Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa Năm B

 

Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa Năm B

 

Bài Ðọc I:   Is 42, 1-4. 6-7

"Này là tôi tớ Ta, Ta hài lòng về người".

Trích sách Tiên tri Isaia.

 

Ðây là lời Chúa phán: "Này là tôi tớ Ta mà Ta nâng đỡ, là người Ta chọn, Ta hài lòng về người. Ta ban Thần trí Ta trên người. Người sẽ xét xử chư dân. Người sẽ không lớn tiếng, không thiên vị ai; không ai nghe tiếng người ở công trường. Người không bẻ gẫy cây lau bị giập, không dập tắt tim đèn còn khói. Người trung thành đem lại lẽ công bình. Người sẽ không buồn phiền, không nao núng, chỉ lo đặt công lý trên địa cầu, vì trăm đảo mong đợi lề luật người.

Ta là Chúa, Ta đã gọi con trong công lý, đã cầm lấy tay con, đã gìn giữ con, đã đặt con thành giao ước của dân, và nên ánh sáng của chư dân, để con mở mắt cho người mù, đưa ra khỏi tù những người bị xiềng xích, đưa ra khỏi ngục những người ngồi trong tối tăm".

Ðó là lời Chúa.

 

Ðáp Ca:   Tv 28, 1a và 2. 3ac-4. 3b và 9b-10

Ðáp: Chúa sẽ chúc phúc cho dân Người trong cảnh thái bình    (c. 11b).

Xướng:

1) Các con cái Thiên Chúa hãy dâng kính Chúa,
hãy dâng kính Chúa vinh quang xứng với danh Người;
hãy mang lễ phục thánh để thờ lạy Chúa.                                                       

2) Tiếng Chúa vang dội trên mặt nước,
Chúa ngự trên muôn ngàn sóng nước.
Tiếng Chúa phán ra trong uy quyền,
tiếng Chúa phán ra trong oai vệ.                                                                      

3) Thiên Chúa oai nghiêm làm cho sấm sét nổ ran,
và trong thánh đài của Chúa, mọi người kêu lên:
Vinh quang! Chúa ngự trị trong cơn hồng thuỷ,
và Chúa làm vua ngự trị tới muôn đời.                                                            Bài Ðọc II:    Cv 10, 34-38

"Chúa dùng Thánh Thần mà xức dầu tấn phong cho Người".

Trích sách Tông đồ Công vụ.

 

Trong những ngày ấy, Phêrô mở miệng nói rằng: "Quả thật, tôi nghiệm biết rằng Thiên Chúa không thiên tư tây vị, nhưng ở bất cứ xứ nào, ai kính sợ Người và thực hành sự công chính, đều được Người đón nhận. Thiên Chúa đã sai Lời Người đến cùng con cái Israel, loan tin bình an, nhờ Chúa Giêsu Kitô là Chúa muôn loài. Như anh em biết, điều đã xảy ra trong toàn cõi Giuđa, khởi đầu từ Galilêa, sau khi Gioan đã rao giảng phép rửa: ấy là Chúa Giêsu thành Nadarét. Thiên Chúa đã dùng Thánh Thần và quyền năng mà xức dầu tấn phong cho Người. Người đi qua mọi nơi, ban bố ơn lành và chữa mọi người bị quỷ ám, bởi vì Thiên Chúa ở với Người".

Ðó là lời Chúa.

 

Alleluia:   x. Mc 9, 7

Alleluia, alleluia! - Các tầng trời mở ra, tiếng Chúa Cha tuyên phán: "Này là Con Ta yêu dấu, hãy nghe lời Người". - Alleluia.Phúc Âm: Mc 1, 6b-11

"Con là Con yêu dấu của Cha, Con đẹp lòng Cha".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

 

Khi ấy, Gioan rao giảng rằng: "Có Ðấng đến sau tôi, nhưng quyền lực hơn tôi, tôi không xứng đáng cúi xuống cởi dây giày cho Người. Phần tôi, tôi đã rửa anh em trong nước, nhưng Người, Người sẽ rửa anh em trong Thánh Thần."

Và đã xảy ra là trong những ngày đó, Chúa Giêsu từ Nadarét xứ Galilêa đến và chịu phép rửa bởi Gioan ở sông Giođan. Khi vừa lên khỏi nước, Người liền thấy trời mở ra, thấy Thánh Thần như chim bồ câu ngự xuống trên mình. Và có tiếng từ trời phán: "Con là Con yêu dấu của Cha, Con đẹp lòng Cha".

Ðó là lời Chúa.

 

LỜI NGUYỆN GIÁO DÂNVì thương loài người tội lỗi, Chúa Cha đã ban Thánh Thần và tấn phong Chúa Giêsu làm Ðấng Cứu Thế chuộc tội chúng ta. Chúng ta vui mừng cảm tạ Chúa và tha thiết cầu xin.

1. Chúa Giêsu đã trao sứ mạng loan báo Tin Mừng cho Hội Thánh. Xin Thiên Chúa thương ban Thánh Thần, giúp Hội Thánh hoàn thành sứ mạng.

Xướng: Chúng con cầu xin Chúa!
Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

 

2. Chúa Giêsu được sai đến cứu chuộc mọi người. Nhưng đến nay mới có một phần ba nhân loại tin Chúa. Xin cho hai phần ba còn lại được nhìn biết và tin kính Chúa.

Xướng: Chúng con cầu xin Chúa!
Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

 

3. Hiện nay nhiều người xả thân loan báo Tin Mừng. Xin Chúa ban ơn giúp sức họ luôn bền đỗ hy sinh, để đạt được nhiều kết quả như ý Chúa muốn.

Xướng: Chúng con cầu xin Chúa!
Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

 

4. Chúa Giêsu chịu phép rửa để đi rao giảng Tin Mừng. Xin cho mọi người trong cộng đoàn chúng ta, những người đã lãnh Bí Tích Thánh Tẩy, nhiệt thành đem Chúa đến cho người khác.

Xướng: Chúng con cầu xin Chúa!
Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

Chủ tế: Lạy Chúa Cha toàn năng, Chúa đã cho Thánh Thần tấn phong Chúa Giêsu làm Ðấng Cứu Thế. Xin cũng ban Thánh Thần giúp chúng con làm chứng cho Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.