Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Lời Nguyện Lễ chung các Thánh Tu Sĩ

 

Sách Lễ Roma

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Các Thánh Tu Sĩ

 

Lời nguyện nhập lễ

Lạy Chúa, Chúa đã cho thánh T... được bền tâm vững chí noi gương Ðức Kitô mà sống thanh bần và khiêm tốn. Xin Chúa thương nhận lời thánh nhân chuyển cầu mà giúp chúng con luôn trung thành với ơn Chúa kêu gọi, hầu đạt tới mức thiện toàn đã thể hiện nơi Ðức Giê-su Kitô. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.

 

Lời nguyện tiến lễ

Lạy Thiên Chúa nhân hậu khôn lường, Chúa đã phá huỷ con người cũ trong thánh T..., và tác tạo con người mới theo hình ảnh Chúa. Chúa đã đổi mới thánh nhân, xin cũng đổi mới chúng con nữa, để chúng con được đẹp lòng Chúa và dâng lên Chúa của lễ đem lại ơn tha thứ và bình an. Chúng con cầu xin...

 

Lời nguyện hiệp lễ

Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, chúng con đã tìm được sức mạnh thiêng liêng nhờ thánh lễ vừa mới cử hành. Xin cho chúng con biết noi gương thánh nhân để lại là miệt mài tìm kiếm một mình Chúa mà thôi. Bấy giờ chúng con sẽ mang trong mình hình ảnh Chúa Kitô chịu chết và sống lại. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.

 

Nguồn: 
catholic.org.tw