Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

VHTK Ô Chữ Cuộc Đời Thánh Phao Lô

Tác giả: 
Nguyễn Thái Hùng

VUI HỌC THÁNH KINH
Ô CHỮ CUỘC ĐỜI THÁNH PHAOLÔ


 


 

 

 

 

Những gợi ý
Ô CHỮ CUỘC ĐỜI THÁNH PHAOLÔ

 

 

01. Thư ký của Thánh Phaolô khi chép bức thư của Ngài gởi cho tín hữu Rôma tên là gì ? (Rm 16,22)

 

02. Đại đội trưởng của con thuyền đưa tù nhân về Lamã, trong đó có thánh Phaolô, tên là gì ? (Cv 27,1-41)

 

03. Người tráng niên đã chứng kiến những người Dothái ném đá thánh Têphanô là ai ? (Cv 7,58)

 

04. Vợ của Vua Ácrippa đã gặp thánh Phaolô tại Xêdarê tên là gì ? (Cv 25,13-27)

 

05. Ở Athêna, trên đồi Arê, thánh Phaolô đã loan báo cho mọi người biết Đấng mà họ thờ kính là : Thiên Chúa, Đấng tạo thành vũ trụ và vạn vật. Một người phụ nữ này đã tin theo. Người phụ nữ này tên là gì ? (Cv 17,16-34).

 

06. Ở Lýtra, sau khi một người què từ khi lọt lòng mẹ được chữa lành, dân chúng đã gọi thánh Phaolô là thần Hécmê thánh Banaba là thần gì ? (Cv 14,8-22 )

 

07. Người nô lệ của ông Philêmon được thánh phaolô rửa tội tên là gì ? (Plm 1…)

 

08. Hòn đảo mà con thuyền của thánh Phaolô dạt vào gọi là gì ? (Cv 28,7-10)

 

09. Tổng trấn thời Thánh Phaolô bị giam và xét xử là ai ? (Tổng trấn Giuđêa) từ năm 52-60)(Cv 23,23-24,27)

 

10. Ngôn sứ đã tiên báo thánh Phaolô sẽ bị trói và nộp vào tay dân ngoại tên là gì ? (Cv 21,10…)

 

11. Gia đình đầu tiên được thánh Phaolô rửa tội tại Akhaia tên là gì ? (1Cor 1,16 & 16,15)

 

12. Cậu bé được thánh Phaolô làm cho sống lại tại thành Troa tên là gì ? (Cv 20,7-12)

 

13. Thánh Phaolô bị giam giử, xét xử và được chuyển về Rôma dưới thời vua nào cai trị tại Giêrusalem ? (x.Cv 25,1-27)

 

14. Ông chủ của anh Ônêximô được thánh Phaolô gởi gắm người nô lệ mà ngài đã rửa tội tên là gì ? (Plm 1..)

 

15. Người môn đệ đã gặp thánh Phaolô tại Đamát sau khi ngài bị ngã ngựa tên là gì ? (Cv 9,10-17)

 

16. Người môn đệ yêu dấu của thánh Phaolô là ai ?

 

17. Tên gọi khác của Bagiêsu người phù thuỷ ở đảo Síp là gì ? (Cv 13,4-12)

 

18. Người mang quà của tín hữu Philipphê đến cho Thánh Phaolô khi ngài bị giam giữ tại Rôma tên là gì ? (Pl 4,18-20)

 

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì ?
 


NGUYỄN THÁI HÙNG

 


Lời giải đáp
VUI HỌC THÁNH KINH
Ô CHỮ  CUỘC ĐỜI THÁNH PHAOLÔ

 

01. Ông Técxiô (Rm 16,22)
02. Ông Giuliô (Cv 27,1-41)
03. Saolô (Cv 7,58)
04. Bà Bécnikê (Cv 25,13-27)
05. Bà Đamari (Cv 17,16-34).
06. Thần Dớt (Cv 14,8-22 )
07. Anh Ônêximô (Plm 1…)
08. Đảo Manta (Cv 28,7-10)
09. Tổng trấn Phêlích (Tổng trấn Giuđêa) từ năm 52-60)(Cv 23,23-24,27)
10. Ngôn sứ Agabô (Cv 21,10…)
11. Gia đình Têphana (1Cor 1,16 & 16,15)
12. Cậu bé Êutykhô (Cv 20,7-12)
13. Vua Hêrôđê Ácríppa II (x.Cv 25,1-27)
14. Ông Philêmon (Plm 1..)
15. Ông Khanania (Cv 9,10-17)
16. Anh Timôthê.
17. Êlyma (Cv 13,4-12)
18. Ông Êpáprôđitô (Pl 4,18-20)

 

Hàng dọc: CUỘC ĐỜI THÁNH PHAOLÔ

 

NGUYỄN THÁI HÙNG