Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Ăn gì để khỏi chết và để được sống hạnh phúc?

Tác giả: 
Joseph V. Bùi

 

Ăn gì để khỏi chết và để được sống hạnh phúc?
 
 
A. Những thứ ăn độc hại:
 
    1.  Ăn chặn
    2.  Ăn cướp
    3.  Ăn gian
    4.  Ăn hiếp
    5.  Ăn hối lộ
    6.  Ăn không ngồi rồi
    7.  Ăn miếng trả miếng
    8.  Ăn nằm
    9.  Ăn nhậu
   10. Ăn quỵt
   11. Ăn trên ngồi trốc
   12. Ăn tục nói phét
   13. Ăn trộm
 
 
B. Nguyên nhân:
 
    1. Chủ nghĩa cá nhân
    2. Chủ nghĩa hưởng thụ
    3. Chủ nghĩa vật chất
    4. Chủ nghĩa thực dụng
    5. Chủ nghĩa vô thần
 
 
C. Cách trị liệu (bảo đảm 100%):
 
     Ăn năn thống hối (qua Bí Tích Giải Tội)
 
 
D. Cách phòng ngừa:
 
     Ăn chay cầu nguyện
 
 
E. Nhân chứng:
 
    1. Thánh Vương Đavid
    2. Thánh Maria Madalena
    3. Thánh Phaolo tông đồ
    4. Thánh Augustino
    (.... và còn nhiều các thánh khác...)
 
 
Nhưng thức ăn tuyệt diệu duy nhất để được
sống hạnh phúc đời đời: Bí Tích Thánh Thể
 
 
Joseph V. Bùi