Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Lời Nguyện Lễ Thánh Tẩy

 

Sách Lễ Roma

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Dịp Cử Hành Bí Tích Thánh Tẩy

 

Dịp Cử Hành Bí Tích Thánh Tẩy

Không dùng trong các chúa nhật mùa vọng, chay, phục sinh, các lễ trọng thứ tư lễ tro và suốt cả tuần thánh.

 

Lời nguyện nhập lễ

Lạy Cha nhân từ, Cha mời gọi chúng con cùng với ÔBACE T... tham dự mầu nhiệm Ðức Ki-tô Con Cha chịu chết và sống lại. Xin cho chúng con ngày càng cởi mở đón nhận sức sống mới, đó là sức sống Thánh Thần ban cho những người được Cha nhận làm con khi cho họ tái sinh nhờ bí tích Thánh Tẩy. Chúng con cầu xin...

 

Lời nguyện tiến lễ

Lạy Chúa, cùng với của lễ Hội Thánh đang dâng tiến Chúa đây, xin Chúa thương chấp nhận những người đã được Chúa cho gia nhập đoàn dân tư tế, những người nhờ bí tích Thánh Tẩy (và Thên Sức) đã trở nên hình ảnh sống động của Ðức Ki-tô. Của lễ những người này tiến dâng cũng là của lễ của Ðức Ki-tô Con Chúa. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.

 

Khi dùng kinh tạ ơn II, sau ý cầu cho Ðức Thánh Cha, đọc như sau:

 

Thanh tẩy người lớn

Lạy Cha, xin nhớ đến Hội Thánh Cha lan rộng khắp hoàn cầu, và làm cho Hội Thánh nên hoàn hảo về đức mến, trong niềm hiệp thông với đức Thánh Cha T... Ðức Cha T... Giám Mục giáo phận chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ.

Lạy Cha, xin nhớ đến (những) anh (chị) em T... (vàT...) hôm nay, nhờ bí tích Thánh Tẩy (và Thêm Sức) được đón nhận vào gia đình Cha. Xin cho (những) người anh (chị) em tân tòng này đem hết lòng tin mà can đảm bước theo Chúa Ki-tô.

 

Thanh tẩy trẻ em

Lạy Cha, xin nhớ đến (các) em T... (và T...) hôm nay nhờ bí tích Thánh Tẩy, được đón nhận vào gia đình Cha. Xin cho tên (các) em được ghi vào sổ trường sinh.

 

Lời nguyện hiệp lễ

Lạy Chúa, Chúa đã cho chúng con tìm được sức mạnh nhờ bí tích Mình và Máu Ðức Ki-tô. Ước chi Thần Khí của Người làm cho chúng con lớn lên trong tình huynh đệ, và nhờ lòng bác ái ngày một sống động hơn, chúng con sẽ đạt tới tầm vóc viên mãn của nhiệm thể Ðức Ki-tô Con Chúa. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.