Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Chúa Nhật 20 Thường Niên Năm C

 

 

Chúa Nhật 20 Thường Niên Năm C

 

 


Bài Ðọc I:     Gr 38, 4-6. 8-10

"Ngài đã sinh ra tôi làm người bất thuận sống trên vũ trụ".

Trích sách Tiên tri Giêrêmia.

 

Trong những ngày ấy, các thủ lãnh tâu vua rằng: "Chúng tôi xin bệ hạ cho lệnh giết người này, vì nó cố ý nói những lời làm lũng đoạn tinh thần chiến sĩ còn sống sót trong thành này và toàn dân. Thực sự tên này không tìm hoà bình cho dân, mà chỉ tìm tai hoạ". Vua Sêđêcia phán rằng: "Ðấy nó ở trong tay các ngươi, vì nhà vua không thể từ chối các ngươi điều gì". Họ liền bắt Giêrêmia và quăng xuống giếng của Melkia con Amêlec, giếng này ở trong sân khám đường, họ dùng dây thả Giêrêmia xuống giếng. Giếng không có nước, chỉ có bùn, nên ông Giêrêmia sa xuống bùn.

Abđêmêlech ra khỏi đền vua và đến tâu vua rằng: "Tâu bệ hạ, những người này chỉ toàn làm những điều ác đối với tiên tri Giêrêmia, họ ném ông xuống giếng cho chết đói dưới đó, vì trong thành hết bánh ăn". Vậy vua truyền dạy Abđêmêlech người Êthiôpi rằng: "Hãy đem ba mươi người ở đây theo ngươi, và kéo tiên tri Giêrêmia ra khỏi giếng trước khi ông chết".

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca:  Tv 39, 2. 3. 4. 18

Ðáp: Lạy Chúa, xin cấp tốc trợ phù con    (c. 14b).

 

Xướng:

1) Tôi đã cậy trông, tôi đã cậy trông ở Chúa,
Người đã nghiêng mình về bên tôi,
và Người đã nghe tiếng tôi kêu cầu.                                                             

2) Người đã kéo tôi ra khỏi hố diệt vong,
khỏi chỗ bùn nhơ;
Người đã đặt chân tôi trên đá cứng,
và đã làm vững bước chân tôi.                                                                      

3) Và Người đã đặt trong miệng tôi một bài ca mới,
bài ca mừng Thiên Chúa chúng ta;
nhiều người đã chứng kiến và tôn sợ,
và họ sẽ cậy trông vào Chúa.                                                                        

4) Phần con, khốn khổ cơ bần,
nhưng mà có Chúa ân cần chăm nom.
Người là Ðấng phù trợ và giải thoát con,
ôi lạy Chúa, xin Ngài đừng chậm trễ.                                                 

Bài Ðọc II:    Dt 12, 1-4

"Chúng ta hãy kiên quyết xông ra chiến trận đang chờ đợi ta".

Trích thư gửi tín hữu Do-thái.

 

Anh em thân mến, cả chúng ta, chúng ta cũng có một đoàn thể chứng nhân đông đảo như đám mây bao quanh, chúng ta hãy trút bỏ tất cả những gì làm cho chúng ta nặng nề và tội lỗi bao quanh chúng ta. Chúng ta hãy cương quyết xông pha chiến trận đang chờ đợi ta. Chúng ta hãy nhìn thẳng vào Ðức Giêsu, Ðấng khơi nguồn đức tin và làm cho nó nên hoàn tất; vì trông mong niềm vui đang chờ đón mình, Người đã chịu khổ giá, bất chấp sự hổ thẹn, và rồi lên ngự bên hữu ngai Thiên Chúa. Anh em hãy tưởng nghĩ đến Ðấng đã liều thân chịu cuộc tấn công dữ dội của những người tội lỗi vào chính con người của Ngài, ngõ hầu anh em khỏi mỏi mệt mà thất vọng. Vì chưng, trong khi chiến đấu với tội lỗi, anh em chưa đến nỗi phải đổ máu.

Ðó là lời Chúa.

Alleluia:Ga 8, 12

Alleluia, alleluia! - Chúa phán: "Ta là sự sáng thế gian, ai theo Ta sẽ được ánh sáng ban sự sống". - Alleluia.

Phúc Âm:     Lc 12, 49-53

"Thầy không đến để đem bình an, nhưng đem sự chia rẽ".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Thầy đã đến đem lửa xuống thế gian và Thầy mong muốn biết bao cho lửa cháy lên. Thầy phải chịu một phép rửa, và lòng Thầy khắc khoải biết bao cho đến khi hoàn tất. Các con tưởng Thầy đến để đem sự bình an xuống thế gian ư? Thầy bảo các con: không phải thế, nhưng Thầy đến để đem sự chia rẽ. Vì từ nay, năm người trong một nhà sẽ chia rẽ nhau, ba người chống lại hai, và hai người chống lại ba: cha chống đối con trai, và con trai chống đối cha; mẹ chống đối con gái, và con gái chống đối mẹ; mẹ chồng chống đối nàng dâu, và nàng dâu chống đối mẹ chồng".

Ðó là lời Chúa. 

LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN


Chúa Giêsu đem lửa tình yêu xuống thế gian cho mọi người biết yêu thương nhau. Chúng ta đồng thanh cảm tạ Chúa và tha thiết cầu nguyện.

1. Hội Thánh luôn kêu gọi mọi người thương yêu nhau, để được sống an vui hạnh phúc. Xin cho mọi người sẵn lòng làm theo lời Hội Thánh mời gọi.

Xướng: Chúng con cầu xin Chúa!
Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

2. Loài người đang sống bất hòa bất thuận, hận thù ghen ghét nhau. Xin cho họ biết yêu thương tha thứ nhau, để bình an hạnh phúc được tái lập khắp hoàn cầu.

Xướng: Chúng con cầu xin Chúa!
Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

3. Con người luôn gặp phải gian nan khốn khó. Xin cho các Kitô hữu biết nhìn lên Chúa Giêsu trên khổ giá mỗi khi bị thử thách, để được Người nâng đỡ ủi an.

Xướng: Chúng con cầu xin Chúa!
Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

4. Trên đường theo Chúa, nhiều khi chúng ta bị chống đối bách hại. Xin cho giáo hữu cộng đoàn chúng ta luôn can đảm lướt thắng tất cả, để trung thành bền đổ theo Chúa.

Xướng: Chúng con cầu xin Chúa!
Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con và mọi người biết làm theo Lời Chúa dạy, xóa bỏ hận thù ganh ghét nhau, để được sống bình an hạnh phúc.