Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Lời Nguyện Lễ cầu xin ơn Tha Tội

 

Sách Lễ Roma

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Xin Ơn Tha Tội

 

Lời nguyện nhập lễ

Lạy Chúa, Chúa đã thương nhận chúng con làm nghĩa tử, nhưng chúng con đã không sống xứng đáng với danh nghĩa của mình. Chúng con khiêm tốn nhìn nhận mình có tội và nài van lòng từ bi Chúa. xin Chúa thương tha thứ và cho chúng con được bình an. Chúng con cầu xin...

 

Lời nguyện tiến lễ

Lạy Chúa, chúng con dâng lên Chúa lễ tế giao hòa này; xin Chúa thương chấp nhận mà tha thứ tội lỗi chúng con, và uốn nắn lòng dạ bất nhất của chúng con từ nay hương về Chúa. Chúng con cầu xin...

 

Lời nguyện hiệp lễ

Lạy Chúa là Cha nhân hậu, Chúa cho chúng con tham dự tiệc thánh là đã tha thứ cho chúng con rồi. Ước gì ân sủng Chúa giúp chúng con tránh xa tội lỗi và hết tình phụng sự Chúa cho phải đạo làm con. Chúng con cầu xin...

 

Nguồn: 
catholic.org.tw