Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Chúa Nhật 4 Thường Niên Năm A

 

Chúa Nhật 4 Thường Niên Năm A

 

Bài Ðọc I:    Xp 2, 3; 3, 12-13

"Ta sẽ để sống sót lại giữa ngươi, một dân tộc khiêm tốn và nghèo hèn".

Trích sách Tiên tri Xôphônia.

 

Hãy tìm Chúa, hỡi tất cả các người hiền lành trong nước, là những kẻ tuân giữ luật Chúa; hãy tìm công lý, hãy tìm sự khiêm nhường, nếu các ngươi muốn được che chở trong ngày thịnh nộ của Chúa. Ta sẽ để sống sót lại giữa ngươi một dân tộc khiêm tốn và nghèo hèn, biết tin tưởng vào thánh danh Chúa. Kẻ sống sót của Israel sẽ không làm điều bất công, sẽ không nói dối, miệng chúng sẽ không nói lời phỉnh gạt, vì chúng sẽ được chăn dắt và nằm ngủ không bị quấy rầy.

Ðó là lời Chúa.

 

 


Ðáp Ca:     Tv 145, 7. 8-9a. 9bc-10.

Ðáp: Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó, vì Nước Trời là của họ (Mt 5,3).

Xướng:

1) Thiên Chúa trả lại quyền lợi cho người bị áp bức,
và ban cho những kẻ đói được cơm ăn.
Thiên Chúa cứu gỡ những người tù tội.                                                         

2) Thiên Chúa mở mắt những kẻ đui mù,
Thiên Chúa giải thoát những kẻ bị khòm lưng khuất phục,
Thiên Chúa yêu quý các bậc hiền nhân;
Thiên Chúa che chở những khách kiều cư.                                                    

3) Thiên Chúa nâng đỡ những người mồ côi quả phụ,
và làm rối loạn đường nẻo đứa ác nhân.
Thiên Chúa sẽ làm vua tới muôn đời.
Sion hỡi, Ðức Thiên Chúa của ngươi
sẽ làm vua từ đời này sang đời khác.                                                           


Bài Ðọc II:   1 Cr 1, 26-31

"Thiên Chúa đã chọn những điều hèn hạ đối với thế gian".

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô.

Anh em thân mến, anh em hãy xem ơn kêu gọi của anh em: Vì (trong anh em) không có mấy người khôn ngoan theo xác thịt, không có mấy người quyền thế, không có mấy người sang trọng. Nhưng điều mà thế gian cho là điên dại, thì Thiên Chúa đã chọn để làm cho những người khôn ngoan phải xấu hổ; điều mà thế gian cho là yếu hèn, thì Thiên Chúa đã chọn để làm cho những gì là mạnh mẽ phải hổ ngươi. Thiên Chúa đã chọn những điều hèn hạ đối với thế gian, những điều bị khinh chê, những điều không không, để phá huỷ những điều hiện hữu, hầu mọi xác thịt không thể vinh vang trước mặt Người. Chính do Người mà anh em ở trong Chúa Giêsu Kitô, Ðấng do Thiên Chúa, đã trở nên sự khôn ngoan, sự công chính, sự thánh hoá và sự cứu rỗi cho chúng ta, ngõ hầu, như đã chép: "Ai tự phụ, thì hãy tự phụ trong Chúa".

Ðó là lời Chúa.

 

Alleluia:     Lc 19, 38

Alleluia, alleluia! - Chúc tụng Ðấng nhân danh Chúa mà đến, bình an trên trời và vinh quang trên các tầng trời. - Alleluia.


Phúc Âm:   Mt 5, 1-12a

"Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

 

Khi ấy, Chúa Giêsu thấy đoàn lũ đông đảo, Người đi lên núi, và lúc Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần Người. Bấy giờ Người mở miệng dạy họ rằng:

"Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó, vì Nước Trời là của họ. Phúc cho những ai hiền lành, vì họ sẽ được Ðất Nước làm cơ nghiệp. Phúc cho những ai đau buồn, vì họ sẽ được ủi an. Phúc cho những ai đói khát điều công chính, vì họ sẽ được no thoả. Phúc cho những ai hay thương xót người, vì họ sẽ được xót thương. Phúc cho những ai có lòng trong sạch, vì họ sẽ được nhìn xem Thiên Chúa. Phúc cho những ai ăn ở thuận hoà, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Phúc cho những ai bị bách hại vì lẽ công chính, vì Nước Trời là của họ. Phúc cho các con khi người ta ghen ghét, bách hại các con, và bởi ghét Thầy, họ vu khống cho các con mọi điều gian ác. Các con hãy vui mừng hân hoan, vì phần thưởng của các con sẽ trọng đại ở trên trời".

Ðó là lời Chúa.

 

LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN


Chúa Giêsu thương dạy tám mối phúc thật, để mọi người thực hiện mà được vào Nước Trời. Chúng ta hân hoan cảm tạ Chúa và tha thiết cầu nguyện.

1. Phúc cho ai có tinh thần nghèo khó và ăn ở hiền hòa. Xin cho mọi thành phần dân Chúa luôn sống hiền hòa nghèo khó, để được vào Nước Trời hưởng phước muôn đời.

Xướng: Chúng con cầu xin Chúa!
Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

 

2. Phúc cho ai lo phiền sầu khổ và khao khát sống công chính. Xin cho mọi người sẵn lòng vác thánh giá hằng ngày và sống công minh chính trực, để được vào Nước Trời hưởng phước muôn đời.

Xướng: Chúng con cầu xin Chúa!
Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

 

3. Phúc cho ai thương xót người và xây dựng hòa bình. Xin cho tất cả chúng ta sống hòa thuận thương yêu nhau, để được vào Nước trời hưởng phước muôn đời.

Xướng: Chúng con cầu xin Chúa!
Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

 

4. Phúc cho ai bị ngược đãi vì chính đạo. Xin cho giáo hữu cộng đoàn chúng ta sẵn lòng chịu khổ nhục vì Chúa, để được vào Nước trời hưởng phước muôn đời.

Xướng: Chúng con cầu xin Chúa!
Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa thương dạy chúng con "tám mối phúc thật" để được làm công dân Nước Trời. Xin thương giúp chúng con thực hiện hằng ngày. Chúng con cầu xin nhờ Danh Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.