễ

Lạy Chúa, trong ngày lễ kính thánh nữ Ma-ri-a Ma-đa-lê-na, chúng con dâng lên Chúa của lễ này, xin Chúa thương chấp nhận, như xưa Chúa Kitô phục sinh đã đoái thương chấp nhận lòng kính mến nhiệt thành của thánh nữ. Chúng con cầu xin...

 

Lời nguyện hiệp lễ

Lạy Chúa, Chúa đã cho chúng con hiệp thông vào các mầu nhiệm thánh, xin tuôn đổ vào lòng chúng con tình yêu nồng nàn và bền bỉ xưa đã liên kết thánh nữ Ma-ri-a Ma-đa-lê-na với thầy chí thánh là Ðức Kitô, Con Một Chúa Ðấng hằng sống và hiển trị muôn đời.

 

Ngày 23 tháng bảy

Thánh Bi-ghít-ta, nữ tu

Lễ nhớ

Lấy lễ chung các thánh phụ nữ,

 

Lời nguyện nhập lễ

Lạy Thiên Chúa từ bi nhân hậu, Chúa đã tỏ cho thánh nữ Bi-ghít-ta những bí nhiệm cao siêu trên trời khi thánh nữ suy niệm cuộc khổ nạn của Ðức Kitô Con Chúa. Xin cho chúng con được vui mừng hoan hỷ trong ngày Ðức Kitô ngự đến vinh quang. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.

 

Ngày 25 tháng bảy

Thánh Gia-cô-bê tông đồ

Lễ kính

 

Lời nguyện nhập lễ

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã ban cho thánh Gia-cô-bê vinh dự là tông đồ đầu tiên đã chết để làm chứng cho Tin Mừng. Xin cho Hội Thánh tìm được sức mạnh nhờ gương tử đạo của thánh nhân, và nhờ người cầu thay nguyện giúp, Hội Thánh được luôn nâng đỡ phù trì. Chúng con cầu xin...

 

Lời nguyện tiến lễ

Lạy Thiên Chúa là Chúa chúng con, xin dùng phép rửa là cuộc khổ nạn của Con Một Chúa mà thanh tẩy tâm hồn chúng con, để chúng con xứng đáng dâng của lễ đẹp lòng Chúa trong ngày lễ kính thánh Gia-cô-bê, vị tông đồ đầu tiên đã được Chúa cho uống chén đắng cùng với Ðức Kitô, Ðấng hằng sống và hiển trị muôn đời.

 

Lời tiền tụng các Tông Ðồ,

 

Lời nguyện hiệp lễ

Lạy Chúa, chúng con vừa hân hoan đón nhận hồng ân Chúa trong ngày lễ kính thánh Gia-cô-bê tông đồ, xin nhận lời thánh nhân khẩn nguyện và giữ gìn che chở chúng con. Chúng con cầu xin...

 

Ngày 26 tháng bảy

Thánh Gio-an Kim và thánh An-na

Lễ nhớ

 

Lời nguyện nhập lễ

Lạy Thiên Chúa là Ðấng tổ phụ chúng con tôn thờ, Chúa đã ban cho thánh Gio-an Kim và thánh An-na được diễm phúc sinh hạ Ðức Ma-ri-a là thánh mẫu của Ðức Kitô, Con Chúa nhập thể. Xin nhận lời hai thánh chuyển cầu, cho chúng con được hưởng ơn cứu độ, Chúa đã hứa ban cho dân riêng của Chúa. Chúng con cầu xin...

 

Lời nguyện tiến lễ

Lạy Chúa, xin chấp nhận của lễ chúng con thành kính dâng lên Chúa, và xin cho chúng con được thừa hưởng phúc lành Chúa đã hứa cho tổ phụ Áp-ra-ham và cho con cháu đến muôn đời. Chúng con cầu xin...

