Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Chúa Nhật 28 Thường Niên Năm C

 

 

Chúa Nhật 28 Thường Niên Năm C

 

 

Bài Ðọc I:    2 V 5, 14-17

"Naaman trở lại gặp người của Thiên Chúa và ông tuyên xưng Chúa".

Trích sách Các Vua quyển thứ hai.

 

Trong những ngày ấy, Naaman, quan lãnh binh của vua xứ Syria, xuống tắm bảy lần ở sông Giođan như lời tiên tri, người của Thiên Chúa dạy, da thịt ông lại trở nên tốt như da thịt của đứa trẻ, và ông được sạch.

Sau đó, ông và đoàn tuỳ tùng trở lại gặp người của Thiên Chúa. Ðến nơi, ông đứng trước mặt người của Thiên Chúa và nói: "Thật tôi biết không có Thiên Chúa nào khác trên hoàn vũ, ngoài một Thiên Chúa ở Israel. Vì thế, tôi xin ông nhận lấy phần phúc của tôi tớ ông".

Tiên tri trả lời rằng: "Có Chúa hằng sống, tôi đang đứng trước mặt Người: Thật tôi không dám nhận đâu". Naaman cố nài ép, nhưng tiên tri không nghe. Naaman nói thêm rằng: "Tuỳ ý ông, nhưng tôi xin ông ban phép cho tôi, là đầy tớ của ông, được chở một ít đất vừa sức hai con la chở được, vì từ nay ngoài Chúa, tôi tớ của ông sẽ chẳng dâng của lễ toàn thiêu hoặc hy lễ cho thần minh nào khác".

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca:   Tv 97, 1. 2-3ab. 3cd-4

Ðáp: Chúa đã công bố ơn cứu độ của Người trước mặt chư dân   (c. 2b).

 

Xướng:

1) Hãy ca tụng Chúa một bài ca mới,
vì Người đã làm nên những điều huyền diệu.
Tay hữu Người đã tạo cho Người cuộc chiến thắng,
cùng với cánh tay thánh thiện của Người.                                                     

2) Chúa đã công bố ơn cứu độ của Người;
trước mặt chư dân Người tỏ rõ đức công minh.
Người đã nhớ lại lòng nhân hậu
và trung thành để sủng ái nhà Israel.                                                             

3) Khắp nơi bờ cõi địa cầu đã nhìn thấy
ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta.
Toàn thể địa cầu hãy reo mừng Chúa,
hãy hoan hỉ, mừng vui và đàn ca!                                                                   

Bài Ðọc II:    2 Tm 2, 8-13

"Nếu chúng ta kiên tâm chịu đựng, chúng ta sẽ cùng thống trị với Ðức Kitô".

Trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi Timôthêu.

 

Con thân mến, con hãy nhớ rằng Chúa Giêsu Kitô bởi dòng dõi Ðavít, đã từ cõi chết sống lại, theo như Tin Mừng cha rao giảng. Vì Tin Mừng đó mà cha phải đau khổ đến phải chịu xiềng xích như một kẻ gian ác, nhưng lời của Thiên Chúa đâu có bị xiềng xích! Vì thế, cha cam chịu mọi sự vì những kẻ được tuyển chọn, để họ được hưởng ơn cứu độ cùng với vinh quang trên trời trong Ðức Giêsu Kitô.

Ðây cha nói thật: Nếu chúng ta cùng chết với Người, thì chúng ta cùng sống với Người. Nếu chúng ta kiên tâm chịu đựng, chúng ta sẽ cùng thống trị với Người. Nếu chúng ta chối bỏ Người, thì Người cũng sẽ chối bỏ chúng ta. Nếu chúng ta không tin Người, Người vẫn trung thành, vì Người không thể chối bỏ chính mình Người.

Ðó là lời Chúa.

Alleluia:    Lc 19, 38

Alleluia, alleluia! - Chúc tụng Ðức Vua, Ðấng nhân danh Chúa mà đến! Bình an trên trời và vinh quang trên các tầng trời! - Alleluia.

Phúc Âm:  Lc 17, 11-19

"Không thấy ai trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

 

Khi Chúa Giêsu đi lên Giêrusalem, Người đi qua biên giới Samaria và Galilêa. Khi Người vào một làng kia, thì gặp mười người phong cùi đang đứng ở đàng xa, họ cất tiếng thưa rằng: "Lạy Thầy Giêsu, xin thương xót chúng tôi". Thấy họ, Người bảo họ rằng: "Các ngươi hãy đi trình diện với các tư tế". Trong lúc họ đi đường, họ được lành sạch. Một người trong bọn họ thấy mình được lành sạch, liền quay trở lại, lớn tiếng ngợi khen Thiên Chúa, rồi đến sấp mình dưới chân Chúa Giêsu và tạ ơn Người, mà người ấy lại là người xứ Samaria.

Nhưng Chúa Giêsu phán rằng: "Chớ thì không phải cả mười người được lành sạch sao? Còn chín người kia đâu? Không thấy ai trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này". Rồi Người bảo kẻ ấy rằng: "Ngươi hãy đứng dậy mà về: vì lòng tin của ngươi đã cứu chữa ngươi".

Ðó là lời Chúa. 

LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN


Cám ơn Chúa là bổn phận của mọi người, nhứt là các Kitô hữu. Chúng ta quyết tâm cảm tạ Chúa hằng ngày và khẩn khoản cầu xin.

1. Hội Thánh là hiện thân Chúa Giêsu ở trần gian. Xin cho mọi thành phần Hội Thánh biết noi gương Chúa, thương yêu giúp đỡ người nghèo khổ bệnh tật hồn xác.

Xướng: Chúng con cầu xin Chúa!
Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!2. Sống ở đời ai cũng muốn bình an mạnh khỏe. Nhưng bệnh tật luôn làm cho con người khốn khổ bất hạnh. Xin Chúa thương phù trợ và cho nhiều người hảo tâm giúp đỡ.

Xướng: Chúng con cầu xin Chúa!
Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!3. Có thứ bệnh cùi khốn khổ hơn hết là tội lỗi. Xin cho các Kitô hữu biết lo chữa bệnh cùi thiêng liêng nầy, bằng cách xa lánh tội hằng ngày và lãnh bí tích hòa giải mỗi khi lầm lỗi.

Xướng: Chúng con cầu xin Chúa!
Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!4. "Một người trong bọn họ thấy mình được khỏi bệnh thì trở lại lớn tiếng tạ ơn và tôn vinh Chúa". Xin cho cộng đoàn chúng ta biết tôn vinh và tạ ơn Chúa luôn.

Xướng: Chúng con cầu xin Chúa!
Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

Chủ tế: Lạy Chúa, Chúa thương ban ơn cho chúng con hằng ngày. Xin cho chúng con biết cảm tạ và đền đáp ơn Chúa, bằng đời sống kính mến Chúa và thương giúp mọi người.