Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Lời Nguyện Lễ Riêng Tháng Sáu

 

Sách Lễ Roma

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Phần Riêng Các Thánh

Tháng Sáu

 

Ngày 1 tháng sáu

Thánh Giút-ti-nô, tử đạo

Lễ nhớ

 

Lời nguyện nhập lễ

Lạy Chúa, Chúa đã ban cho thánh Gút-ti-nô tử đạo ơn hiểu biết sâu xa về Ðức Kitô nhờ suy tưởng mầu nhiệm thập giá mà thế gian coi là điên dại. Nhờ lời thánh nhân cầu thay nguyện giúp, xin cho chúng con thoát khỏi mọi tư tưởng sai lầm và cương quyết giữ vững niềm tin. Chúng con cầu xin...

 

Lời nguyện tiến lễ

Lạy Chúa, Chúa đã cho thánh Giút-ti-nô mạnh mẽ bênh vực mầu nhiệm thánh lễ này, xin Chúa cũng ban ơn trợ giúp chúng con cử hành mầu nhiệm này cho xứng đáng. Chúng con cầu xin...

 

Lời nguyện hiệp lễ

Lạy Chúa, chúng con vừa được bánh bởi trời nuôi dưỡng xin cho chúng con biết nghe theo lời giáo huấn của thánh Giút-ti-nô tử đạo để không ngớt lời cảm tạ Chúa vì những ơn lành Chúa đã thương ban. Chúng con cầu xin...

 

Ngày 3 tháng sáu

Thánh Ca-rô-lô Loan-ga và các bạn tử đạo

Lễ nhớ

 

Lời nguyện nhập lễ

Lạy Chúa, Chúa đã cho máu tử đạo làm nảy sinh thêm nhiều Kitô hữu. Xin cho máu của thánh Loan-ga và các bạn đã tưới xuống cánh đồng Hội Thánh cũng đem lại một mùa lúa dồi dào. Chúng con cầu xin...

 

Lời nguyện tiến lễ

Lạy Chúa, Chúa đã ban cho các thánh tử đạo ngày xưa thà chết chẳng thà phạm tội. Cúi xin Chúa nhận của lễ chúng con dâng và ban cho chúng con biết hiến trọn cuộc đời để phụng sự Chúa. Chúng con cầu xin...

 

Lời nguyện hiệp lễ

Lạy Chúa, Chúa đã cho chúng con tham dự mầu nhiệm thánh nhân ngày mừng các vị thánh tử đạo đã chiến thắng vẻ vang. Chính bí tích Thánh Thể đã ban cho các ngài được can trường chịu đựng mọi gian khổ, xin cho bí tích này cũng đem lại cho chúng con một niềm tin vững mạnh và lòng mến sắt son. Chúng con cầu xin...

 

Ngày 5 tháng sáu

Thánh Bô-ni-phát, giám mục, tử đạo

Lễ nhớ

Lấy lễ chung các thánh tử đạo, hoặc các thánh mục tử,

 

Lời nguyện nhập lễ

Lạy Chúa, nhờ ơn Chúa thánh Bô-ni-phát giám mục đã dùng lời nói rao giảng đức tin và lấy máu đào để minh chứng. Vì lời thánh nhân chuyển cầu, xin cho chúng con giữ vững lòng tin, và lấy cả cuộc đời để can đảm tuyên xưng lòng tin đó. Chúng con cầu xin...

 

Ngày 11 tháng sáu

Thánh Ba-na-ba, tông đồ

Lễ nhớ

 

Lời nguyện nhập lễ

Lạy Chúa, Chúa đã truyền phải dành riêng thánh Ba-na-ba là một người đầy lòng tin và Thánh Thần, để thánh nhân đưa nhân loại về với Chúa. Xin cho mọi tín hữu biết dùng lời nói và việc làm để trung thành loan báo Tin Mừng Ðức Kitô như thánh nhân đã can đảm rao truyền. Chúng con cầu xin...

 

Lời nguyện tiến lễ

Lạy Chúa, xin thánh hoá của lễ chúng con dâng, và ban cho chúng con lửa yêu mến nồng nàn xưa đã thiêu đốt lòng thánh Ba-na-ba và thúc đẩy thánh nhân đem ánh sáng Tin Mừng đến cho dân ngoại, Chúng con cầu xin...

