Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Chúa Nhật 27 Thường Niên Năm C

 

 

Chúa Nhật 27 Thường Niên Năm C

 

 

Bài Ðọc I:    Kb 1, 2-3; 2, 2-4

"Người công chính sẽ sống được nhờ trung tín".

Trích sách Tiên tri Khabacúc.

 

Lạy Chúa, con kêu cầu Chúa cho đến bao giờ mà Chúa không nghe? Con phải ức ép kêu lên cùng Chúa, mà Chúa không cứu con sao? Cớ sao Chúa tỏ cho con thấy sự gian ác và lao khổ, cướp bóc và bất lương trước mặt con? Dù có công lý, nhưng kẻ đối nghịch vẫn thắng.

Chúa đáp lại tôi rằng: "Hãy chép điều con thấy, hãy khắc nó vào tấm bảng, để đọc được dễ dàng. Bởi hình lạ còn xa, nó sẽ xuất hiện trong thời sau hết, và sẽ chẳng hư không. Nó kết duyên với ngươi, hãy chờ đợi nó, vì nó sẽ đến không trì hoãn. Chắc chắn nó sẽ đến, không sai. Người không có lòng ngay thì ngã gục, nhưng người công chính sẽ sống nhờ trung tín".

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca:    Tv 94, 1-2. 6-7. 8-9

Ðáp: Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng Người: "Các ngươi đừng cứng lòng!" (c. 8).

 

Xướng:

1) Hãy tới, chúng ta hãy reo mừng Chúa,
hãy hoan hô Ðá Tảng cứu độ của ta!
Hãy ra trước thiên nhan với lời ca ngợi,
chúng ta hãy xướng ca để hoan hô Người.                                                  

2) Hãy tiến lên, cúc cung bái và sụp lạy;
hãy quỳ gối trước nhan Chúa, Ðấng tạo thành ta.
Vì chính Người là Thiên Chúa của ta,
và ta là dân Người chăn dẫn,
là đoàn chiên thuộc ở tay Người.                                                             

3) Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng Người:
"Ðừng cứng lòng như ở Meriba,
như hôm ở Massa trong khu rừng vắng,
nơi mà cha ông các ngươi đã thử thách Ta;
họ đã thử Ta mặc dầu đã thấy công cuộc của Ta.                                         

Bài Ðọc II:   2 Tm 1, 6-8, 13-14

"Con chớ hổ thẹn làm chứng cho Chúa chúng ta".

Trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi cho Timô-thêu.

 

Con thân mến, cha khuyên con hãy làm sống lại ơn Thiên Chúa đã ban cho con do việc đặt tay của cha. Vì chưng, Thiên Chúa không ban cho chúng ta một thần khí nhát sợ, mà là thần khí dũng mạnh, bác ái và tiết độ. Vậy con chớ hổ thẹn làm chứng cho Chúa chúng ta, và cho cha nữa, là tù nhân của Người, nhưng con hãy đồng lao cộng tác với cha vì Tin Mừng, nhờ quyền năng của Thiên Chúa.

Con hãy lấy những lời lành lẽ phải, con đã nghe cha nói, làm mẫu mực trong đức tin và lòng mến nơi Ðức Giêsu Kitô. Con hãy cậy nhờ Thánh Thần là Ðấng ngự trong chúng ta mà gìn giữ kho tàng tốt đẹp.

Ðó là lời Chúa.

Alleluia:    Ga 10, 27

Alleluia, alleluia! - Chúa phán: "Con chiên Ta thì nghe tiếng Ta: Ta biết chúng và chúng theo Ta". - Alleluia.

Phúc Âm:   Lc 17, 5-10

"Nếu các con có lòng tin".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

 

Khi ấy, các Tông đồ thưa với Chúa Giêsu rằng: "Xin Thầy ban thêm lòng tin cho chúng con". Chúa liền phán rằng: "Nếu các con có lòng tin bằng hạt cải, thì dẫu các con khiến cây dâu này rằng: 'Hãy bứng rễ lên mà đi trồng dưới biển', nó liền vâng lời các con.

"Ai trong các con có người đầy tớ cày bừa hay chăn súc vật ngoài đồng trở về, liền bảo nó rằng: 'Mau lên, hãy vào bàn dùng bữa', mà trái lại không bảo nó rằng: 'Hãy lo dọn bữa tối cho ta, hãy thắt lưng và hầu hạ ta cho đến khi ta ăn uống đã, sau đó ngươi mới ăn uống'. Chớ thì chủ nhà có phải mang ơn người đầy tớ, vì nó đã làm theo lệnh ông dạy không? Thầy nghĩ rằng: Không. Phần các con cũng vậy, khi các con làm xong mọi điều đã truyền dạy các con, thì các con hãy nói rằng: 'Chúng tôi là đầy tớ vô dụng, vì chúng tôi đã làm điều chúng tôi phải làm'".

Ðó là lời Chúa. 

LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN


Chúa dạy chúng ta sống khiêm tốn và tin tưởng Chúa, chúng ta chân thành cám ơn Chúa và thành khẩn kêu xin.

1. Hội Thánh có sứ mạng dạy bảo con cái sống khiêm tốn và vững lòng tin cậy Chúa. Xin cho các vị Mục Tử trong Hội Thánh nhiệt thành chu toàn sứ mạng, bằng lời giảng dạy và gương sáng của mình.

Xướng: Chúng con cầu xin Chúa!
Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

2. Nhân loại càng ngày càng kiêu ngạo, cho rằng mình làm được tất cả mà không cần Thiên Chúa. Xin cho họ nhớ con người là tạo vật bất toàn bất lực Thiên Chúa đựng nên.

Xướng: Chúng con cầu xin Chúa!
Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

3. Nhiều người đang gặp khó khăn thử thách nặng nề. Xin cho họ biết tin tưởng phó thác vào Chúa, để được Chúa cứu giúp nâng đỡ.

Xướng: Chúng con cầu xin Chúa!
Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

4. Sống tin tưởng và luôn giữ lòng khiêm tốn sẽ được Chúa thương. Xin cho cộng đoàn chúng ta biết sống tin tưởng và khiêm tốn luôn.

Xướng: Chúng con cầu xin Chúa!
Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

Chủ tế: Lạy Chúa, xin ban thêm đức tin và lòng khiêm nhượng cho chúng con, để chúng con xứng đáng làm con cái Chúa và được Chúa thương ban ơn phù trợ chúng con.