Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Lời Nguyện Lễ chung các Thánh Phụ Nữ

 

Sách Lễ Roma

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Các Thánh Phụ Nữ

 

Lời nguyện nhập lễ

Lạy Chúa, hằng năm Chúa cho chúng con được hoan hỷ mừng kính thánh nữ T... xin cho tất cả chúng con đây cũng biết ăn ở đạo hạnh noi gương người. Chúng con cầu xin...

 

Lời nguyện tiến lễ

Lạy Chúa, chúng con dâng tiến của lễ này để kính nhớ thánh nữ T... xin Chúa thương chấp nhận mà tha thứ tội lỗi chúng con và ban cho chúng con ơn cứu độ muôn đời. Chúng con cầu xin...

 

Lời nguyện hiệp lễ

Lạy Thiên Chúa toàn năng, trong ngày lễ kính thánh T... Chúa đã dùng bí tích Thánh Thể nuôi dưỡng chúng con. Xin cho bí tích này vừa đem lại ánh sáng cho tâm hồn vừa đốt nóng lòng tin yêu của chúng con. Nhờ đó, càng ngay chúng con càng tha thiết sống cuộc đời thánh thiện và chuyên lo làm việc lành phúc đức. Chúng con cầu xin...