Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Lời Nguyện Lễ dịp Tĩnh Tâm

 

Sách Lễ Roma

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Dịp Tĩnh Tâm hoặc Trao Ðổi Mục Vụ

 

Lời nguyện nhập lễ

Lạy Chúa, Chúa đã quy tụ chúng con lại để chúng con cùng nhau tìm ý Chúa. Xin khơi dậy trong lòng chúng con niềm khát vọng đi tìm sự thật. Xin dẫn chúng con đi trong ánh sáng của Chúa, và giúp chúng con sống trong tinh thần yêu chuộng hoà bình. Và một khi chúng con biết được điều Chúa đòi hỏi xin cho chúng con một lòng một ý, và mau mắn thực hành. Chúng con cầu xin...

 

Lời nguyện tiến lễ

Lạy Thiên Chúa từ bi nhân hậu, xin đoái nhìn lễ vật chúng con dâng và ban cho chúng con thấy rõ những gì là ngay chính trước mặt Chúa và can đảm nói lại cho anh em. Chúng con cầu xin...

 

Lời nguyện hiệp lễ

Lạy Thiên Chúa giàu lòng thương xót, xin cho thần lương chúng con vừa lãnh nhận gia tăng sức mạnh cho chúng con, giúp chúng con trung thành hơn nữa với điều luật yêu thương của Chúa và mạnh dạn làm chứng cho sự thật bất cứ lúc nào và bất cứ nơi đâu. Chúng con cầu xin...