Home
Printer-friendly versionSend by email
-A A +A

Nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần

Tác giả: 
Trích trong “Manna”

 

 

Nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần

 

 

Ước gì chúng ta biết in dấu ấn Chúa Ba Ngôi trên cuộc đời ta, trên thế giới chúng ta đang sống.

 

 

"Nếu bạn đi khắp cùng trời cuối đất, bạn sẽ gặp những dấu vết của Thiên Chúa. Nếu bạn đi thẳng vào cung lòng bạn, bạn sẽ gặp chính Thiên Chúa."

 

Nhiều người đã gặp thấy Ngài nhờ chiêm niệm suy tư. Nhưng con người không thể biết hết về Thiên Chúa, cũng không thể mô tả cho đủ về Ngài. Có những thiếu sót, vụng về và đôi khi sai lạc.

 

Ai có thể giúp ta thấy được khuôn mặt thực của Thiên Chúa? Ai sẽ chỉ cho ta con đường để gặp gỡ Ngài? Phải chăng là Đấng ở nơi cung lòng Thiên Chúa, Đấng ấy chính là Đức Giêsu, Ngôi Lời nhập thể.

 

Nhờ Đức Giêsu mà mầu nhiệm Thiên Chúa được vén mở, nhờ Ngài mà chúng ta biết có một Thiên Chúa duy nhất trong ba Ngôi Vị là Cha, Con và Thánh Thần. Ba Ngôi khác nhau nhưng là cùng một Thiên Chúa. Thiên Chúa là Tình Yêu, Ngài duy nhất nhưng không đơn độc: "Ta và Cha là một" (Ga 14,10), và "Ta ở trong Cha và Cha ở trong Ta" (Ga 16,15).

 

Tình yêu khăng khít giữa Cha và Con là Thánh Thần. Trong niềm hạnh phúc sung mãn, Ba Ngôi đã dựng nên con người giống hình ảnh mình và muốn đưa con người đi vào hiệp thông với Thiên Chúa.

 

"Đến với Chúa Cha, nhờ Chúa Con và trong Chúa Thánh Thần": đó là hành trình thiêng liêng của mọi Kitô hữu.

 

Chúng ta cần ý thức về sự hiện diện của Ba Ngôi ở trong ta. "Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và Chúng Ta sẽ đến và cư ngụ nơi người ấy" (Ga 14,23). "Cha sẽ ban cho anh em một Đấng Phù Trợ khác để Ngài ở với anh em luôn mãi" (Ga 14,16).

 

Chúng ta cần có mối tương quan riêng với từng Ngôi!

Chúa Cha, Đấng hằng làm việc để duy trì vũ trụ, con người.

Chúa Con, Đấng cứu chuộc nhân loại bằng hy sinh mạng sống.

Chúa Thánh Thần, Đấng thánh hóa và dẫn dắt Giáo Hội.

 

Sống mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi là sống hiệp thông và chia sẻ, là ở lại trong Tình Yêu vì "ai ở trong Tình Yêu thì ở lại trong Thiên Chúa và Thiên Chúa ở lại trong người ấy" (1Ga  4,16).

 

Mỗi ngày chúng ta làm dấu nhiều lần trên thân xác: "Nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần". Ước gì chúng ta cũng biết in dấu ấn Chúa Ba Ngôi trên cuộc đời ta, trên thế giới chúng ta đang sống.

 

Chúng ta đã được chịu Phép Rửa nhân danh Chúa Ba Ngôi, nhưng làm Phép Rửa cho muôn dân vẫn còn là ước mơ mà Đức Giêsu đã và đang mời gọi ta thực hiện.

 

***

 

Lạy Chúa Ba Ngôi, Ngài là mẫu mực của tình yêu tinh ròng, xin cho con trở nên tình yêu cho trái tim khô cằn của thế giới hôm nay. Xin dạy con biết yêu như Chúa yêu, biết sống nhờ và sống cho tha nhân, biết quảng đại cho đi và khiêm nhường nhận lãnh.

 

Lạy Ba Ngôi chí thánh, xin cho con tin vào sự hiện diện của Chúa nơi sâu thẳm trong lòng con, và trong lòng từng con người bé nhỏ. Amen

 

(Trích trong “Manna”)