Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Chúa Nhật 30 Thường Niên Năm C

 

 

Chúa Nhật 30 Thường Niên Năm C

 

 

Bài Ðọc I:   Hc 35, 15b-17. 20-22a

"Lời cầu nguyện của người khiêm nhường vọng lên tới các tầng mây".

Trích sách Huấn Ca.

 

Chúa là quan án, Người không xem sao vinh quang loài người. Chúa không vì nể kẻ nghịch với người nghèo khó, và Người nhậm lời kẻ bị áp bức kêu cầu. Người không khinh rẻ kẻ mồ côi khẩn nguyện, cũng không khinh rẻ người goá bụa, khi nó bày tỏ lời than van.

Nỗi hồn đắng cay, của lễ được nhận, và tiếng kêu oan kíp thấu tầng mây. Lời cầu nguyện của kẻ khiêm nhường vọng lên tới các tầng mây: nó sẽ không yên lòng cho đến khi lời nguyện nó đến nơi, và nó chẳng rút lui cho đến khi Ðấng Tối Cao đoái nhìn. Chúa sẽ không trì hoãn, Người sẽ xét đoán những người công chính và sẽ ra lời phán quyết.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca:   Tv 33, 2-3. 17-18. 19 và 28

Ðáp: Kìa người đau khổ cầu cứu và Chúa đã nghe  (c. 7a).

 

Xướng:

1) Tôi chúc tụng Thiên Chúa trong mọi lúc,
miệng tôi hằng liên lỉ ngợi khen Người.
Trong Thiên Chúa linh hồn tôi hãnh diện,
bạn nghèo hãy nghe và hãy mừng vui.                                                         

2) Thiên Chúa ra mặt chống người làm ác,
để tẩy trừ di tích chúng nơi trần ai.
Người hiền đức kêu cầu và Chúa nghe lời họ,
Người cứu họ khỏi mọi nỗi âu lo.                                                                

3) Thiên Chúa gần gũi những kẻ đoạn trường,
và cứu chữa những tâm hồn đau thương giập nát.
Thiên Chúa cứu chữa linh hồn tôi tớ của Người,
và phàm ai tìm đến nương tựa nơi Người,
người đó sẽ không phải đền bồi tội lỗi.                                                            

Bài Ðọc II:     2 Tm 4, 6-8. 16-18

"Từ đây triều thiên công chính đã dành cho cha".

Trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi Timôthêu.

 

Con thân mến, phần cha, cha đã già yếu, giờ ra đi của cha đã gần rồi. Cha đã chiến đấu trong trận chiến chính nghĩa, đã chạy đến cùng đường và đã giữ vững đức tin. Từ đây triều thiên công chính đã dành cho cha. Và trong ngày đó, Chúa là Ðấng phán xét chí công sẽ trao lại cho cha mũ triều thiên ấy; nhưng không phải cho cha mà thôi, mà còn cho những kẻ yêu mến trông đợi Người xuất hiện.

Lần đầu tiên cha đứng ra biện hộ cho cha, thì chẳng ai bênh đỡ cha, trái lại mọi người đều bỏ mặc cha: xin chớ chấp tội họ. Nhưng Chúa đã phù hộ cha và ban sức mạnh cho cha, để nhờ cha mà lời rao giảng được hoàn tất, và tất cả các Dân ngoại được nghe: vậy cha đã thoát khỏi miệng sư tử. Chúa đã giải thoát cha khỏi mọi sự dữ và cứu lấy cha để đưa vào nước Người trên trời. Nguyện chúc Người được vinh quang muôn đời! Amen.

Ðó là lời Chúa.

Alleluia:     Ga 14, 5

Alleluia, alleluia! - Chúa phán: "Thầy là đường, là sự thật và là sự sống; không ai đến được với Cha mà không qua Thầy". - Alleluia.

Phúc Âm:   Lc 18, 9-14

"Người thu thuế ra về được khỏi tội".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

 

Khi ấy, Chúa Giêsu nói dụ ngôn sau đây với những ai hay tự hào mình là người công chính và hay khinh bỉ kẻ khác: "Có hai người lên đền thờ cầu nguyện, một người biệt phái, một người thu thuế. Người biệt phái đứng thẳng, cầu nguyện rằng: 'Lạy Chúa, tôi cảm tạ Chúa vì tôi không như các người khác: tham lam, bất công, ngoại tình, hay là như tên thu thuế kia; tôi ăn chay mỗi tuần hai lần và dâng một phần mười tất cả các hoa lợi của tôi'. Người thu thuế đứng xa xa, không dám ngước mắt lên trời, đấm ngực và nguyện rằng: 'Lạy Chúa, xin thương xót con là kẻ có tội'. Ta bảo các ngươi: người này ra về được khỏi tội, còn người kia thì không. Vì tất cả những ai tự nâng mình lên, sẽ bị hạ xuống, và ai hạ mình xuống, sẽ được nâng lên".

Ðó là lời Chúa.
 

LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN


Chúa Giêsu dạy chúng ta hạ mình xuống để được Người nâng lên, chúng ta quyết tâm thực hành Lời Chúa và khẩn thiết kêu xin.

1. Hội Thánh luôn dạy bảo con cái sống khiêm nhường, nhìn nhận thân phận hèn mọn tội lỗi của mình để được Chúa thương tha thứ. Xin cho các Kitô hữu biết vâng nghe và làm theo lời Hội Thánh dạy.

Xướng: Chúng con cầu xin Chúa!
Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

2. Con người ngày càng tự cao tự đại, tin vào sức mình hơn tin cậy Chúa, gây bao thảm cảnh tương tàn tương sát đau khổ. Xin cho họ nhận biết thân phận hèn yếu của con người.

Xướng: Chúng con cầu xin Chúa!
Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

3. "Ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống". Xin cho chúng ta tránh xa thói kiêu căng tự đắc, sống khiêm nhường theo gương Chúa Giêsu, để được Thiên Chúa thương giúp phần hồn phần xác.

Xướng: Chúng con cầu xin Chúa!
Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

4. Cầu nguyện khiêm tốn sẽ được Chúa nhận lời. Xin cho cộng đoàn chúng ta biết cầu nguyện khiêm tốn như người thu thuế, để được Chúa thương tha tội và ban ơn lành hồn xác.

Xướng: Chúng con cầu xin Chúa!
Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

Chủ tế: Lạy Chúa, xin cho chúng con biết thân phận hèn mọn tội lỗi chúng con, để được Chúa thương nhận lời mỗi khi cầu nguyện.