Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Lời Nguyện Lễ Danh Thánh Chúa Giêsu

 

Sách Lễ Roma

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Lễ Danh Thánh Chúa Giêsu

 

Lời nguyện nhập lễ

Lạy Thiên Chúa là Cha chúng con, ngày hôm nay chúng con kính nhớ danh thánh Chúa Giê-su, Ðấng cứu độ loài người. Xin cho chúng con ngay trong cõi đời dương thế, được hưởng tình yêu êm dịu của Người, và mai sau được chan chứa niềm vui trên quê trời vĩnh củu. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.

 

Lời nguyện tiến lễ

Lạy Cha là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin chấp nhận của lễ chúng con dâng tiến nhân danh Ðức Giê-su. Chính Người đã hứa sẽ thực hiện tất cả những gì chúng con xin nhân danh Người. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.

 

Lời nguyện hiệp lễ

Lạy Thiên Chúa là Cha chúng con, Chúa đã muốn cho muôn vật phải bái qùy khi nghe danh thánh Chúa Giê-su. Chúa cũng đã muốn cho hết mọi phàm nhân nhờ danh thánh Người mà được ơn cứu độ. Xin cho chúng con nhận biết và tôn thờ Người trong bí tích Thánh Thể, với tất cả lòng yêu mến thiết tha. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.