Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Lời Nguyện Lễ chung Ðức Trinh Nữ Maria

 

Sách Lễ Roma

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Ðức Trinh Nữ Maria

 

Ðức trinh nữ Maria

Dùng trong ngày thứ bảy và lễ ngoại lịch

 

Lời nguyện nhập lễ

Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, xin cho chúng con được hồn an xác mạnh, và nhờ lời chuyển cầu của Ðức Trinh Nữ Maria vinh hiển, xin giải thoát chúng con khỏi cảnh sầu thương trên đường đời, và cho chúng con hưởng niềm vui bất tận. Chúng con cầu xin...

 

Hoặc:

Lạy Chúa, xin thứ tha tội lỗi chúng con, và vì chúng con không thể làm gì nên công trạng, xin Chúa nhận lời Thánh Mẫu Ðức Kitô Con Chúa nguyện giúp cầu thay mà cho chúng con được hưởng ơn cứu độ muôn đời. Chúng con cầu xin...

 

Lời nguyện tiến lễ

Lạy Chúa, Con Một Chúa đã hết tình yêu thương nhân loại, ước gì Người ban ơn trợ giúp chúng con. Xưa khi Người giáng sinh, đức đồng trinh của Thánh Mẫu đã không vì thế mà bị tổn thương, nhưng đã được thánh hiến, nay ước gì Con Một Chúa cũng giải thoát chúng con khỏi tội lỗi và làm cho chúng con trở thành của lễ đẹp lòng Chúa. Chúng con cầu xin...

 

Lời tiền tụng Ðức Mẹ

 

Lời nguyện hiệp lễ

Lạy Chúa, chúng con vừa hoan hỷ cử hành thánh lễ kính nhớ Ðức Trinh Nữ Maria và được ăn bánh bởi trời. Xin cho chúng con biết noi gương Ðức Trinh Nữ rất thánh mà hết lòng cộng tác vào công trình cứu chuộc của Ðức Kitô. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.

 

Ðức trinh nữ Maria

dùng trong mùa Vọng

 

Lời nguyện nhập lễ

Lạy Chúa, khi sai Thiên sứ đến truyền tin, Chúa đã muôn cho Ngôi Lời của Chúa mặc lấy xác phàm trong lòng Trinh Nữ Maria. Này chúng con tuyên xưng Ðức Trinh Nữ thật là Thân Mẫu của Thiên Chúa làm người, xin Chúa thương chấp nhận lời Thánh Mẫu chuyển cầu cho chúng con. Chúng con cầu xin...

 

Lời nguyện tiến lễ

Lạy Chúa, xưa Thánh Thần Chúa đã dùng quyền năng làm cho Ðức Trinh Nữ Maria thụ thai; giờ đây, xin Chúa cũng gửi Thánh Thần đến thánh hoá của lễ chúng con dâng trên bàn thờ này. Chúng con cầu xin...

 

Lời tiền tụng Ðức Mẹ

 

Lời nguyện hiệp lễ

Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, chúng con vừa đem hết lòng tin để kính nhớ Thánh Mẫu Maria. Xin cho thần lương chúng con vừa lãnh nhận giúp chúng con ngày càng nghiệm thấy lòng Chúa yêu thương để nhờ mầu nhiện Con Chúa nhập thể, chúng con được hưởng ơn cứu độ muôn đời. Chúng con cầu xin...

 

Ðức trinh nữ Maria

dùng trong mùa Giáng Sinh

 

Lời nguyện nhập lễ

Lạy Thiên Chúa toàn năng, ngày Ðức Trinh Nữ Maia sinh hạ Ðấng Cứu Thế, Chúa đã tặng ban cho nhân loại kho tàng ơn cứu độ muôn đời. Xin cho chúng con được nhờ lời Ðức Mẹ nguyện giúp cầu thay, vì chính nhờ Ðức Mẹ chúng con mới đáng nhận lãnh nguồn sức sống vĩnh cửu là Ðức Giê-su Kitô, Con Chúa, Chúa chúng con. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.

 

Lời nguyện tiến lễ

Lạy Chúa, xin thương nhận của lễ chúng con dâng tiến và chiếu giãi ánh sáng Thánh Thần vào tâm trí chúng con, để chúng con biết theo gương đức Trinh Nữ luôn luôn tìm hiểu Lời Chúa và ấp ủ trong lòng. Chúng con cầu xin...

 

Lời tiền tụng Ðức Mẹ

 

Lời nguyện hiệp lễ

Lạy Chúa, trong ngày kinh nhớ Ðức Trinh Nữ Maria chúng con vừa hân hoan đón nhận Mình và Máu Thánh Ðức Kitô là Con Một Chúa đã xuống thế làm người. Xin cho của ăn thánh này hằng nuôi dưỡng chúng con và làm cho chúng con được không ngừng tham dự vào sự sống thần linh của Con Một Chúa. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.

 

Ðức trinh nữ Maria

dùng trong mùa Phục Sinh

 

Lời nguyện nhập lễ

Lạy Chúa, Chúa đã làm cho Ðức Kitô, Con Chúa sống lại, khiến cả trần gian được hớn hở vui mừng. Vì lời Ðức Trinh Nữ Maria là Thánh Mẫu Người cầu thay nguyện giúp, xin cho chúng con được hưởng phúc trường sinh. Chúng con cầu xin...

 

Lời nguyện tiến lễ

Lạy Chúa, trong ngày kính nhớ Ðức Trinh Nữ Maria, chúng con dâng lên Chúa lễ vật này. Nhờ Con Một Chúa là Ðức Kitô đã sinh làm con Ðức Trinh Nữ và đã hiến mình cho Chúa trên thập giá làm của lễ tinh tuyền, xin Chúa thương chấp nhận của lễ chúng con dâng tiến và ban ơn phù trợ chúng con. Chúng con cầu xin...

 

Lời tiền tụng Ðức Mẹ

 

Lời nguyện hiệp lễ

Lạy Chúa, chúng con tuyên xưng rằng: Con Chúa nhập thể trong lòng Ðức Trinh Nữ Maria là Thiên Chúa thật và là người thật. Xin cho bí tích chúng con vừa lãnh nhận củng cố niền tin chân thật ấy, và xin cho cuộc chiến thắng phục sinh của Con Chúa đem lại cho chúng con ơn cứu độ và niềm vui muôn đời. Chúng con cầu xin...

 

Nguồn: 
catholic.org.tw