Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo

Tác giả: 
Phùng Văn Hải

GIÁO LÝ HỘI THÁNH CÔNG GIÁO

Gồm 34 bài Giáo Lý hỏi - đáp
Soạn giả: Phêrô Phùng Văn Hải
Imprimatur: +Gm Phaolô Tịnh Nguyễn Bình Tĩnh, Giám mục Đà Nẵng 24/5/2005
Nihil Obstat: Lm Phêrô Nguyễn Châu Hải, Đà Nẵng 20/5/2005

Cha linh hướng và Thanhlinh.net chân thành cám ơn soạn giả Phùng Văn Hải đã gởi tặng và tin tưởng cho phổ biến sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo hầu giúp ích cho nhiều người học hỏi và tìm hiểu về Giáo lý. Xin trân trọng giới thiệu cùng toàn thể Quý vị.
 

 

     MỤC LỤC

    * Lời giới thiệu của Linh mục Nhạc sĩ Paul Chu Văn Chi
    * Mục lục tổng quát
    * Bảng các chữ viết tắt
    * Mục lục nội dung 34 bài Giáo lý

    ********

    MUC LỤC TỔNG QUÁT
    34 bài Giáo lý

    - Phần thứ nhất : TUYÊN XƯNG ĐỨC TIN

    - Đoạn I - TÔI TIN - CHÚNG TÔI TIN
    * Bài 1 - Chương I - Con người “có khả năng” nhận biết Thiên Chúa
    * Bài 2 - Chương II - Thiên Chúa đến gặp gỡ con người
    - Chương III - Con người đáp trả lời Thiên Chúa

    -Đoạn II - TUYÊN XƯNG ĐỨC TIN KITÔ GIÁO
    - Chương I -Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha.
    * Bài 3 -Điều 1 : Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất
    - Chương II -Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là con một Đức Chúa Cha.
    * Bài 4 -Điều 2 : Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu là con Một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi
    - Điều 3 : Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống thai sinh bởi bà Maria đồng trinh.
    * Bài 5 - Điều 4 : Chịu nạn đời quan Phongxiô Philatô,chịu đóng đinh trên cây thánh giá chết và táng xác
    - Điều 5 : Xuống ngục Tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại.
    - Điều 6 : Lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng.
    - Điều 7 : Ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết.

    - Chương III - Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần.
    * Bài 6 - Điều 8 : Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần
    * Bài 7 - Điều 9 : Tôi tin có Hội thánh hằng có ở khắp thế nầy, các thánh thông công
    * Bài 8 - Đức Maria - Mẹ Chúa Kitô - Mẹ Hội thánh
    * Bài 9 - Điều 10 : Tôi tin phép tha tội
    -Điều 11 : Tôi tin xác loài nguời ngày sau sống lại.
    -Điều 12 : Tôi hằng sống vậy - Tôi tin vào sự sống đời đời .

    Phần thứ hai : CỬ HÀNH MẦU NHIỆM KITÔ GIÁO

    * Bài 10 - Đoạn I : Kế hoạch Bí tích
    * Bài 11 - Đoạn II : Bảy Bí tích của Hội thánh
    * Bài 12 - Bí tích Rửa tội
    * Bài 13 - Bí tích Thêm sức
    * Bài 14 - Bí tích Thánh Thể
    * Bài 15 - Bí tích Sám hối và Hòa giải
    * Bài 16 - Bí tích Xức dầu bệnh nhân
    * Bài 17 - Bí tích Truyền chức thánh
    * Bài 18 - Bí tích Hôn phối
    * Bài 19 - Những cử hành phụng vụ khác - Các Á Bí tích.- Nghi lễ An táng Ki-tô hữu

    Phần thứ ba : SỰ SỐNG TRONG CHÚA KITÔ

    - Đoạn I - Ơn gọi con nguời : Sống trong Thánh Thần
    Chương I - Phẩm giá con người
    * Bài 20 - I - Con người hình ảnh của Thiên Chúa
    II - Ơn gọi chúng ta hưởng vinh phúc.
    III - Sự tự do của con người.
    * Bài 21 - IV - Tính luân lý của các hành vi nhân linh
    V - Tính luân lý của những đam mê .
    VI - Lương tâm.
    * Bài 22 -VII - Các nhân đức
    * Bài 23 -VIII - Tội lỗi
    * Bài 24 - Chương II : Cộng đồng nhân loại
    * Bài 25 - Chương III : Ơn cứu độ của Thiên Chúa : Lề luật và ân sủng

    - Đoạn II - Muời điều răn
    * Bài 26 - Muời Điều răn
    * Bài 27 - Chương I
    -Điều 1 : Thờ phượng một Đức Chúa Trời và kính mến Người trên hết mọi sự
    -Điều 2 : Chớ kêu tên Đức Chúa Trời vô cớ.
    -Đìều 3 : Giữ ngày Chúa nhật.
    - Chương II
    * Bài 28 - Điều 4 : Thảo kính cha mẹ
    * Bài 29 -Điều 5 : Chớ giết người
    * Bài 30 - Điều 6 : Chớ làm sự dâm dục
    Điều 9 : Chớ muốn vợ chồng người.
    * Bài 31 - Điều 8 : Chớ làm chứng dối
    * Bài 32 - Điều 7 : Chớ lấy của người
    Điều10 : Chớ tham của người.

    Phần thứ tư - VIỆC CẦU NGUYỆN KITÔ GIÁO

    * Bài 33 - Đoạn I
    - Cầu nguyện trong đời sống Kitô giáo
    Chương I - Sự mạc khải của việc cầu nguyện - Sự kêu gọi mọi người cầu nguyện.
    Chương II - Truyền thống cầu nguyện.
    Chương III - Đời sống cầu nguyện.

    * Bài 34 - Đoạn II
    - Lời cầu nguyện của Chúa : Kinh Lạy Cha

    Phụ trang : Một số kinh thường nguyện …
    Một số bài hát