Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Chúa Nhật 18 Thường Niên Năm C

 

 

Chúa Nhật 18 Thường Niên Năm C

 

 


Bài Ðọc I:    Gv 1, 2; 2, 21-23

"Ích gì cho người bởi mọi việc mình làm".

Trích sách Giảng Viên.

 

Giảng Viên đã dạy rằng: Hư không trên các sự hư không, hư không trên các sự hư không, và mọi sự đều hư không. Vì kẻ này làm việc vất vả trong sự khôn ngoan, hiểu biết và lo lắng, rồi phải để sự nghiệp lại cho người ở nhưng không, thì thật là hư không và tai hại lớn lao. Ích gì cho người bởi mọi việc mình làm mà phải chịu đau khổ cực lòng dưới phàm trần? Suốt ngày của họ đầy sự đau khổ gian truân, và ban đêm lại không được yên lòng, thế thì chẳng phải là hư không sao?

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 94, 1-2. 6-7. 8-9

Ðáp: Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng Người: các ngươi đừng cứng lòng    (c. 8).

Xướng:

1) Hãy tới, chúng ta hãy reo mừng Chúa,
hãy hoan hô Ðá Tảng cứu độ của ta!
Hãy ra trước thiên nhan với lời ca ngợi,
chúng ta hãy xướng ca để hoan hô Người.                                                      

2) Hãy tiến lên, cúc cung bái và sụp lạy,
hãy quỳ gối trước nhan Chúa, Ðấng tạo thành ta.
Vì chính Người là Thiên Chúa của ta,
và ta là dân Người chăn dẫn,
là đoàn chiên thuộc ở tay Người.                                                                 

3) Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng Người:
"Ðừng cứng lòng như ở Mêriba,
như hôm ở Massa trong khu rừng vắng,
nơi mà cha ông các ngươi đã thử thách Ta,
họ đã thử Ta mặc dầu đã thấy công cuộc của Ta".                                        

Bài Ðọc II:    Cl 3, 1-5, 9-11

"Anh em hãy tìm những sự trên trời, nơi Ðức Kitô ngự".

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côlôxê.

 

Anh em thân mến, nếu anh em đã sống lại với Ðức Kitô, anh em hãy tìm những sự trên trời, nơi Ðức Kitô ngự bên hữu Thiên Chúa. Anh em hãy nghĩ đến những sự trên trời, chứ đừng nghĩ đến những sự dưới đất. Vì anh em đã chết, và sự sống anh em được ẩn giấu với Ðức Kitô trong Thiên Chúa. Khi Ðức Kitô là sự sống anh em xuất hiện, bấy giờ anh em sẽ xuất hiện với Người trong vinh quang. Vậy còn sống trên địa cầu, anh em hãy kiềm chế các chi thể anh em, là sự gian dâm, ô uế, dục tình, đam mê xấu xa và hà tiện, tức là sự thờ phượng thần tượng.

Anh em chớ nói dối với nhau; anh em hãy lột bỏ người cũ cùng các việc làm của nó, và mặc lấy người mới, con người được đổi mới theo hình ảnh của Ðấng đã tạo thành nó: ở đấy không còn là dân ngoại và Do-thái, chịu phép cắt bì hay không chịu phép cắt bì, người man rợ hay người Scytha, nô lệ hay tự do nữa, nhưng mọi sự và trong mọi sự có Ðức Kitô.

Ðó là lời Chúa.

Alleluia:   Mt 4, 4b

Alleluia, alleluia! - Người ta sống không nguyên bởi bánh, nhưng bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra. - Alleluia.

Phúc Âm:     Lc 12, 13-21

"Những của ngươi tích trữ sẽ để lại cho ai?"

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

 

Khi ấy, có người trong đám đông thưa cùng Chúa Giêsu rằng: "Lạy Thầy, xin Thầy bảo anh tôi chia gia tài cho tôi". Người bảo kẻ ấy rằng: "Hỡi người kia, ai đã đặt Ta làm quan xét, hoặc làm người chia gia tài cho các ngươi?" Rồi Người bảo họ rằng: "Các ngươi hãy coi chừng, giữ mình tránh mọi thứ tham lam: vì chẳng phải sung túc mà đời sống được của cải bảo đảm cho đâu".

Người lại nói với họ thí dụ này rằng: "Một người phú hộ kia có ruộng đất sinh nhiều hoa lợi, nên suy tính trong lòng rằng: 'Tôi sẽ làm gì đây, vì tôi còn chỗ đâu mà tích trữ hoa lợi?' Ðoạn người ấy nói: 'Tôi sẽ làm thế này, là phá các kho lẫm của tôi mà xây những cái lớn hơn, rồi chất tất cả lúa thóc và của cải tôi vào đó, và tôi sẽ bảo linh hồn tôi rằng: "Hỡi linh hồn, ngươi có nhiều của cải dự trữ cho nhiều năm: ngươi hãy nghỉ ngơi, ăn uống vui chơi đi". Nhưng Thiên Chúa bảo nó rằng: 'Hỡi kẻ ngu dại, đêm nay người ta sẽ đòi linh hồn ngươi, thế thì những của ngươi tích trữ sẽ để lại cho ai?' Vì kẻ tích trữ của cải cho mình mà không làm giàu trước mặt Chúa thì cũng vậy".

Ðó là lời Chúa. 


LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN


Chúa Giêsu bảo mọi người lo làm việc lành phúc đức để bảo đảm cho hạnh phúc thiên đàng. Chúng ta chân thành cảm tạ Chúa và tha thiết cầu nguyện.

1. Chúa Giêsu sống nghèo khó cho loài người được giàu có. Xin cho các thành phần Hội Thánh biết sống nghèo theo gương Chúa, để phục vụ mọi người hữu hiệu hơn.

Xướng: Chúng con cầu xin Chúa!
Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

2. "Phúc thay ai có tinh thần nghèo khó, vì Nước Trời là của họ". Xin cho các Kitô hữu luôn làm theo Lời Chúa dạy, để bảo đảm được phần thưởng Nước Trời.

Xướng: Chúng con cầu xin Chúa!
Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

3. Tiền của không đem lại hạnh phúc thật cho con người. Xin cho mọi người biết khôn ngoan dùng nó vì lợi ích cho mình và người khác.

Xướng: Chúng con cầu xin Chúa!
Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

4. Làm giàu trước mặt Chúa là sốt sắng thờ phượng Chúa và thương giúp mọi người. Xin cho các tín hữu cộng đoàn chúng ta biết làm giàu như thế hằng ngày.

Xướng: Chúng con cầu xin Chúa!
Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa thương dạy chúng con siêng năng làm việc lành để tích trữ kho tàng trên trời. Chúng con hết lòng cám ơn Chúa. Xin giúp sức chúng con luôn thực hiện Lời Chúa dạy.