Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Chúa Nhật 11 Thường Niên Năm C

 

 

Chúa Nhật 11 Thường Niên Năm C

 

 

Bài Ðọc I:   2 Sm 12, 7-10. 13

"Chúa cũng đã tha tội cho vua rồi và vua sẽ không phải chết".

Trích sách Samuel quyển thứ hai.

 

Trong những ngày ấy, Nathan thưa cùng Ðavít rằng: "Ngài chính là người đó". Chúa là Thiên Chúa Israel phán rằng: "Ta đã xức dầu phong cho ngươi làm vua Israel và đã cứu ngươi khỏi tay Saolê. Ta đã ban cho ngươi nhà của chủ ngươi, trao cả cung phi của chủ ngươi vào lòng ngươi. Và tặng cho ngươi nhà Israel và Giuđa. Nếu bấy nhiêu đó còn ít, Ta cho ngươi thêm nhiều nữa. Vậy tại sao ngươi khinh thường lời Chúa mà làm điều gian ác trước mặt Ta? Ngươi đã dùng gươm giết Uria người Hêthê và bắt vợ y làm vợ mình, ngươi còn dùng gươm con cái Ammon mà giết y nữa. Do đó, lưỡi gươm sẽ không rời khỏi dòng dõi ngươi cho đến muôn đời, vì ngươi đã khinh dể Ta, và cướp vợ của Uria người Hêthê làm vợ mình". Ðavít liền nói với Nathan rằng: "Trẫm đã phạm tội cùng Chúa". Nathan thưa lại Ðavít rằng: "Chúa cũng đã tha tội cho vua rồi, và vua sẽ không phải chết".

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca:   Tv 31, 1-2. 5. 7. 11

Ðáp: Lạy Chúa, Chúa đã tha thứ tội lỗi cho con (c. 5c).

 

Xướng:

1) Phúc thay người được tha thứ lỗi lầm,
và tội phạm của người được ơn che đậy!
Phúc thay người mà Chúa không trách cứ lỗi lầm,
và trong lòng người đó chẳng có mưu gian.                                                 

2) Tôi xưng ra cùng Chúa tội phạm của tôi,
và lỗi lầm của tôi, tôi đã không che giấu.
Tôi nói: Tôi thú thực cùng Chúa điều gian ác của tôi,
và Chúa đã tha thứ tội lỗi cho tôi.  Ðáp.

3) Chúa là chỗ dung thân, Chúa giữ tôi khỏi điều nguy khổ,
Chúa đùm bọc tôi trong niềm vui ơn cứu độ. Ðáp.

4) Chư vị hiền nhân, hãy vui mừng hân hoan trong Chúa,
và mọi người lòng ngay hãy hớn hở reo mừng!                                           

Bài Ðọc II:   Gl 2, 16. 19-21

"Không phải tôi sống, mà là chính Ðức Kitô sống trong tôi".

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Galata.

 

Anh em thân mến, anh em biết rằng con người được công chính hoá không phải do các việc làm của lề luật dạy, nhưng chỉ là nhờ lòng tin vào Ðức Giêsu Kitô. Nên chúng ta đã tin vào Ðức Giêsu Kitô để được công chính hoá do lòng tin vào Ðức Kitô, chớ không phải do các việc làm của lề luật dạy. Do đó, không một ai được công chính hoá do các việc làm của lề luật dạy. Quả vậy, phần tôi, chính do lề luật mà tôi đã chết cho lề luật, để được sống cho Thiên Chúa. Tôi đã chịu đóng đinh vào thập giá làm một với Ðức Kitô. Tôi sống, nhưng không phải tôi sống, mà là chính Ðức Kitô sống trong tôi. Hiện giờ tôi sống trong thân xác, là tôi sống trong lòng tin vào Con Thiên Chúa, Ðấng đã yêu mến tôi và đã phó mình vì tôi. Tôi không loại bỏ ơn Thiên Chúa. Nhưng nếu có sự công chính nào bởi lề luật, thì quả thực Ðức Kitô đã chết cách luống công.

Ðó là lời Chúa.

Alleluia:    Lc 19, 38

Alleluia, alleluia! - Chúc tụng Ðức Vua, Ðấng nhân danh Chúa mà đến, bình an trên trời, và vinh quang trên các tầng trời. - Alleluia.

