Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Chúa Nhật III Mùa Vọng Năm B

 

 

Chúa Nhật III Mùa Vọng  Năm A

 

 

Bài Ðọc I:   Is 61, 1-2a. 10-11

"Tôi hớn hở vui mừng trong Chúa".

Trích sách Tiên tri Isaia.

 

Thánh Thần Chúa ngự trên tôi: vì Chúa đã xức dầu cho tôi; Người đã sai tôi đem tin mừng cho người nghèo khó, băng bó những tâm hồn đau thương, báo tin ân xá cho những kẻ bị lưu đày, phóng thích cho những tù nhân, công bố năm hồng ân của Thiên Chúa.

Tôi hớn hở vui mừng trong Chúa, và lòng tôi hoan hỉ trong Chúa tôi, vì Người đã mặc cho tôi áo phần rỗi, và choàng áo công chính cho tôi, như tân lang đầu đội triều thiên, như tân nương trang sức bằng ngọc bảo. Như đất đâm chồi, như vườn nảy lộc, Chúa cũng làm phát sinh công chính và lời ca tụng trước mặt muôn dân.

Ðó là lời Chúa.

 

Ðáp Ca:    Lc 1, 46-48. 49-50. 53-54

Ðáp: Linh hồn tôi nhảy mừng trong Chúa   (Is 61, 10b).

Xướng:

1) Ðức Maria nói: Linh hồn tôi ngợi khen Chúa,
và thần trí tôi hoan hỉ trong Thiên Chúa,
Ðấng Cứu Ðộ tôi, vì Người đã nhìn đến phận hèn tớ nữ Người;
thực từ đây, thiên hạ muôn đời sẽ khen tôi có phước.                                    

2) Vì Ðấng đã làm cho tôi những điều trọng đại,
Người quyền năng, và danh Người là thánh.
Ðức từ bi Người từ đời nọ tới đời kia
dành cho những ai kính sợ Người.                                                                   

3) Kẻ đói khát, Người cho no đầy thiện hảo;
bọn giàu sang, Người đuổi về tay không.
Chúa đã nhận săn sóc Israel tôi tớ Chúa,
bởi nhớ lại lòng từ bi của Người.                                                                    Bài Ðọc II:   1 Tx 5, 16-24

"Thần trí, linh hồn và thể xác anh em được gìn giữ cho tới ngày Chúa đến".

Trích thơ thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gởi tín hữu Thêxalônica.

 

Anh em thân mến, anh em hãy vui mừng luôn. Hãy cầu nguyện không ngừng. Trong mọi việc, hãy cảm tạ Chúa. Vì đó là thánh ý Thiên Chúa về tất cả anh em trong Chúa Giêsu Kitô. Ðừng dập tắt Thánh Thần; đừng khinh khi các lời tiên tri, nhưng hãy nghiệm xét mọi sự, điều gì tốt hãy giữ lại. Hãy tránh xa sự dữ dưới mọi hình thức.

Xin chính Thiên Chúa bình an thánh hoá anh em toàn diện, để thần trí, linh hồn và thể xác anh em được gìn giữ toàn vẹn trong ngày Ðức Giêsu Kitô Chúa chúng ta ngự đến. Ðấng đã kêu gọi anh em, chính Người là Ðấng Trung Tín. Chính Người sẽ thực hiện.

Ðó là lời Chúa.

 

Alleluia:   Is 61, 1 (x. Lc 4, 18)

Alleluia, alleluia! - Thánh Thần Chúa ngự trên tôi. Người đã sai tôi đem tin mừng cho người nghèo khó. - Alleluia.Phúc Âm:   Ga 1, 6-8. 19-28

"Giữa các ngươi có một Ðấng mà các ngươi không biết".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

 

Có người đã được Chúa sai đến, tên là Gioan. Ông đến như chứng nhân để làm chứng về sự sáng, hầu mọi người nhờ ông mà tin. Ông không phải là sự sáng, nhưng ông chỉ làm chứng về sự sáng. Và đây là chứng của Gioan, khi những người Do-thái từ Giêrusalem sai các vị tư tế và các thầy Lêvi đến hỏi ông: "Ông là ai?" Ông liền tuyên xưng, ông không chối, ông tuyên xưng rằng: "Tôi không phải là Ðấng Kitô". Họ liền hỏi: "Thế là gì? Ông có phải là Elia chăng?" Gioan trả lời: "Tôi không phải là Elia". - "Hay ông là một đấng tiên tri?" Gioan đáp: "Không phải".

Họ liền bảo: "Vậy ông là ai, để chúng tôi trả lời cho những người sai chúng tôi. Ông tự xưng là ai?" Gioan đáp: "Tôi là tiếng kêu trong hoang địa: Hãy sửa cho ngay đường Chúa đi, như tiên tri Isaia đã loan báo".

Và có những người thuộc nhóm biệt phái cũng được sai đến. Họ hỏi Gioan rằng: "Nếu ông không phải là Ðức Kitô, cũng không phải là Elia hay một tiên tri, vậy tại sao ông làm phép rửa?" Gioan trả lời: "Tôi làm phép rửa trong nước; nhưng giữa các ngươi, có Ðấng mà các ngươi không biết. Ðấng ấy sẽ đến sau tôi, nhưng chính Ðấng ấy đã có trước tôi và tôi không xứng đáng cởi dây giày cho Người". Việc này xảy ra tại Bêtania, bên kia sống Giođan, nơi Gioan làm phép rửa.

Ðó là lời Chúa.

 

LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN


Thánh Phaolô bảo chúng ta vui mừng và cầu nguyện luôn, vì Chúa sắp đến cứu độ chúng ta. Trong niềm hân hoan chờ đón Chúa, chúng ta hiệp nhau khẩn nguyện.

1. Chúa giao cho Hội Thánh sứ mạng làm chứng Chúa cho nhân loại. Xin cho mọi thành phần Hội Thánh luôn chu toàn sứ mạng, bằng lời cầu nguyện và bằng gương sáng đời sống hằng ngày.

Xướng: Chúng con cầu xin Chúa!
Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!2. Chúa đã đến với loài người, nhưng nhiều người không tiếp nhận. Xin cho tất cả mọi người đều tin nhận Chúa Giêsu là Ðấng Cứu Thế, để được hưởng nhờ ơn cứu rỗi.

Xướng: Chúng con cầu xin Chúa!
Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!3. Thánh Phaolô khuyên bảo mọi người nghe theo Thánh Thần làm lành lánh dữ. Xin cho các Kitô hữu nhiệt tâm làm theo lời thánh nhân, để dọn đường cho Chúa đến.

Xướng: Chúng con cầu xin Chúa!
Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

4. Ngày lãnh nhận Bí Tích Rửa Tội và Thêm Sức, chúng ta đã được Thánh Thần xức dầu tấn phong làm chứng cho Chúa. Xin cho cộng đoàn chúng ta luôn tận tâm hoàn thành sứ mạng.

Xướng: Chúng con cầu xin Chúa!
Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

Chủ tế: Lạy Chúa, Chúa sai chúng con đi làm chứng cho Chúa. Xin cho chúng con luôn nhiệt tâm cầu nguyện, sống bác ái, và làm gương sáng cho mọi người nhìn biết tin kính Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.