Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Chúa Nhật VI Phục Sinh Năm A

 

Chúa Nhật VI Phục Sinh Năm A

 

Bài Ðọc I:      Cv 8, 5-8. 14-17

"Các ngài đặt tay trên họ, và họ nhận lãnh Thánh Thần".

Trích sách Tông đồ Công vụ.

 

Trong những ngày ấy, Philipphê đi xuống một thành thuộc sứ Samaria, rao giảng Ðức Kitô cho họ. Dân chúng chú ý đến những lời Philipphê rao giảng, vì họ cũng nghe biết và xem thấy các phép lạ ngài làm. Quỷ ô uế đã ám nhiều người trong họ, lúc đó kêu lớn tiếng và xuất ra. Nhiều người bất toại và què quặt được chữa lành. Bởi đó cả thành được vui mừng khôn tả.

Khi các tông đồ ở Giêrusalem nghe tin Samaria đón nhận lời Thiên Chúa, liền gởi Phêrô và Gioan đến với họ. Khi đến nơi, hai ngài cầu nguyện cho họ được nhận lãnh Thánh Thần: vì chưa có ai trong họ được nhận lãnh Thánh Thần, họ mới chỉ được chịu phép rửa nhân danh Chúa Giêsu. Bấy giờ các ngài đặt tay trên họ, và họ nhận lãnh Thánh Thần.

Ðó là lời Chúa.

 

Ðáp Ca:     Tv 22, 1-3a. 3b-4. 5. 6

Ðáp: Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi     (c. 1).

Hoặc đọc: Alleluia.

Xướng:

1) Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi;
trên đồng cỏ xanh rì, Người thả tôi nằm nghỉ.
Tới nguồn nước, chỗ nghỉ ngơi, Người hướng dẫn tôi;
tâm hồn tôi, Người lo bồi dưỡng.                                                                   

2) Người dẫn tôi qua những con đường đoan chính,
sở dĩ vì uy danh Người. (Lạy Chúa),
dù bước đi trong thung lũng tối, con không lo mắc nạn,
vì Chúa ở cùng con. Cây roi và cái gậy của Ngài,
đó là điều an ủi lòng con.                                                                              

3) Chúa dọn ra cho con mâm cỗ ngay trước mặt những kẻ đối phương;
đầu con thì Chúa xức dầu thơm, chén rượu con đầy tràn chan chứa.              

4) Lòng nhân từ và ân sủng Chúa theo tôi hết mọi ngày trong đời sống;
và trong nhà Chúa, tôi sẽ định cư cho tới thời gian rất ư lâu dài.                      Bài Ðọc II:   1 Pr 2, 20b-25

"Anh em đã trở về cùng Ðấng canh giữ linh hồn anh em".

Trích thư thứ nhất của Thánh Phêrô Tông đồ.

 

Anh em thân mến, anh em hãy tôn thờ Chúa Kitô trong lòng anh em, hãy luôn luôn sẵn sàng trả lời thoả mãn cho mọi kẻ hỏi lý do của niềm hy vọng nơi anh em, nhưng phải làm cách hiền từ, kính cẩn, hãy có lương tâm ngay chính, để những kẻ lăng mạ đời sống đạo đức của anh em trong Ðức Kitô, phải hổ thẹn về điều họ gièm pha anh em. Vì nếu Thiên Chúa muốn, thì thà làm việc thiện mà đau khổ còn hơn là làm điều gian ác. Vì Ðức Kitô đã chết một lần cho tội lỗi chúng ta, Người là Ðấng công chính thay cho kẻ bất công, để hiến dâng chúng ta cho Thiên Chúa; thật ra Người đã chết theo thể xác, nhưng đã nhờ Thần Linh mà sống lại.

Ðó là lời Chúa.

 

Alleluia:     Ga 10, 14

Alleluia, alleluia! - Chúa phán: "Ta là mục tử tốt lành, Ta biết các chiên Ta, và các chiên Ta biết Ta". - Alleluia.Phúc Âm:  Ga 10, 1-10

"Ta là cửa chuồng chiên".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Nếu các con yêu mến Thầy, thì hãy giữ giới răn Thầy. Và Thầy sẽ xin Cha, và Người sẽ ban cho các con một Ðấng Phù Trợ khác, để Ngài ở với các con luôn mãi. Ngài là Thần Chân Lý mà thế gian không thể đón nhận, vì thế gian không thấy và cũng chẳng biết được Ngài; còn các con, các con biết Ngài, vì Ngài sẽ ở nơi các con và ở trong các con. Thầy sẽ không bỏ các con mồ côi: Thầy sẽ đến với các con. Một ít nữa, thế gian sẽ không còn thấy Thầy. Phần các con, các con thấy Thầy vì Thầy sống và các con cũng sẽ sống. Trong ngày đó, các con sẽ hiểu biết rằng Thầy ở trong Cha Thầy, và các con ở trong Thầy, và Thầy ở trong các con. Ai nhận các luật Thầy truyền và giữ các luật đó, thì người ấy là kẻ mến Thầy. Và ai mến Thầy sẽ được Cha Thầy yêu mến, và Thầy sẽ yêu nó, và sẽ tỏ mình ra cho nó".

Ðó là lời Chúa.

 

CẦU NGUYỆN CHO MỌI NGƯỜI:

Chúa hứa ban Thánh Thần phù trợ những ai tuân giữ luật Người. Trong niềm tin yêu Chúa, chúng ta khẩn khoản cầu xin.

1. Hội Thánh cần nhiều Mục Tử khôn ngoan tài đức hướng dẫn dân Chúa. Xin Chúa Thánh Thần thương soi sáng hướng dẫn các ngài trên đường phụng sự Chúa.

Xướng: Chúng con cầu xin Chúa!
Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!2. Loài người hiện nay kỳ thị, hận thù, bóc lột nhau. Xin Chúa thương thay lòng đổi dạ, cho họ biết sống hòa thuận thương yêu nhau.

Xướng: Chúng con cầu xin Chúa!
Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

 

3. Nhiều Kitô hữu tuân giữ luật Chúa chỉ vì sợ bị phạt hay muốn được thưởng mà thôi. Xin cho họ biết giữ luật Chúa vì lòng yêu mến Chúa.

Xướng: Chúng con cầu xin Chúa!
Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

 

4. Chúa ban lề luật để giúp chúng ta sống xứng đáng làm con cái Chúa. Xin cho các giáo hữu họ đạo chúng ta luôn trung thành tuân giữ luật Chúa.

Xướng: Chúng con cầu xin Chúa!
Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa hứa ban Thánh Thần cho các tông đồ, để hướng dẫn các ngài trên đường phục vụ Chúa. Xin Chúa cũng thương ban Thánh Thần phù trợ các Mục Tử và đoàn chiên là chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Danh Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.