Phúc Âm:   Lc 7, 36-50 {hoặc Lc 7, 36 - 8, 3}

"Tội bà rất nhiều mà đã được tha rồi, vì bà đã yêu mến nhiều".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

 

Khi ấy, có một người biệt phái kia mời Chúa Giêsu đến dùng bữa với mình; Người vào nhà người biệt phái và vào bàn ăn. Chợt có một người đàn bà tội lỗi trong thành, nghe biết Người đang dùng bữa trong nhà người biệt phái, liền mang đến một bình bạch ngọc đựng thuốc thơm. Bấy giờ bà đứng phía chân Người khóc nức nở, nước mắt ướt đẫm chân Người, bà lấy tóc lau, rồi hôn chân và xức thuốc thơm. Thấy thế, người biệt phái đã mời Người nghĩ thầm rằng: "Nếu ông này là tiên tri thì phải biết người đàn bà đang động đến mình là ai và thuộc hạng người nào: là một người tội lỗi". Nhưng Chúa Giêsu lên tiếng bảo ông rằng: "Hỡi Simon, Tôi có điều muốn nói với ông". Simon thưa: "Xin Thầy cứ nói".

- "Một người chủ nợ có hai con nợ, một người nợ năm trăm đồng, người kia nợ năm mươi. Vì cả hai không có gì trả, nên chủ nợ tha cho cả hai. Vậy trong hai người đó, người nào sẽ yêu chủ nợ nhiều hơn?" Simon đáp: "Tôi nghĩ là kẻ đã được tha nhiều hơn". Chúa Giêsu bảo ông: "Ông đã xét đoán đúng". Và quay lại phía người đàn bà, Người bảo Simon: "Ông thấy người đàn bà này chứ? Tôi đã vào nhà ông, ông đã không đổ nước rửa chân Tôi; còn bà này đã lấy nước mắt rửa chân Tôi, rồi lấy tóc mình mà lau. Ông đã không hôn chào Tôi, còn bà này từ lúc vào không ngớt hôn chân Tôi. Ông đã không xức dầu trên đầu Tôi, còn bà này đã lấy thuốc thơm xức chân Tôi. Vì vậy, Tôi bảo ông, tội bà rất nhiều mà đã được tha rồi, vì bà đã yêu mến nhiều. Kẻ được tha ít, thì yêu mến ít".

Rồi Người bảo người đàn bà: "Tội con đã được tha rồi". Những người đồng bàn liền nghĩ trong lòng rằng: "Ông này là ai mà lại tha tội được?" Và Người nói với người đàn bà: "Ðức tin con đã cứu con, con hãy về bình an".

{Sau đó Người rảo qua các thành thị và xóm làng, giảng dạy và loan báo Nước Thiên Chúa. Có nhóm Mười Hai cùng đi với Người, cũng có cả mấy người phụ nữ đã được chữa khỏi tà thần và bệnh tật: Maria gọi là Mađalêna, đã được chữa khỏi bảy quỷ ám, Gioanna vợ của Cusa viên quản lý của Hêrôđê, Susanna và nhiều bà khác: họ đã lấy của cải mình mà giúp Người.}

Ðó là lời Chúa.
LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN

 

Thiên Chúa là Ðấng giàu lòng thương xót và tha thứ. Chúng ta thành tâm cảm tạ Chúa và tha thiết cầu nguyện.

1. Chúa Giêsu đã trao quyền tha bắt tội cho Hội Thánh. Xin cho các vị Mục Tử biết noi gương Chúa, sẵn sàng tha thứ lỗi lầm cho mọi người, nhất là những người thành tâm sám hối và tin mến Chúa.

Xướng: Chúng con cầu xin Chúa!
Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

2. Nhiều người ngày nay không ý thức tội lỗi, chẳng nhìn nhận thân phận hèn yếu của mình. Xin cho họ khiêm tốn nhận biết tội lỗi của mình mà ăn năn sám hối.

Xướng: Chúng con cầu xin Chúa!
Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

3. Trong đời sống Kitô hữu, không gì an vui hạnh phúc cho bằng có được tâm hồn trong sạch. Xin Chúa thương ban ơn giúp sức chúng ta giữ mình sạch tội luôn.

Xướng: Chúng con cầu xin Chúa!
Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

4. Chúa là Ðấng giàu lòng thương xót và tha thứ. Xin cho cộng đoàn chúng ta biết noi gương Chúa, sẵn sàng tha thứ lỗi lầm anh chị em, để được Chúa thương tha tội chúng ta.

Xướng: Chúng con cầu xin Chúa!
Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

Chủ tế: Lạy Chúa, Chúa thương tha tội chúng con. Chúng con chân thành cảm tạ Chúa. Xin cho chúng con luôn thương yêu tha thứ lỗi lầm cho anh chị em chúng con.