Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Chúa Nhật 12 Thường Niên Năm C

 

 

Chúa Nhật 12 Thường Niên Năm C

 

 

Bài Ðọc I:    Dcr 12, 10-11

"Họ sẽ nhìn thấy Ðấng họ đã đâm thâu qua".

Trích sách Tiên tri Dacaria.

 

Ðây Chúa phán: "Ta sẽ gieo rắc tinh thần ân phúc và cầu nguyện trên nhà Ðavít và trên dân cư Giêrusalem. Họ sẽ ngước mắt nhìn Ta, Ðấng họ đã đâm thâu qua: họ sẽ khóc than người, như khóc than con một, họ sẽ thương tiếc người như quen thương tiếc đứa con đầu lòng đã chết.

Trong ngày đó, tại Giêrusalem sẽ có tiếng khóc than to lớn, như khóc than Ađadremmon trong cánh đồng Magêđđô".

Ðó là lời Chúa.

 Ðáp Ca:  Tv 62, 2. 3-4. 5-6. 8-9

Ðáp: Lạy Chúa là Thiên Chúa con, linh hồn con khát khao Chúa (c. 2b).

 

Xướng:

1) Ôi lạy Chúa, Chúa là Thiên Chúa của con,
con thao thức chạy kiếm Ngài. Linh hồn con khát khao,
thể xác con mong đợi Chúa con,
như đất héo khô, khát mong mà không gặp nước!                                     

2) Con cũng mong được chiêm ngưỡng thiên nhan ở thánh đài,
để nhìn thấy quyền năng và vinh quang của Chúa.
Vì ân tình của Ngài đáng chuộng hơn mạng sống,
miệng con sẽ xướng ca ngợi khen Ngài.                                                    

3) Con sẽ chúc tụng Ngài như thế trọn đời con,
con sẽ giơ tay kêu cầu danh Chúa.
Hồn con được no thoả dường như bởi mỹ vị cao lương,
và miệng con ca ngợi Chúa với cặp môi hoan hỉ.                                         

4) Vì Chúa đã ra tay trợ phù con,
để con được hoan hỉ núp trong bóng cánh của Ngài.
Linh hồn con bám thân vào Chúa,
và tay hữu Chúa nâng đỡ người con.                                                           

Bài Ðọc II:   Gl 3, 26-29

"Anh em đã chịu phép rửa tội, nên anh em đã mặc lấy Ðức Kitô".

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Galata.

 

Anh em thân mến, tất cả anh em đều là con cái Thiên Chúa nhờ tin vào Ðức Giêsu Kitô. Vì chưng tất cả anh em đã chịu phép rửa tội trong Ðức Kitô, nên anh em đã mặc lấy Ðức Kitô. Nay không còn phân biệt người Do-thái và Hy-lạp, người nô lệ và tự do, người nam và người nữ: vì tất cả anh em là một trong Ðức Giêsu Kitô. Nhưng nếu anh em thuộc về Ðức Kitô, thì anh em là dòng dõi Abraham, những kẻ thừa tự như lời đã hứa.

Ðó là lời Chúa.

Alleluia:       Ga 14, 23

Alleluia, alleluia! - Chúa phán: "Nếu ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và Chúng Ta sẽ đến và ở trong người ấy". - Alleluia.

Phúc Âm:   Lc 9, 18-24

"Thầy là Ðấng Kitô của Thiên Chúa. Con Người phải chịu nhiều đau khổ".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

 

Việc xảy ra là khi Chúa Giêsu cầu nguyện riêng một nơi, và có các môn đệ ở với Người, thì Người hỏi các ông rằng: "Những đám dân chúng bảo Thầy là ai?" Các ông thưa rằng: "Người thì bảo là Gioan Tẩy Giả, kẻ khác lại cho là Êlia, còn người khác thì cho là một trong các tiên tri thời xưa đã sống lại". Người lại hỏi các ông rằng: "Phần các con, các con bảo Thầy là ai?" Simon Phêrô thưa rằng: "Thầy là Ðấng Kitô của Thiên Chúa". Và Người ngăn cấm các ông không được nói điều đó với ai mà rằng: "Con Người phải chịu nhiều đau khổ, bị các kỳ lão, các thượng tế, và các luật sĩ từ bỏ và giết chết, nhưng ngày thứ ba sẽ sống lại".

Người lại phán cùng mọi người rằng: "Ai muốn theo Ta, hãy từ bỏ mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo Ta. Vì kẻ nào muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất nó. Còn kẻ nào mất mạng sống mình vì Ta, thì sẽ cứu được mạng sống mình".

Ðó là lời Chúa.
 

LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN


Chúa Giêsu là Ðấng Cứu Thế Chúa Cha sai đến chuộc tội loài người. Với niềm tri ân cảm tạ, chúng ta khẩn khoản nài xin.

1. Chúa nhờ Hội Thánh tiếp tục công cuộc cứu rỗi của Người ở trần gian. Xin cho mọi thành phần Hội Thánh nhiệt thành chu toàn sứ mạng, bằng lời rao giảng, lời cầu nguyện và việc bác ái hy sinh hằng ngày.

Xướng: Chúng con cầu xin Chúa!
Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

2. Nhiều người hiện nay ham chuộng của cải, danh vọng thú vui hơn ơn cứu rỗi của Chúa. Xin Chúa thương soi lòng mở trí cho họ nhận biết, chỉ có Chúa là hạnh phúc chân thật cho con người.

Xướng: Chúng con cầu xin Chúa!
Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

3. "Thầy là Ðấng Kitô của thiên Chúa". Xin cho mọi người nhìn biết Ðức Kitô là Ðấng Cứu Thế duy nhất của loài người, để được hưởng nhờ ơn cứu rỗi của Người.

Xướng: Chúng con cầu xin Chúa!
Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

4. "Ai muốn theo Ta, phải từ bỏ mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo". Xin cho giáo hữu xứ đạo chúng ta can đảm bước theo con đường thương khó với Chúa Kitô, để được sống lại hưởng phúc muôn đời.

Xướng: Chúng con cầu xin Chúa!
Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

Chủ tế: Lạy Chúa, chúng con hết lòng cám ơn Chúa đã cho Con Chúa chịu chết và sống lại chuộc tội chúng con. Xin giúp chúng con đi theo con đường tử nạn của người, để cũng được sống lại vinh hiển với Người.