 

Lời tiền tụng các Tông Ðồ,

 

Lời nguyện hiệp lễ

Lạy Chúa, nhân ngày lễ thánh Ba-na-ba tông đồ, Chúa đã ban cho chúng con bảo chứng của cuộc sống vĩnh cửu. Chúng con khiêm tốn nài xin Chúa cho chúng con một ngày kia được chiêm ngưỡng chính Ðức Kitô, Ðấng chúng con vừa đón rước trong mầu nhiệm thánh lễ này. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.

 

Ngày 13 tháng sáu

Thánh An-tôn Pa-đô-va, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh

Lễ nhớ

Lấy lễ chung các thánh tiến sĩ Hội Thánh,

 

Lời nguyện nhập lễ

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã ban cho dân Chúa một nhà giảng thuyết lừng danh và cũng là người cứu giúp những ai nghèo khổ, đó là thánh linh mục An-tôn . Xin nhận lời thánh nhân chuyển cầu, cho chúng con biết trung thành tuân giữ giáo huấn của Ðức Kitô để được nâng đỡ trong những lúc ngặt nghèo. Chúng con cầu xin...

 

Ngày 21 tháng sáu

Thánh Lu-y Gon-da-ga, tu sĩ

Lễ nhớ

 

Lời nguyện nhập lễ

Lạy Chúa, là Ðấng ban phát mọi ơn thiêng, Chúa đã cho thánh Lu-y Gon-da-ga vừa sống một cuộc đời trong trắng, lại vừa biết hi sinh hãm mình. Vì công đức và lời chuyển cầu của thánh nhân. Xin Chúa dủ lòng thương nâng đỡ, để chúng con, dầu không được trong trắng như người, cũng biết noi gương người mà hãm mình đền tội. Chúng con cầu xin...

 

Lời nguyện tiến lễ

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết mặc áo cưới đi dự tiệc nước trời theo gương thánh Lu-y, hầu chúng con được dồi dào ân sủng Chúa nhờ tham dự vào tiệc thánh này. Chúng con cầu xin...

 

Lời nguyện hiệp lễ

Lạy Chúa, Chúa đã dùng bánh thánh thần để nuôi dưỡng chúng con. Xin giúp chúng con lấy cuộc đời trong sáng của mình để phụng sự Chúa, và cũng biết noi gương thánh Lu-y luôn sống trong tâm tình tri ân cảm tạ. Chúng con cầu xin...

 

Ngày 24 tháng sáu

Sinh nhật thánh Gio-an tẩy giả

Lễ trọng

Lễ Vọng

Lễ này cử hành chiều 23 tháng sáu trước hoặc sau kinh chiều 1.

 

Lời nguyện nhập lễ

Lạy Thiên Chúa toàn năng, xin rộng ban cho con cái Chúa được biết theo lời thánh Gio-an Tiền Hô kêu mời để tiến bước trên con đường cứu độ và chắc chắn gặp được Vị Cứu Tinh thánh nhân đã tiên báo, là Ðức Giêsu Kitô, Con Chúa, Chúa chúng con, Ðấng hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.

 

Ðọc Kinh Tin Kính

 

Lời nguyện tiến lễ

Lạy Chúa nhân từ, xin nhìn đến lễ vật chúng con dâng trong đại lễ mừng thánh Gio-an Tẩy Giả, và xin cho chúng con biết trọn đời hiến thân phục vụ theo tinh thần hiến tế của Ðức Kitô. Ðấng hằng sống và hiển trị muôn đời.

 

Lời tiền tụng như trong thánh lễ chính ngày,

 

Lời nguyện hiệp lễ

Lạy Chúa, chúng con vừa được rước Mình và Máu Thánh Ðức Kitô. Xin nhận lời thánh Gio-an Tẩy Giả chuyển cầu cho chúng con hưởng nhờ ơn thứ tha của Con Một Chúa, Ðấng thuở xưa thánh nhân đã giới thiệu là Chiên Thiên Chúa đến xoá bỏ tội trần gian. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.

 

Lễ này có thể dùng làm lễ ngoại lịch.

 

Ngày 24 tháng sáu

Sinh nhật thánh Gio-an tẩy giả

Lễ trọng

Lễ Chính Ngày

 

Lời nguyện nhập lễ

Lạy Chúa, Chúa đã sai thánh Gioan Tẩy Giả đến chuẩn bị cho dân Chúa sẵn sàng đón Ðức Kitô. Xin rộng ban cho các tín hữu được đầy tràn niềm vui của Thánh Thần, và xin hướng dẫn họ bước vào con đường cứu độ và bình an. Chúng con cầu xin...