 

Lời nguyện hiệp lễ

Lạy Chúa, là Thiên Chúa tối cao, Chúa đã muốn cho Con Một Chúa hạ mình sinh làm người dương thế để qua một cuộc trao đổi lạ lùng kỳ diệu, con người được tái sinh làm con Chúa. Xin mở lòng nhân hậu ban cho những người được Chúa nuôi dưỡng bằng bánh dành riêng cho con cái Chúa, được thánh hoá nhờ tinh thần nghĩa tử Chúa ban. Chúng con cầu xin...

 

Ngày 29 tháng bảy

Thánh Nữ Mác-ta

Lễ nhớ

 

Lời nguyện nhập lễ

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xưa Con Một Chúa đã nhận lời mời và đến trú ngụ tại nhà thánh nữ Mác-ta. Nhờ lời thánh nữ cầu thay nguyện giúp, xin Chúa cho chúng con hết tình phục vụ Ðức Kitô hiện diện trong mọi người để mai sau được Chúa đón nhận vào nhà Chúa. Chúng con cầu xin...

 

Lời nguyện tiến lễ

Lạy Chúa, Chúa thật là kỳ diệu khi cho thánh nữ Mác-ta được ơn phục vụ Ðức Kitô Con Chúa. Xưa Chúa đã chấp nhận lòng hiếu khách của thánh nữ, nay xin Chúa cũng vui nhận của lễ và lời cầu của chúng con. Chúng con cầu xin...

 

Lời nguyện hiệp lễ

Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, chúng con đã thông hiệp với Mình và Máu Ðức Kitô Con Một Chúa. Nhờ ơn hiệp lễ, xin cho chúng con không quá lệ thuộc vào cuộc đời chóng qua và ước gì chúng con, khi sống ở đời này, biết noi gương thánh nữ Mác-ta để lại mà tiến bước trong tình yêu mến Chúa và mai sau trên thiên quốc, được vui mừng chiêm ngưỡng thánh nhan. Chúng con cầu xin...

 

Ngày 30 tháng bảy

Thánh Phê-rô Kim Ngôn, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh

Lễ nhớ

Lấy lễ chung các thánh mục tử, hoặc các thánh tiến sĩ Hội Thánh,

 

Lời nguyện nhập lễ

Lạy Chúa, Chúa đã làm cho thánh giám mục Phê-rô Kim Ngôn trở nên nhà giảng thuyết đại tài về Ngôi Lời nhập thể. Vì lời thánh nhân cầu thay nguyện giúp, xin cho chúng con hằng suy niệm trong lòng những mầu nhiệm cứu độ và trung thành sống những mầu nhiệm ấy. Chúng con cầu xin...

 

Ngày 31 tháng bảy

Thánh I-nha-xi-ô Lôi-ô-la, linh mục

Lễ nhớ

 

Lời nguyện nhập lễ

Lạy Chúa, Chúa đã ban cho Giáo Hội một chiến sĩ can trường là thánh I-nha-xi-ô để làm cho danh Chúa thêm vinh quang rạng rỡ. Nhờ gương sáng và ơn phù trợ của thánh nhân, xin cho chúng con ở đời này biết hăng say chiến đấu, để đời sau được cùng người lãnh phần thưởng vinh quang Chúa hứa ban. Chúng con cầu xin...

 

Lời nguyện tiến lễ

Lạy Chúa, xin vui nhận của lễ chúng con dâng tiến trong ngày lễ kính Thánh I-nha-xi-ô, và xin cho chúng con được thánh hoá trong chân lý nhờ các mầu nhiệm chúng con đang cử hành, cũng là nguồn mọi sự thánh thiện. Chúng con cầu xin...

 

Lời nguyện hiệp lễ

Lạy Chúa, nhân ngày lễ kính thánh I-nha-xi-ô, chúng con vừa dâng hiến lễ để ngợi khen cảm tạ Chúa. Ước chi nhờ thánh lễ này, chúng con được ca ngợi vinh quang Chúa đến muôn đời muôn thuở. Chúng con cầu xin...