Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Lời Nguyện Lễ chung các Thánh Mục Tử

 

Sách Lễ Roma

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Các Thánh Mục Tử

 

Lời nguyện nhập lễ

Lạy Chúa, là ánh sáng soi đường người tín hữu, và là mục tử coi sóc các linh hồn, Chúa đã đặt thánh (giám mục) T... lãnh đạo dân Chúa trong lòng Giáo Hội để người lấy lời khôn ngoan và gương sáng mà nuôi nấng dạy dỗ đoàn chiên. Vì lời thánh nhân chuyển cầu, xin cho chúng con hằng giữ vững đức tin người rao giảng và noi theo con đường người đã vạch ra. Chúng con cầu xin...

 

Lời nguyện tiến lễ

Lạy Thiên Chúa uy linh cao cả, xin chấp nhận của lễ chúng con dâng để mừng kính thánh T... Ước gì hiến lễ chúng con dâng để tạ ơn Chúa vừa tuyên xưng Chúa uy nghi vinh hiển, vừa đem lại cho chúng con ơn cứu độ muôn đời. Chúng con cầu xin...

 

Lời nguyện hiệp lễ

Lạy Chúa, Chúa đã cho chúng con hiệp thông vào bàn tiệc Thánh Thể. Xin cho chúng con nhờ đó đạt tới niềm vui bất tận với thánh T..., người đã quản lý các mầu nhiệm cứu độ như tôi tớ trung thành. Chúng con cầu xin...

 

Hoặc:

Lạy Thiên Chúa toàn năng, Chúa đã cho chúng con tìn lại sức mạnh nơi bàn tiệc thánh. Xin giúp chúng con biết noi gương thánh T . để lại là luôn luôn trung thành phụng sự Chúa và yêu thương phục vụ mọi người mà không hề quản ngại khó khăn. Chúng con cầu xin...