 

Ðọc Kinh Tin Kính

 

Lời nguyện tiến lễ

Lạy Chúa, chúng con đặt lễ vật này trên bàn thờ Chúa để long trọng mừng ngày sinh nhật của thánh Gioan, vị tiền hô, đã loan báo Ðấng Cứu Ðộ trần gian khi người sắp đến, và giới thiệu khi người xuất hiện. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.

 

Lời tiền tụng

Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi, mọi lúc, thật là chính đáng, phải đạo và sinh ơn cứu độ cho chúng con, nhờ Ðức Kitô Chúa chúng con. Chúng con ca ngợi những kỳ công Chúa đã thực hiện nơi thánh Gioan Tiền Hô. Chúa đã thánh hiến người và cho người được vinh dự đặt biệt giữa các người thế. Chưa sinh ra người đã nhảy mừng khi Ðấng Cứu Ðộ trần gian ngự đến. Lúc chào đời người đã đem lại nhiều niềm vui. Người là vị ngôn sứ duy nhất chỉ cho dân chúng nhận ra Ðức Kitô là Chiên Thiên Chúa đến cứu độ trần gian. Hơn nữa, trong dòng sông Gio-đan, Người đã làm phép rửa cho Ðấng thiết lập bí tích thánh tẩy để thánh hoá mọi người. Sau cùng, người đã sẵn lòng chịu chết để làm chứng cho Ðức Kitô. Vì thế, cùng với triều thần thiên quốc, chúng con ở dưới trần gian luôn ca tụng Chúa uy linh cao cả mà không ngừng tung hô rằng:

Thánh! Thánh! Thánh!...

 

Lời nguyện hiệp lễ

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa vừa bổi dưỡng chúng con nơi bàn tiệc Chiên Thiên Chúa. Xin cho Giáo Hội đang hoan hỷ mừng ngày sinh của thánh Gioan Tẩy Giả được nhận biết rằng Ðức Kitô là Ðấng làm cho Giáo Hội được tái sinh. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.

 

Ngày 27 tháng 6

Lễ Ðức Mẹ Hằng Cứu Giúp

 

Lời nguyện nhập lễ

Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã ban cho chúng con Mẹ của Chúa là Ðức Maria làm Từ Mẫu. Người là Ðấng chúng con tôn kính ảnh tượng danh tiếng này và luôn sẵn sàng cứu giúp chúng con. Xin cho chúng con biết chuyên cần kêu xin Mẹ nhân lành thương giúp, để nhờ thế chúng con được hưởng nhờ luôn mãi hiệu quả do ơn cứu chuộc của Chúa mang lại. Chúa là Thiên Chúa hằng sống và đồng trị với Chúa Cha hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.

 

Lời nguyện tiến lễ

Lạy Cha, nhờ lòng thương sót của Cha và nhờ lời chuyển cầu của Ðức Trinh Nữ Maria, Mẹ rất Thánh của Con Cha, xin cho lễ vật này đem lại ơn bình an và cảnh thái bình thịnh vượng cho chúng con ở đời này và đời sau. Chúng con cầu xin...

 

Lời tiền tụng Ðức Mẹ,

 

Lời nguyện hiệp lễ

Lạy Cha, nhờ lời chuyển cầu của Ðức Maria trọn đời đồng trinh và Mẹ vô nhiễm của con Cha, xin Cha ban ơn cứu giúp chúng con, để nhờ hồng ân vĩnh cửu dư đầy của Cha, chúng con thoát khỏi mọi hiểm hoạ và được sống hoà thuận yêu thương. Chúng con cầu xin...

 

Ngày 28 tháng sáu

Thánh I-rê-nê, giám mục, tử đạo

Lễ nhớ

 

Lời nguyện nhập lễ

Lạy Chúa, Chúa đã cho thánh giám mục I-rê-nê thành công bênh đỡ đức tin chân chính và xây dựng sự thuận hoà trong Giáo Hội. Xin nhận lời thánh nhân chuyển cầu mà củng cố niềm tin và lòng mến của chúng con, để chúng con đem hết sức mình làm cho mọi người luôn đồng tâm nhất trí. Chúng con cầu xin...

 

Lời nguyện tiến lễ

Lạy Chúa, chúng con hoan hỷ dâng lên Chúa lễ vật này, nhân ngày lễ kính thánh I-rê-nê. Ước chi của lễ này làm vinh danh Chúa và giúp chúng con yêu mến sự thật. Ðể chúng con vừa gìn giữ đức tin mãi tinh tuyền vừa duy trì sự hiê�p nhất luôn bền vững. Chúng con cầu xin...

