Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Tôn Vinh Ba Ngôi (TTT)

Tác giả: 
Trầm Thiên Thu

 

 

TÔN VINH BA NGÔI


Con nhẹ đặt tay lên trán
Tôn vinh Ngôi Cha toàn năng
Đã tác tạo nên vạn vật
Đất trời bỗng hóa vô thường


Con nhẹ đặt tay lên ngực
Tôn vinh Ngôi Con yêu thương
Nhập thể, hiến thân chịu chết
Cứu độ con vì xót thương


Con đặt tay lên vai phải
Và đặt lên vai trái này
Tôn vinh Ngôi Ba chí ái
Hằng ngày thánh hóa con đây


            Nhân danh Ba Ngôi Một Chúa
            Con tạ ơn muôn Hồng ân
            Xin cho mọi người hiệp nhất
            Luôn sống yêu thương thành tâm

 


TRẦM THIÊN THU
Lễ Chúa Ba Ngôi – 2012