Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Bên Lòng Chúa

Tác giả: 
Lm Gaston Courtois

 

BÊN LÒNG CHÚA

Nguyên tác:Coeur À Coeur Avec Jésus,Tác giả:LM. Gaston Courtois
Tài liệu giúp : Suy niệm -Tạ ơn -Viếng Thánh Thể


 

CHƯƠNG I


- Phần 1: Hãy đến với Thầy
- Phần 2: Hãy tìm Thầy
- Phần 3: Thầy đã mang lửa đến
- Phần 4: Ta khát!
- Phần 5: Hãy kết hiệp với Thầy
- Phần 6: Hãy cầu nguyện luôn
- Phần 7: Này là Mẹ con
- Phần 8: Đây là giới răn Thầy
- Phần 9: Niềm vui của Thầy ở trong chúng con

 

CHƯƠNG II


- Phần 1: Thầy chờ con
- Phần 2: Hãy lưu lại trong tình yêu Thầy
- Phần 3: Nếu con có đức tin
- Phần 4: Vương quốc Thầy ở trong tâm hồn
- Phần 5: Trong nơi kín ẩn
- Phần 6: Điều Cha ưa thích
- Phần 7: Hãy đón nhận Thần Khí
- Phần 8: Này là mình Thầy
- Phần 9: Xin cho chúng nên một

 

CHƯƠNG III


- Phần 1: Phúc cho người hiền lành
- Phần 2: Hãy thi ân
- Phần 3: Hãy trung thành
- Phần 4: Để Thầy hướng dẫn con
- Phần 5: Hãy có tâm hồn cầu nguyện
- Phần 6: Bao lâu con còn trên địa cầu

 

CHƯƠNG IV


- Phần 1: Chính Thầy ở trong con
- Phần 2: Hãy hân hoan vì Thầy hiện diện
- Phần 3: Hãy làm Thầy vui sướng hiện diện
- Phần 4: Hãy lưu lại trong Thầy
- Phần 5: Ai muốn làm môn đệ Thầy
- Phần 6: Sứ giả Tin Mừng

 

********************************************