 

Lời nguyện hiệp lễ

Lạy Chúa, chúng con vừa tham dự các mầu nhiệm thánh này, xin Chúa thêm đức tin cho chúng con. Xưa thánh I-rê-nê đã được vinh quang vì giữ vững đức tin cho đến chết, nay xin cho chúng con cũng biết trung thành với đức tin ấy để trở nên công chính thánh thiện. Chúng con cầu xin...

 

Ngày 29 tháng sáu

Thánh Phê-rô và thánh Phao-lô tông đồ

Lễ trọng

Lễ Vọng

Lễ này cử hành vào chiều 28 tháng 6, trước hoặc sau kinh chiều I

 

Lời nguyện nhập lễ

Lạy Chúa, là Thiên Chúa chúng con, Chúa đã sai hai thánh Phê-rô và thánh Phao-lô tông đồ đến giảng dạy cho Hội Thánh những điều căn bản của đức tin. Xin nhận lời các ngài cầu thay nguyện giúp mà thương tình nâng đỡ và ban cho chúng con vững vàng tiến bước trên con đường cứu độ. Chúng con cầu xin...

 

Ðọc Kinh Tin Kính

 

Lời nguyện tiến lễ

Lạy Chúa, trong ngày đại lễ kính hai thánh Tông đồ Phê-rô và thánh Phao-lô, chúng con vui mừng mang của lễ dâng lên bàn thờ Chúa. Xin Chúa thương chấp nhận và cho chúng con càng biết mình chẳng có công trạng gì, càng sung sướng vì được Chúa thương cứu độ. Chúng con cầu xin...

 

Lời tiền tụng như trong thánh lễ chính ngày.

 

Lời nguyện hiệp lễ

Lạy Chúa, Chúa đã dùng giáo huấn của các vị Tông Ðồ để soi đường dẫn lối cho tín hữu. Xin cho bí tích này đem lại cho chúng con nhiều sinh lực mới. Chúng con cầu xin...

 

Ngày 29 tháng sáu

Thánh Phê-rô và thánh Phao-lô tông đồ

Lễ trọng

Lễ Chính Ngày

 

Lời nguyện nhập lễ

Lạy Chúa, Chúa đã ban cho chúng con được vui mừng hoan hỷ nhân ngày đại lễ kính hai thánh tông đồ Phê-rô và thánh Phao-lô. Chính nhờ các ngài Hội Thánh đã bắt đầu đón nhận đức tin, xin cho Hội Thánh cũng luôn trung thành tuân giữ lời các ngài giảng dạy. Chúng con cầu xin...

 

Ðọc Kinh Tin Kính

 

Lời nguyện tiến lễ

Lạy Chúa, chúng con dâng những lễ vật này để tôn vinh danh Chúa. Xin Chúa thương nhận lời hai thánh tông đồ cầu khẩn, và ban cho chúng con được sốt sắng cử hành lễ tế tạ ơn. Chúng con cầu xin...

 

Lời tiền tụng

Lạy Chúa là Cha chí thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi, mọi lúc, thật là chính đáng phải đạo và sinh ơn cứu độ cho chúng con. Hôm nay, Chúa cho chúng con được vui mừng trong ngày lễ trọng kính hai thánh Tông đồ Phê-rô và Phao-lô. Chúa đã sắp đặt để thánh Phêrô là người đầu tiên tuyên xưng đức tin, thánh Phaolô là người làm sáng tỏ đức tin, thánh Phêrô thiết lập Hội Thánh tiên khởi cho người Ít-ra-en, thánh Phaolô là thầy giảng dạy muôn dân. Như vậy, các ngài đã dùng đường lối khác biệt để quy tụ một gia đình duy nhất cho Ðức Kitô, nên các ngài đáng được thế giới ngưỡng mộ và được lãnh nhận cùng một triều thiên vinh quang.

Vì thế, cùng với toàn thể Thiên thần và các thánh chúng con ca ngợi Chúa và không ngừng tung hô rằng:

Thánh! Thánh! Thánh!...

 

Lời nguyện hiệp lễ

Lạy Chúa, Chúa đã dùng bí tích thánh thể bồi dưỡng chúng con. Xin dạy chúng con sống trong Giáo Hội như các Kitô hữu đầu tiên, là chuyên cần tìm hiểu giáo lý các tông đồ, và siêng năng tham dự lễ bẻ bánh, để chúng con yêu mến Chúa hết lòng và nhờ đó được đồng tâm nhất trí với nhau. Chúng con cầu xin...